Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Slovenskí podnikatelia majú opäť možnosť žiadať o priamu finančnú pomoc na inovácie svojich produktov a služieb. Slovenská inovačná a energetická agentúra otvára výzvu na inovačné poukážky Slovensko 2.0.

Po štyroch úspešných výzvach počas uplynulého roka budú mať podniky opäť možnosť žiadať o poukážku už 30. júna 2022. Tentokrát je pomoc zameraná na spracovanie surovín a polotovarov, rozvoj odolných a zdravých lokálnych potravín a na zvyšovanie energetickej efektívnosti v podnikoch.

 Finančnú podporu aj tentokrát sprostredkúva národný projekt inovujme.sk, výška spolufinancovania je 15 % celkovej ceny inovácie. Hodnota poukážky je od dvoch do 10-tisíc eur.

„Rozhodli sme sa reagovať na potreby slovenských podnikateľov. Pre zvyšovanie cien energií a potravín sme pristúpili k podpore slovenských inovatívnych produktov a služieb práve v týchto oblastiach,“ hovorí generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš.

Výzva potrvá mesiac – do 30. júla 2022, zapojiť sa môžu všetky slovenské podniky, ktoré podnikajú minimálne jeden rok. Žiadatelia musia byť fyzické či právnické osoby, ktoré majú sídlo mimo Bratislavského kraja a v minulosti im nebola preplatená inovačná poukážka projektu inovujme.sk.

„Inovačné poukážky Slovensko 2.0 môžu pomôcť napríklad pri zavádzaní nových technológií v potravinárskej výrobe, výskume a vývoji energetických systémov, posilnení potenciálu národných potravinových systémov a tiež pri poradenstve v oblasti duševného vlastníctva a transferu technológií,“ dodáva Peter Blaškovitš.

Podmienky žiadosti o inovačnú poukážku a oblasti finančnej podpory nájdu žiadatelia na webovej stránke www.inovujme.sk. Informácie získajú aj telefonicky, emailom či osobne v piatich regionálnych konzultačných centrách. Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom operačného programu integrovaná infraštruktúra.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.