Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Ako nová legislatíva mení požiadavky na energetický audit a poskytovanie energetických služieb a aké sú najnovšie možnosti a praktické skúsenosti v tejto oblasti. To sú hlavné témy druhej zo série konferencií, ktorú organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci národného projektu ŽIŤ ENERGIOU. Prihlasovanie na podujatie je otvorené.

Konferencia „Energetický audit a služby – nástroje pre efektívnosť“ sa uskutoční 22. – 23. novembra 2022 v hoteli Dixon v Banskej Bystrici. Podujatie je určené pre širokú odbornú verejnosť, vrátane verejného sektora.

Energetický audit je základom systematického znižovania spotreby energie. Manažéri a majitelia podnikov, ale aj prevádzkovatelia budov môžu vďaka auditu získať súbor odporúčaných opatrení ako využívať energiu efektívnejšie. Garantované energetické služby im umožňujú realizovať opatrenia, ktoré sú splácané z úspor energie. V hlavných prezentáciách konferencie budú predstavené zmeny v zákone č. 321/2014 o energetickej efektívnosti a v zákone č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojoch energie. Samostatné prednášky budú venované zdrojom financovania projektov v tejto oblasti a predstavený bude aj nový modul pre energetický audit v Informačnom systéme energetickej efektívnosti, ktorý umožňuje zadávať a systematizovať údaje o spotrebe.

Súčasťou podujatia budú aj príklady dobrých riešení z praxe a priestor bude aj na diskusiu. Na záver konferencie je pripravená prezentácia vodíkových technológií .

Záujemcovia o účasť sa môžu na konferenciu prihlásiť prostredníctvom registračného formuláru. Podrobné informácie sú zverejnené na stránke www.siea.sk.

Vstup a ubytovanie v mieste konania konferencie, ktorá je organizovaná v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU, je pre zaregistrovaných záujemcov bezplatný.

Rady odborných konzultantov SIEA je možné využiť v konzultačných centrách ŽIŤ ENERGIOU v Bratislave, Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici a v Košiciach, alebo na bezplatnej poradenskej linke 0800 199 399.

Projekt ŽIŤ ENERGIOU je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Slovenská inovačná a energetická agentúra je štátnou príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo hospodárstva SR. SIEA poskytuje špecializované činnosti v oblasti energetiky a inovácií, pôsobí ako sprostredkovateľský orgán a implementačná agentúra pre štrukturálne fondy EÚ a zároveň plní úlohy technologickej agentúry.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.