Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nadácia ZSE podporí v rámci šiesteho ročníka programu Rozprúdime regióny 144 projektov zviditeľňujúcich a rozvíjajúcich kultúrny, športový a komunitný život v obciach a mestách. O podporu sa mohli uchádzať mimovládne organizácie, kultúrne inštitúcie, športové kluby aj školy a školské zariadenia pôsobiace na západnom Slovensku. Nadácia spolu rozdelí 200 000 eur.

Podpora projektov iniciatívnych a inšpiratívnych ľudí, ktorí prinášajú reálnu zmenu vo svojom bezprostrednom okolí, je od začiatku jednou z priorít Nadácie ZSE. Šiesty ročník grantového programu reaguje na sté výročie skupiny ZSE navýšeným rozpočtom na 200 000 eur s maximálnou výškou podpory na jeden projekt 2 500 eur.

Po dvoch rokoch pandémie sa aj život v regiónoch vracia postupne do normálu, mestá a obce organizujú čoraz viac podujatí. Tento trend bol viditeľný aj v rámci grantového programu, o podporu sa uchádzalo vyše 700 prihlásených projektov.

Záujem o náš grantový program nás veľmi teší. Od prvého ročníka v programe okrem originálnych projektov pre komunity, podporujeme aj také, ktoré zviditeľňujú výnimočnosť konkrétneho regiónu a jeho tradičných zvykov, či pamiatok. Vzhľadom k dianiu vo svete sme sa rozhodli v aktuálnom ročníku dať priestor aj projektom, ktoré napomáhajú k zbližovaniu odlišných kultúr, posilňujú interkultúrny dialóg, prispievajú vzájomnému spoznávaniu. Sme veľmi radi, že sa do nášho programu zapája čoraz viac nových organizácií, vyše sto podporených projektov dostáva šancu rozprúdiť svoj región s nadáciou ZSE po prvýkrát,“ uviedla pri vyhlásení grantového programu programová riaditeľka nadácie ZSE Erika Škultétyová.

Zoznam podporených projektov a informácie o programe nájdete na stránke nadácie ZSE: https://nadaciazse.sk/projekt/rozprudime-regiony.

Celkovo bolo doteraz v rámci tohto grantového programu podporených 800 lokálnych projektov sumou 600 tisíc eur.

Značky: