Strategický plán pre digitalizáciu Slovenska je pripravený. Povedala to vicepremiérka Veronika Remišová z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Ministerka Veronika Remišová pri vyhlásení stratégie pre Digitálne Slovensko

Ministerka Veronika Remišová pri vyhlásení stratégie pre Digitálne Slovensko

Podľa jej slov po prekonaní krízy nás v budúcom roku čaká veľká reforma. Podpora ekonomiky vytvorí viac pracovných miest a po súčasných ťažkých časoch ľudia musia pocítili zmenu k lepšiemu. „Rozhodujúcu úlohu pri rozvoji ekonomiky a zvyšovaní životnej úrovne zohrajú digitálne technológie a inovácie,“  – vyhlásila vicepremiérka Remišová.

Piliere pre Digitálne Slovensko

Piliere pre Digitálne Slovensko

Práve do oblastí digitálnej transformácie a inovačnej ekonomiky má smerovať najmenej 20 % z európskeho reformného balíka. Z Plánu obnovy EÚ má podľa súčasných odhadov Slovensko získať 5,8 miliardy eur a 20 % je takmer 1,2 miliardy eur. Z týchto peňazí sa budú financovať kľúčové reformy, ktoré Slovensku pomôžu vyrovnať sa čo najskôr s dopadmi koronakrízy.

Na tlačovej konferencii na Úrade vlády SR boli predstavené základné piliere pre budovanie úspešného digitálneho Slovenska. Prvým pilierom sú služby pre občanov, ktoré musia byť spoľahlivé, jednoduché na použitie a rýchle. Digitalizácia tu nie je pre úradníkov, základom digitálnej reformy je zameranie sa na ľudí a na firmy, ktoré vytvárajú pracovné miesta. Prvým krokom v tejto oblasti bude prístup k základným elektronickým službám štátu jednoducho z smartfónu.

Prvý pilier - služby skutočne pre občanov

Prvý pilier – služby skutočne pre občanov a to cez mobil

Ako tu bude prebiehať presne vysvetlil Ján Hargaš z MIRRI. Ak sa vám narodí dieťa, štát vám ponúkne služby, ktoré k tomu patria. Priamo z mobilu vybavíte rodný list, prihlásenie na trvalý pobyt a pod. Nebudete chodiť na žiadny úrad, všetky vybavíte on-line vedy, keď sa vám to bude hodiť. Zároveň platí, že sa odstráni aj to, čo tu bolo v minulosti. Vy ste poslali úradníkovi žiadosť elektronicky, on so ju vytlačil a ďalej všetko prebiehalo klasicky ako pred 10 rokmi. Papierová žiadosť putovala medzi úradmi. Hargaš sľubuje vzájomne prepojené štátne systémy, kde bude všetko prebiehať rýchlo a spoľahlivo. Príde nové Slovensko.sk.

Poradca ministerky Veroniky Remišovej pre oblasť informatizácie, Ján Hargaš

Poradca ministerky Veroniky Remišovej pre oblasť informatizácie, Ján Hargaš

Druhým pilierom plánu je prístup na internet a k elektronickým službám. Do roku 2030 sa zabezpečí prístup k rýchlemu internetu pre všetky domácnosti na Slovensku. Teda aj tam, kde pre mobilných operátorov doteraz nebolo zaujímavé takéto služby poskytovať. Na ITAPA sme počuli plán, že štát nebude investovať do mobilnej 5G siete, ale podporí optickú sieť, ktorú privedie do každej obce „po kostol“.

Druhý pilier - širokopásmový internet pre každého

Druhý pilier – širokopásmový internet pre každého

Tretím pilierom je Kybernetická bezpečnosť, ktorá sa musí zvýšiť. Preto sa príjme potrebná legislatíva a príjmu sa aj odpovedajúce ľudské zdroje. Štát na to preberá špecialistov aj z komerčnej bankovej sféry. Súčasťou kybernetickej bezpečnosti je aj hardvérové zabezpečenie.

Dôležitou oblasťou, kam teda budú smerovať investície z reformného európskeho balíka, je zvyšovanie kybernetickej bezpečnosti.

Slovensko podľa ministerky musí tiež naplno odštartovať prechod na digitálnu ekonomiku. „Už dnes je zrejmé, že automatizácia výroby v nasledujúcom desaťročí ohrozí mnohé pracovné miesta. Preto budeme podporovať vznik centier digitálnych inovácií. Ide napríklad o využitie umelej inteligencie, superpočítačov a cloudových riešení.“

Piatym pilierom plánu MIRRI SR sú tiež digitálne zručnosti. Aby sme mali viac dobre platených pracovných miest, musíme investovať v prvom rade do ľudí, do rozvoja ich digitálnych zručností. Vzdelávať v tomto smere chceme najmä dospelých, aby držali krok s inováciami vo firmách, a tiež seniorov, lebo ak má byť digitálna transformácia úspešná, musí byť spravodlivá a každý občan Slovenska musí mať prístup k jej výhodám. Dôležité miesto v reformnom digitálnom pláne bude mať podpora vedy a výskumu a ich prepojenie s podnikateľským sektorom a verejnou správou.

Pilierom navyše sú teda inovácie, kde sa využije aj potenciál slovenskej vedy.

Kompletný národný Plán obnovy má Slovensko predložiť Európskej komisii do apríla 2021, jeho schvaľovanie sa očakáva na konci druhého kvartála budúceho roka. Predtým však musí byť na európskej úrovni schválená legislatíva, ktorú musia prijať tiež národné parlamenty.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.