Vďaka projektom zameraným na zber starých mobilov sa v uplynulých rokoch podarilo vyzbierať a zrecyklovať stovky kíl   elektroodpadu, ktorý môže byť opätovne využitý.

Operátor Orange pokračuje v podpore vzdelávania v oblasti zodpovednej recyklácie. Podporí ďalšie kolo programu Recyklohry, ktorý je určený pre školy a žiaci tak môžu opäť ukázať koľko drobného elektroodpadu, batérií a starých mobilov dokážu vyzbierať. Zároveň budú súťažiť aj o grant na svoje zelené aktivity v škole.

Ak zasadíme mobil, nestane sa nič dobré. Ale ak ho prinesieme na recykláciu do školy, vyrásť môžu zaujímavé zelené projekty. Takto sa operátor prihovára vo svojej najnovšej kampani deťom, ale aj dospelým.

Program Recyklohry si kladie za svoj hlavný cieľ systematické zapájanie témy správneho nakladania s odpadmi, triedenia a následnej recyklácie vyradených elektrozariadení a batérií do výučby v školských zariadeniach na Slovensku. Najaktívnejším školám poskytne Orange ako partner programu finančné granty na realizáciu ich zelených projektov.

Obrovská chuť recyklovať

Napriek tomu, že program Recyklohry minulý rok skomplikovali hneď dve vlny koronavírusu, žiaci ukázali, že ich  enviromentálne zmýšľanie pandémia neovplyvnila a do projektu sa aktívne zapojilo až 151 škôl, ktorých študenti vyzbierali rekordných 18 055 mobilov. Školy, ktoré sa do programu zapojili, urobili službu životnému prostrediu, a tie najaktívnejšie dostali navyše finančný dar v hodnote 3000, 2000 a 1000 eur na realizáciu zelených projektov. Uplynulý ročník Recyklohier tak priniesol okrem tisícok starých mobilov určených na recykláciu aj tri veľmi pekné školské projekty.

Špeciálna základná škola v Krupine prišla s nápadom premeniť školskú záhradu a školský dvor na outdoorovú učebňu. „Záhrada a školský dvor budú slúžiť na skvalitnenie všetkých vyučovacích predmetov zážitkovou formou a budú tiež slúžiť ako oddychovo-relaxačná zóna.

V základnej škole v Čataji majú ekológiu takisto pod palcom. Ich snov je bylinková špirála, ktorá by deti oboznámila s najznámejšími druhmi byliniek. Vypestované bylinky sa použijú aj v školskej jedálni. Pôjde o chodník, ktorý využíva chôdzu naboso, resp. dotyk rukou, na lepšie vnímanie prírodných materiálov prostredníctvom hmatu. Chodník má tvar cestičky a obsahuje prírodné materiály ako piesok, kamene, štrk, mach, trávu, či mulčovaciu kôru.

Základná škola v Neporazde získané financie plánuje použiť na vybudovanie ekoaltánku pre zážitkové vyučovanie žiakov.

Školy, ktoré sa chcú do programu zapojiť, sa môžu zaregistrovať na stránke www.recyklohry.sk. Následne dostanú zberné nádoby na drobný elektroodpad a môžu sa tak zapojiť do zbierania bodov na rôzne odmeny.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.