Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Hrubé predpísané poistné vzrástlo na 82,5 miliardy EUR (+5,6 %), na výsledku sa podieľa najmä významný nárast v segmente neživotného poistenia (+12 %).

Rekordný prevádzkový výsledok vo výške 6,9 miliardy EUR (+7,9 %) bol dosiahnutý vďaka pozitívnemu príspevku všetkých segmentov v poistení na čele s neživotným poistením. Kombinovaný ukazovateľ sa zlepšil a dosiahol úroveň 94,0 % (-1,4 p. b.).

Rekordný upravený čistý zisk má hodnotu 3,575 miliardy EUR (+14,1 %).

Solídna kapitálová pozícia podľa smernice Solvency II dosiahla výborný výsledok na úrovni 220 %.

Navrhovaná dividenda na akciu vo výške 1,28 EUR (+10,3 %) potvrdzuje silné zameranie skupiny na odmeňovanie akcionárov a spĺňa kumulatívny cieľ pre dividendu na obdobie rokov 2022-2024.

Poisťovacia skupina Generali, ktorej súčasťou je aj slovenská poisťovňa Generali, dnes predstavila hospodárske výsledky za rok 2023. Generálny riaditeľ skupiny Generali Philippe Donnet v tejto súvislosti povedal: „Výborné výsledky skupiny Generali za rok 2023, podporené rekordným prevádzkovým výsledkom a čistým ziskom, ktoré sa podarilo dosiahnuť vďaka pozitívnemu príspevku všetkých segmentov, dokazujú úspešnú realizáciu našej stratégie „Lifetime Partner 24: Na ceste k rastu“. Vďaka našej silnej finančnej a kapitálovej pozícii sme schopní akcelerovať rast dividend pre našich akcionárov. Skupina je teraz v najlepšej kondícii v celej svojej histórii ako ziskový a diverzifikovaný hráč v oblasti poistenia a správy aktív. K budúcemu úspechu Generali tiež prispejú akvizície spoločností Conning a Liberty Seguros. Chcel by som pri tejto príležitosti poďakovať všetkým našim kolegom, obchodníkom a partnerom za ich úsilie o dosiahnutie týchto veľmi pozitívnych výsledkov. Sú základom našej cesty udržateľného rastu a nášho záväzku konať ako zodpovedný investor, poisťovňa, zamestnávateľ a spoločensky zodpovedná firma.“

Predstavenstvo spoločnosti Assicurazioni Generali schválilo konsolidovanú závierku a návrh účtovnej závierky materskej spoločnosti za rok 2023 takto:

Hrubé predpísané poistné vzrástlo na 82,466 miliárd EUR (+5,6 %), najmä vďaka výraznému nárastu v segmente neživotného poistenia.

Čisté príjmy v životnom poistení dosiahli -1 313 miliárd EUR. Štvrtý kvartál však zaznamenal celkové zlepšenie oproti predchádzajúcemu štvrťroku, s nižším čistým odlivom z produktov kapitálového poistenia a s kladným čistým prílivom v oblastiach investičného životného poistenia a rizikového poistenia, čo je v súlade so stratégiou skupiny premieňať portfólio životného poistenia a odráža to aj trendy v odvetví pozorované v Taliansku a Francúzsku.

Prevádzkový výsledok výrazne vzrástol na rekordných 6,879 miliárd EUR (+7,9 %) s rastom vo všetkých oblastiach biznisu, čo odráža odolnosť a diverzifikáciu zdrojov zisku skupiny. Najmä prevádzkový výsledok neživotného segmentu vzrástol na 2,902 miliardy EUR (+15,8 %). Kombinovaný ukazovateľ sa zlepšil a dosiahol úroveň 94,0 % (-1,4 p. b.). Prevádzkový výsledok životného poistenia bol solídny a dosiahol 3,735 miliardy EUR (+1,7 %), marža z nového biznisu sa zvýšila na 5,78 %. Prevádzkový výsledok segmentu správy aktív a majetku vzrástol na 1,001 miliardy EUR (+4,9 %) vďaka silnému príspevku spoločnosti Banca Generali.

Upravený čistý zisk dosiahol rekordnú úroveň 3,575 miliardy EUR (3,133 miliardy EUR v roku 2022). Takýto výsledok sa skupine podarilo dosiahnuť predovšetkým vďaka zlepšenému prevádzkovému výsledku, ktorý ťažil z diverzifikovaných zdrojov zisku, jednorazovému kapitálovému zisku súvisiaceho s predajom nehnuteľnosti v Londýne a jednorazovému reštrukturalizačnému nákladu v Taliansku. Čistý zisk sa zlepšil o 3,747 miliardy EUR (2,235 miliardy EUR v roku 2022) a profitoval aj z kapitálového zisku vo výške 255 miliónov EUR z predaja spoločnosti Generali Deutschland Pensionskasse.

Celkové spravované aktíva skupiny vzrástli na 655,8 miliardy EUR (+6,6 % oproti roku 2022), čo primárne odráža pozitívny vplyv trhu.

Skupina potvrdila svoju solídnu kapitálovú pozíciu a podľa smernice Solvency II dosiahla výborný výsledok na úrovni 220 % (221 % v roku 2022).

UDRŽATEĽNOSŤ

Jedným zo základných princípov stratégie Generali Lifetime Partner 24: Na ceste k rastu je aj udržateľnosť, ktorú skupina zohľadňuje vo svojich aktivitách v priebehu roka.

Medzi úspechy skupiny v tejto oblasti za rok 2023 patrí:

Sme zodpovedný investor: 9,1 miliardy EUR do nových zelených a udržateľných investícií (2021-2023).

Sme zodpovedný poisťovateľ: 20,8 miliardy EUR poistného z poistných riešení spĺňajúcich ESG kritériá.

Sme zodpovedný zamestnávateľ: 68 % (+33 percentuálnych bodov oproti roku 2022) zamestnancov absolvovalo ďalšie odborné vzdelávanie a 35 % (+5 percentuálnych bodov oproti roku 2022) žien zastáva strategickú pozíciu v rámci skupiny.

Sme zodpovedná firma: prostredníctvom globálnej iniciatívy The Human Safety Net sa aktivity rozšírili už do 26 krajín (+8,3 % oproti roku 2022), a to v spolupráci so 77 partnerskými neziskovými organizáciami.

• V rámci udržateľného finančného riadenia: úspešné umiestnenie štvrtej a piatej zelenej obligácie v celkovej hodnote 1 miliardy EUR.

Značky: