Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Za prvý polrok 2017 zaznamenala Skupina Slovak Telekom celkové konsolidované výnosy vo výške 368,2 milióna eur.

Od tohto fiškálneho roka už nie sú vo výnosoch Skupiny zahrnuté výnosy z medzinárodného hubbingu, čo vedie k celkovo nižším výnosom. Pri porovnaní zhodných kategórií došlo k medziročnému rastu výnosov o 2 percentá.

Prevádzkový zisk EBITDA za prvý polrok sa medziročne mierne zvýšil na 158 miliónov EUR. Je to výborný výsledok vzhľadom na stále vysokú mieru investícií do zákazníka či technológií.

„V prvom polroku 2017 sme dosiahli viaceré úspechy. Výnimočne silný je TV biznis, ktorý neustále ťahá vpred celý segment pevných služieb a dosahujeme v ňom už tri štvrťroky po sebe pozitívny prírastok pevných liniek. Navyše sme ho obohatili na začiatku roka o novú rodinu produktov inteligentnej domácnosti Smart Home, ktorá ešte viac posilňuje naše portfólio. Mobilný segment stúpa na výnosoch i celkovom počte zákazníkov, pričom sa nám darí najmä v oblasti paušálov Happy. Rok 2017 je úspešný pre všetky dcérske spoločnosti, ktoré dosahujú mierne medziročné rasty výnosov,“ uviedol Milan Vašina, generálny riaditeľ Slovak Telekom a T-Mobile Czech Republic.

Najlepšia konektivita a zariadenia

V prvom polroku 2017 pokračoval Telekom v rozširovaní 4G siete najmä na vidieku. Postupne bolo pokrytých niekoľko desiatok obcí či turistických miest a LTE sieť už dosiahla pokrytie 88,3% populácie.

Súčasne však boli uvádzané aj vyššie rýchlosti 4G siete.

  • LTE-A do 300 Mbps bola rozšírená do Popradu
  • LTE-A do 225 Mbps bola uvedená v Pezinku a ďalších častí Košíc

Telekom naplno podporil aj vyššiu spotrebu dát v mobilných sieťach pridaním ďalších dát do Happy paušálov bez príplatkov. Navyše boli v marci uvedené aj denné balíčky – zákazníci si môžu aktivovať 1 GB za euro alebo neobmedzený internet za 4,99 EUR. Aj vďaka tomu stúpla dátová spotreba v mobilných sieťach v prvom polroku o 33 percent v porovnaní s prvým polrokom 2016.

Telekom sa dlhodobo sústreďuje na najlepšiu ponuku dotovaných zariadení. Zatiaľ čo prvé tri mesiace priniesli novinky strednej triedy, v druhom štvrťroku  zaradil Telekom do ponuky vlajkové lode Samsung GALAXY S8 a S8+, LG G6 či Sony Xperia XZ Premium.

TOP TV platforma na trhu

Celý prvý polrok priniesol pozitívne výsledky vo fixnej oblasti a najmä v predaji digitálnej TV. Telekom priniesol ďalší obsah pre svoju Ťuki TV, nové riešenia ako Magio Go TV Box či aktualizáciu pre Magio Go.

Inovácie a spoločné riešenia

V oblasti pevných služieb sa celý polrok Telekom naplno sústredil na novú oblasť produktov: inteligentnú domácnosť Smart Home. Uvedenie bolo sprevádzané inovatívnou formou komunikácie a Telekom odštartoval ponuku širokou paletou produktov, ktoré bude rozširovať v ďalšom období.

Prevádzkové ukazovatele

Oblasť pevnej siete

Počet zákazníkov digitálnej TV stúpol medziročne na 574 tisíc. Čistý prírastok za prvý polrok je 38 tisíc, čo je nárast o viac ako 223% oproti prvému polroku 2016.

Počet širokopásmových prístupov stúpol medziročne na 656 tisíc. Čistý prírastok za prvý polrok ostal na vlaňajšej úrovni 18 tisíc.

Už tretí kvartál po sebe navyše Slovak Telekom eviduje čistý prírastok počtu pevných liniek.

Oblasť mobilnej siete

K 30.6.2017 využívalo služby mobilnej siete Telekom 2 235 tisíc zákazníkov. Za prvý polrok sa zvýšila báza o 10 tisíc zákazníkov.

Najmä segment paušálov dosahuje veľmi dobré výsledky, o čom svedčí silný druhý kvartál s prírastkom 12 tisíc zákazníkov. Spojenie výborných telefónov a paušálov viedlo k vyšším predajom i predlžením kontraktu programov.

V druhom kvartáli uviedol aj nový program Happy XL data pre mladých.

Pozitívnym ukazovateľom je aj mierne vyšší priemerný výnos na zákazníka (ARPU) – 12,3 eur (vlani 12,1 eur).

Hospodárske výsledky dcérskych spoločností

Všetky dcérske spoločnosti dosiahli medziročný rast výnosov.

Za prvý polrok 2017 sa podarilo najviac rásť spoločnosti PosAm: o 4 percentá na 11,42 milióna eur.

Výborné výsledky dosahuje vďaka silnému TV rastu aj DIGI Slovakia – o 3 percentá a za prvých šesť mesiacov dosiahla 18,32 milióna eur.

Zoznam a Zoznam Mobile medziročne stúpli o 1%, ich polročné výnosy dosiahli 4,04 milióna eur.

Slovak Telekom

Vývoj kľúčových finančných ukazovateľov

v miliónoch  €H1 2017H1 2016Medziročný nárast/pokles
Výnosy368,2373,2-1,3%
EBITDA (upravený)158,0157,50,3%

Oblasť pevnej siete

Vývoj kľúčových ukazovateľov

V tisícoch (vrátane DIGI)H1 2017H1 2016Medziročný nárast/pokles
Pevné linky8558490,7%
Širokopásmové prístupy6566186,1%
Zákazníci digitálnej TV57450912,8%

 Oblasť mobilnej siete

Počet zákazníkov/ARPU

 v tisícochH1 2017H1 2016Medziročný nárast/pokles
Celkový počet2 235*2 2270,4%
– z toho počet zmluvných zákazníkov1 410**1 463-3,6%
– z toho počet zákazníkov predplatených kariet574**50613,4%
– z toho počet SIM kariet pre SkyToll250257-2,7%
ARPU v EUR12,312,11,6%