Za najväčší úspech prvých troch kvartálov roka 2015 považujem naše výnosy. V medziročnom porovnaní sme ich dokázali stabilizovať a dávajú dobré predpoklady na celkovo úspešný rok 2015. Podobný vývoj sme zaznamenali aj pri prevádzkovom zisku EBITDA, je takmer na vlaňajšej úrovni za rovnaké obdobie. Silné výsledky zaznamenáva oblasť pevnej siete, kde sa ukazujú solídne predaje Chytrých balíkov, Magenta 1 a v ICT biznise. V mobilnej oblasti sme v treťom kvartáli získali množstvo nových zákazníkov z trhu. Pokračujeme v rozširovaní našej LTE siete, ktorá opätovne získala najlepšie skóre v teste mobilných sietí na Slovensku. Všetky dcérske spoločnosti medziročne rastú, najsilnejší dvojciferný rast zaznamenala DIGI Slovakia,“ uviedol Miroslav Majoroš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Slovak Telekom

Výnosy Skupiny a dcérskych spoločností

Za prvé tri štvrťroky 2015 dosiahla Skupina Slovak Telekom celkové konsolidované výnosy 571,3 milióna eur. Tento výsledok sa približuje vlaňajšej úrovni výnosov a veľmi úspešný bol tretí kvartál, kedy sa Skupine podarilo opätovne rásť o niekoľko percent.

Skupina naďalej ukazuje aj silnú profitabilitu. Prevádzkový zisk EBITDA 232 miliónov eur predstavuje v medziročnom porovnaní takmer nezmenenú úroveň.

Všetky dcérske spoločnosti zaznamenali medziročný rast výnosov za prvých deväť mesiacov roka 2015. Najvyšší rast zaznamenala opäť DIGI Slovakia, na úrovni 16% a jej výnosy dosiahli 25,1 milióna eur. Výnosy Zoznam a Zoznam Mobile rástli medziročne o 7% a dosiahli 5,6 milióna eur. Výnosy dcérskej spoločnosti PosAm stúpli voči minulému roku o 2 percentá a dosiahli už úroveň 27 miliónov eur.

Oblasť pevnej siete

Všetky tri kvartály roka 2015 ukazujú silné výsledky predaja balíkov pevných služieb. Chytrá ponuka i Magenta 1 sú výbornými bestsellermi so zaujímavými benefitmi pre zákazníkov. Slovak Telekom navyše neustále obohacuje Magenta 1 o nové možnosti každý kvartál. Postupne sa zvyšuje počet dostupných služieb v kombináciách a rozširuje sa aj cieľová skupina – Magenta 1 je už dostupná pre podnikateľov a malé firmy.

Hlavným ťahúňom predaja pevných služieb i Chytrých balíkov ostáva digitálna televízia. Magio TV ponúka výborné funkcie a exkluzívny obsah ako Ťuki TV (špeciálny detský kanál vytvorený v spolupráci s TV JOJ odštartoval v júni) či UEFA Liga majstrov a postupne si získala silnú pozíciu v oblasti platenej televízie. K 30. septembru 2015 mala Skupina Slovak Telekom už 489 tisíc zákazníkov digitálnej TV a počet širokopásmových prístupov dosiahol 587 tisíc.

Oblasť mobilnej siete

K 30. septembru 2015 využívalo služby mobilnej siete Slovak Telekomu 2 205 tisíc zákazníkov. Podiel zákazníkov fakturovaných služieb ostáva na úrovni cca 65 percent. Vývoj v oblasti mobilných služieb ukázal veľmi sľubné výsledky v treťom kvartáli, kedy Telekom dosiahol čistý prírastok viac ako 9 tisíc zákazníkov. Rast zákazníckej bázy je viditeľný v oblasti predplatených kariet, ako aj mesačných paušálov.

V oblasti mobilných služieb sa Slovak Telekom naďalej sústredí na 4G sieť a jej rozširovanie. K 1. októbru 2015 bola 4G sieť k dispozícii pre 69,6 percent populácie. Len v treťom kvartáli pokrytie vzrástlo takmer o 12%. Slovak Telekom opäť získal aj certifikát Best in Test od P3 Communications. Je to už druhé postupné víťazstvo, kedy Telekom získal najlepšie skóre v teste mobilných sietí. Čoraz viac zariadení podporuje 4G sieť Telekomu a naďalej je rozširované aj celkové portfólio. Medzi nové bestsellery sa v treťom štvrťroku zaradili Sony Xperia M4 Aqua a Samsung GALAXY A3.

Štarty nových služieb a produktov

Po štarte nových služieb Virtuálne číslo (umožní mať na SIM karte aj druhé telefónne číslo), SmartPOS (s viacerými zariadeniami pre menšie i väčšie firmy, ktoré majú povinnosť mať registračnú pokladnicu) a Hlasová biometria (umožňuje riešiť zákaznícke požiadavky na infolinke bez dodatočnej kontroly údajov) pokračoval Slovak Telekom v aktívnom uvádzaní noviniek aj v treťom kvartáli.

Spoločnosť priniesla na trh novú službu Rodinný asistent. Táto inovácia zaručuje nepretržitý vzdialený dohľad, asistenčné služby a komunikačné zariadenia s vlastnou SIM kartou určené najmä pre starších či chronicky chorých ľudí. Vďaka automatickému rozpoznaniu potenciálne nebezpečných situácií (pád, dlhšia nehybnosť), prípadne na základe núdzového volania, služba zabezpečí okamžitú pomoc bez potreby zásahu ďalších osôb.

Slovak Telekom

Vývoj kľúčových finančných ukazovateľov

 

v miliónoch  €Q1-Q3 2015Q1-Q3 2014Medziročný nárast/pokles
Výnosy571,3571,5*-0,035%
EBITDA (upravený)232234-0,9%

*úprava prezentácie časti výnosov na netto báze

Oblasť pevnej siete

Vývoj kľúčových ukazovateľov

V tisícoch (vrátane DIGI)Q1-Q3 2015Q1-Q3 2014Medziročný nárast/pokles
Pevné linky858898-4,5%
Širokopásmové prístupy5875467,5%
Zákazníci digitálnej TV4894616,1%

Oblasť mobilnej siete

Počet zákazníkov/ARPU

 v tisícochH1 2015H1 2014Medziročný nárast/pokles
Celkový počet2 2052 228-1,0%
– z toho počet zmluvných zákazníkov1 4321 433-0,1%
– z toho počet zákazníkov predplatenej karty Easy516538-4,1%
– z toho počet SIM kariet pre SkyToll2572570%
 
ARPU v EUR11,911,90%

Poznámka: Údaj 2 205 tisíc zákazníkov zohľadňuje počet klientov, ktorí vykázali aktivitu v priebehu posledných 12 mesiacov. Celkový počet aktívnych zákazníkov, ktorí využili služby Telekomu za posledné tri mesiace, dosiahol 2 117 tisíc zákazníkov.

Značky: