Zo študentského projektu Huga Repáňa sa stala úspešná technologická firma.

Dôkazom toho je odštartovanie úplne novej recyklačnej technológie v Žiari nad Hronom. Boli sme tu na jej otvorení osobne. Slovenská firma tu začína novú etapu aj pod novým názvom Reneso.

Spustenie linky na prípravu zmesi pre asfaltZdroj: TOUCHIT.sk
Spustenie linky na prípravu zmesi pre asfalt

Zakladateľ recyklačného projektu EcoButt, ešte len 25-ročný Hugo Repáň, ako študent vymyslel spôsob ako recyklovať použité tabakové náplne a cigaretové ohorky a dostať ich zo zeme do asfaltovej cesty, aby neznečisťovali životné prostredie.

Zdroj: TOUCHIT.sk

Teraz úspešne rozvíja svoju technologickú firmu v oblasti recyklácie pod novou značkou Reneso. Spoločne s partnermi postupne buduje infraštruktúru možností recyklácie tabakových filtrov s cieľom motivovať ľudí, aby neodhadzovali cigaretové ohorky na zem či do prírody. Recyklačný projekt Huga Repáňa a jeho tímu vzbudil pozornosť nielen na Slovensku a v Čechách, ale aj v ďalších krajinách.

Výrobná linkaZdroj: TOUCHIT.sk
Výrobná linka

Z recyklovaných tabakových filtrov vzniká granulát, ktorý je plnohodnotnou náhradou celulózy pri výrobe asfaltu. Firma doteraz prevzala na recykláciu na Slovensku približne 20 000 kilogramov cigaretových ohorkov a tabakových náplní. 

Sklad cigaretových ohorkov a tabakových náplníZdroj: TOUCHIT.sk
Sklad cigaretových ohorkov a tabakových náplní

Nová recyklačná prevádzka v Žiari nad Hronom prináša možnosť zvýšenie objemu recyklácie. „V rámci recyklačného programu Philip Morris od svojich zákazníkov vyzbiera mesačne viac ako jednu tonu použitých tabakových náplní. Naša pôvodná recyklačná linka by na to už nestačila. Rozhodli sme sa celý proces automatizovať,“ povedal nám Hugo Repáň. Nové technologické riešenia vyvinuli aj ako reakciu na nové typy filtrov.

Výrobná linkaZdroj: TOUCHIT.sk
Výrobná linka

Základom je zodpovedné správanie

Základom pre rozvoj recyklačného projektu bola podpora a dôvera partnerov a firiem so spoločensky zodpovedným prístupom k životnému prostrediu ako sú Strabag, Philip Morris a ďalšie firmy zapojené do recyklačného programu Reneso. Spoločným cieľom je eliminovať negatívne environmentálne vplyvy v rámci odpadového hospodárstva a podporovať ekologické správanie ako firiem a organizácií, tak verejnosti.

„Od spustenia zberu tabakových náplní na našich predajniach sme vyzbierali už 15,4 tony. Podarilo sa nám zafinancovať novú recyklačnú linku Reneso, aby mohli z tabakových filtrov efektívnejšie vyrábať pelety, ktoré sú určené do asfaltových zmesí. Neustále sa snažíme zvyšovať povedomie o našich recyklačných programoch a motivovať spotrebiteľov, aby nám nosili použité tabakové náplne na recykláciu a znižovali tým dopad produktov na životné prostredie,“ uviedla Lucia Blahová, manažérka pre udržateľnosť Philip Morris Slovensko.

Výrobná linkaZdroj: TOUCHIT.sk
Výrobná linka

Reneso plánuje efektívnejšie rozširovať spoluprácu so združeniami a organizáciami s cieľom znižovať cigaretový odpad a spoločne budovať funkčný model pre samosprávy, ktorý by bolo možné realizovať naprieč Slovenskom. „Mesto Žiar nad Hronom nám viackrát v minulosti pomohlo s rôznymi výskumami a spoluprácami. V roku 2025 by sme radi prehĺbili najmä našu spoluprácu so slovenskými mestami a obcami, v ktorých budeme zabraňovať znečisteniu verejných priestranstiev a následne ešte vyzbieraný odpad použijeme na opravu ich ciest,“ povedal na stretnutí Hugo Repáň.

Novú prevádzku Ecobutt pokrstili a symbolicky uviedli do novej etapy života Peter Antal, primátor mesta Žiar nad Hronom,  Lucia Blahová, manažérka pre udržateľnosť Philip Morris Slovensko a influenceri Simona Salátová, Natália Pažická a Radoslav Hoppej. Krstní otcovia a krstné mamy svetovo jedinečnej recyklačnej linky Huga Repáňa odovzdali prvú dávku recyklovaného granulátu z novej prevádzky zástupcom spoločnosti Strabag ako symbol pre výstavbu ekologickejších asfaltových ciest a podporu klimatickej neutrality.

Recyklácia je základ, ale dôležité je aj podporovať ďalšie nové prístupy. Spoločnosť STRABAG na Slovensku preto spojila sily s recyklačným projektom. „Granulát z recyklačného projektu Huga Repáňa spĺňa všetky požadované technické parametre a je plnohodnotnou náhradou celulózy. Na jeseň 2022 sme v Žiari nad Hronom spoločne položili prvú a zatiaľ jedinú asfaltovú cestu tohto druhu. Naďalej spolupracujeme na zbere cigaretových ohorkov. STRABAG na svojich pobočkách nainštaloval špeciálne popolníky, kde môžu zamestnanci odhadzovať cigaretové ohorky a tabakové náplne,“ povedal Pavel Müller, riaditeľ regionálnej pobočky spoločnosti STRABAG s.r.o. vo Zvolene.

Primátor mesta Žiar nad Hronom podporoval sen Huga Repáňa od začiatku budovania jeho recyklačného projektu. „Celý proces vyvrcholil tým, že sme v Žiari nad Hronom ako prví na svete zaliali povrch cesty asfaltom s prímesou z recyklovaných tabakových filtrov. Som rád, že sa spoločnosti darí. Do budúcnosti je veľkým prínosom pre udržateľnosť našej planéty,“ vysvetlil Peter Antal, primátor mesta Žiar nad Hronom.

Mesto taktiež aktívne vytvára podmienky pre svojich občanov a motivuje ich, aby nehádzali tabakové filtre na zem, ale do špeciálnych košov. V centre mesta tak rozmiestnili 10 kusov košov špeciálne určených na odhadzovanie cigaretových ohorkov. V tomto trende chvú pokračovať a v roku 2024 plánujú osadiť ďalšie koše na území mesta. A obyvatelia mesta ich aj využívajú.

Zdroje: Ecobutt/reneso, vlastné

Prečítajte si tiež

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.