Skynet bol pojem známy hlavne z filmu Terminator, ale v skutočnosti to bol (možno ešte stále je) aj tajný program NSA na sledovanie teroristov z Al Qaeda. Americké sily ho nasadili v Pakistane s cieľom zbierania metadát na odhaľovanie teroristických napojení. 

Nie je známe, či tento program skončil úspešne ani to, či už vôbec skončil. Mal však rozpoznávať teroristov komunikujúcich cez mobilné telefóny a sledovať ich pohyb na území celého Pakistanu. Medzi sledovanými mal byť aj Osama bin Laden.

Správy o tomto programe vychádzajú z dokumentov, ktoré zverejnil Edward Snowden. Systém mal viesť evidenciu o tom, kto komu volá, kto prichádza do sledovanej oblasti, na akom letisku sa zdržiava sledovaná osoba a tiež ako si mení SIM karty v telefóne. V databáze sledovaných malo byť okolo milióna ľudí.

Zdroj: The Intercept

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.