Bezpečná mobilná komunikácia po všetkých stránkach, pre súkromný aj verejný sektor. To sľubuje aplikácia, za ktorej vývojom stoja Slováci zo spoločnosti Ardaco.

Ich Silentel je platené multiplatformné riešenie, určené pre zariadenia s Windows, Androidom aj iOS. Jeho hlavným účelom je ochrana používateľov proti odpočúvaniu, prípadne neoprávnenému získaniu ich súborov s cieľom zneužitia. Riešenie patrí k svetovej špičke v oblasti bezpečnej komunikácie pre vládne spojenie.

Jedným z rozdielov v porovnaní s bežnými komunikačnými aplikáciami je, že správy a ostatné citlivé informácie neostávajú uložené v zariadení používateľov, kde sú najviac zraniteľné voči malvérom, resp. v prípade, že zariadenie získa útočník.

Silentel poskytuje niekoľko ďalších mechanizmov, ktoré sú jedinečné a presahujú rámec štandardných produktov dostupných na trhu. Príkladom je kontrola, či mikrofón a zvukové rozhranie používa výhradne Silentel počas hovorov cez Silentel, kontrola integrity aplikácie a systému, a množstvo ďalších opatrení.

Aplikácia sa zameriava na šesť oblastí. V prvom rade sú to Bezpečné kontakty, ktoré sú v aplikácii Silentel oddelené od ostatných kontaktov uložených v telefóne. Vývojári hovoria, že po odhlásení sú kompletne zmazané a neostávajú uložené v mobile. Systém nevyžaduje žiadne osobné údaje ako meno a adresu, GSM číslo ani polohu.

Hlavnou podstatou Silentelu je Bezpečný hovor, teda štandardná hlasová komunikácia, ktorá je ale šifrovaná end-to-end (koncové šifrovanie). To znamená, že informácie prenášané cez aplikáciu sú zašifrované priamo u odosielateľa a dešifrované až u prijímateľa. Podľa vývojárov nepozná šifrovacie kľúče ani server Silentelu a nemôže tak získať obsah komunikácie.

Variáciou na tejto spôsob telefonovania je Bezpečná konferencia, ktorá umožňuje obdobný bezpečný skupinový hovor medzi dvomi a viacerými účastníkmi. Tí si zároveň môžu posielať textové správy, zdieľať dokumenty, obrázky, videá a rôzne iné súbory.

Bezpečné správy sú v Silenteli tiež koncovo šifrované a rovnako to platí aj pre Bezpečný prenos súborov. Fotografie alebo videá sa dajú zhotoviť i priamo v aplikácii, čo ešte viac zvyšuje bezpečnosť. No a v neposlednom rade je tu Bezpečné úložisko súborov pre všetky citlivé dokumenty, fotografie a iné informácie.

Aplikácia SilentelZdroj: Ardaco
Aplikácia Silentel

Využitie vo verejnom aj súkromnom sektore

Aplikácia Silentel je určená pre súkromný aj verejný sektor, čo znamená, že ju môžu používať bežní ľudia aj rôzne štátne a nadštátne organizácie. V zahraničí je Silentel nasadený aj pre zabezpečenie komunikácie na vládnej úrovni, medzi ďalšie referencie patria najmä spravodajské a obranné rezorty.

Silentel preto musí spĺňať bezpečnostné požiadavky NATO a platforma je zaradená v jeho zozname produktov v oblasti informačnej bezpečnosti. Na Slovensku je Silentel od roku 2006 certifikovaný Národným bezpečnostným úradom pre stupne utajenia Vyhradené a Dôverné.

V prípade súkromného sektoru používajú Silentel podľa jeho vývojárov obchodné, investičné a realitné spoločnosti, ale aj banky, poisťovne, ropné a plynárenské firmy či súkromné bezpečnostné agentúry. Využívajú ho ale aj právnici, podnikatelia a bežní jednotlivci.

Vývojári upozorňujú, že až 80 percent komunikácie je realizovaných cez mobilné telefóny a prostredníctvom pevných liniek či stacionárnych systémov. Tvrdia, že zachytávanie a odpočúvanie mobilnej komunikácie je čoraz bežnejšie, keďže cena a dostupnosť techniky, ktorá je na to potrebná, klesá. Zároveň upozorňujú na mnohé prípady masívneho odpočúvania.

Spoločnosť Ardaco, ktorá Silentel vyvíja a prevádzkuje, bola založená v roku 2001. Okrem tejto platformy má v portfóliu ďalšie produkty z oblasti elektronického podpisu Qsign. Svojej služby ponúka vo viac ako 50 krajinách sveta.

Aplikácia je na stiahnutie k dispozícii v obchodoch App Store a Google Play. Upozorňujeme však, že Silentel neumožňuje voľnú registráciu a bez licencie neumožňuje komunikáciu ani využívanie ďalších funkcií.

Zdroj: Ardaco, vlastné

Prečítajte si tiež:

Branislav Caban

Branislav Caban
Okrem technologických tém sa snažím prinášať aj tie so spravodajským nádychom a rôzne zaujímavosti. Moja e-mailová adresa je bcaban@touchit.sk.