Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Skupina Slovak Telekom oznamuje ďalšiu zmenu vo svojej štruktúre. Slovak Telekom odpredal 51 % podiel spoločnosti PosAm, ktorý vlastnil od roku 2010, a tým pádom bude spoločnosť PosAm od 3. marca 2023 pôsobiť na slovenskom ICT trhu opäť samostatne.

Slovak Telekom sa dohodol na spätnom odkúpení 51 % podielu v spoločnosti priamo so zakladateľom a jej CEO Mariánom Marekom.

Odpredaj spoločnosti PosAm však nebráni, aby Slovak Telekom a PosAm hľadali možnosti pre efektívnu spoluprácu na vybraných projektoch aj smerom do budúcnosti.

PosAm nie je prvá spoločnosť, ktorú Slovak Telekom odpredal v poslednom období, v júni 2020 predal aj 100 % podiel v spoločnosti Zoznam.

Zmena po 13 rokoch

Odkúpením majoritného podielu jedného z lídrov ICT trhu, PosAmu, plánoval Slovak Telekom v roku 2010 získať kompetencie v novom segmente
a ponúknuť klientom komplexnejšiu ponuku služieb vrátane infraštruktúrnych a aplikačných riešení. V ďalšej dekáde vzniklo v spolupráci oboch spoločností viacero úspešných riešení, napríklad v roku 2011 prvý veľký slovenský verejný cloud pod značkou Telekom, ktorý postavil a prevádzkoval PosAm.

Medzi kľúčové novinky vyvinuté v posledných rokoch patrí parkovacia  aplikácia ParkDots, ktorú si Deutsche Telekom vybral v roku 2018 do svojho Smart City portfólia, a s ktorou v roku 2020 vyhral PosAm v spolupráci s českým T-Mobile súťaž na najväčší projekt mestského parkovania v Pardubiciach.

„PosAm bola naša druhá úspešná akvizícia v histórii Skupiny a v danom čase nám pomohla rozvíjať naše ICT aktivity, aj expanziu v tejto oblasti. Za 13 rokov spoločných synergií sa obe spoločnosti vzájomne posunuli v ICT a dokázali sa etablovať v segmente cloud riešení či naposledy pri riešení pre parkovanie. Radi by sme ocenili uplynulé roky a spoločnú prácu na viacerých dôležitých projektoch. V súčasnosti sa skladba i štruktúra biznisu našej Skupiny čiastočne mení a sústredíme sa na nové technologické výzvy ako výstavbu optiky či ďalšiu generáciu mobilných sietí. Pre B2B segment máme ďalej komplexnú ponuku konektivity a riešení pod identitou T Biznis. PosAm naďalej vnímame ako dôležitého hráča na poli ICT a želáme mu ďalšie úspešné ťaženie na trhu,“ zhrnul Pavel Hadrbolec, finančný riaditeľ Skupiny Slovak Telekom.

„Trinásť rokov úzkej spolupráce v rámci skupiny Deutsche Telekom nám dalo mnoho skúseností a umožnilo nám aj intenzívnejšie nahliadnuť na zahraničné trhy. Spoločne sa nám podarilo zrealizovať viaceré veľké projekty, vyvinúť robustný mestský parkovací systém ParkDots, ktorý je dnes najpoužívanejším parkovacím riešením na Slovensku. Tiež sme získali nové znalosti a partnerstvá v oblasti infraštruktúry a storage systémov. V PosAme sa chceme naďalej sústrediť na kľúčové projekty a rozvíjať naše kompetencie s využitím najmodernejších technológií, aby sme našim zákazníkom neustále dodávali softvérové riešenia s vysokým úžitkom,“ povedal Marián Marek, generálny riaditeľ PosAm.

PosAm: naše strategické smerovanie a produktové portfólio sa nemení

PosAm patrí medzi najstaršie ICT spoločnosti na Slovensku. Vznikol v roku 1990 a v nasledujúcich dvoch dekádach sa vypracoval medzi popredných systémových integrátorov na Slovensku. V roku 2010 sa stal súčasťou Skupiny
Slovak Telekom, ktorá patrí do medzinárodnej skupiny Deutsche Telekom. Od 3. marca 2023 sa PosAm vyčleňuje zo štruktúry Slovak Telekom v podobe management buyoutu. Majoritným vlastníkom sa opäť stane Marián Marek a minoritnými spoločníkmi členovia manažment tímu.

PosAm napríklad zastrešuje informačný systém na riadenie verejných financií,   a register účtovných závierok pre Ministerstvo financií, komplexné informačné systémy pre poisťovňu Allianz i viaceré kontrakty v oblasti IT outsourcingu pre Tatra banku, Slovenské elektrárne, Stredoslovenskú distribučnú,
SPP-distribúciu a pre ďalšie významné spoločnosti na trhu. Medzi najnovšie akvizície patrí projekt v ČEZ Distribuce, ktorý pomocou pokročilých matematických optimalizácií na dennej báze riadi prácu 250 dispečerov a 2000 technikov distribučnej siete v teréne.

Značky: