• Organický 1% rast výnosov Skupiny
  • Veľmi dobrá profitabilita a rast EBITDA o viac ako 4 percentá
  • Nový míľnik v počte TV zákazníkov: 592 000
  • Štart i expanzia nového portfólia Magenta SmartHome
  • Mobilné siete ocenené už piatym certifikátom Best in Test za sebou

Milan Vašina pri uvádzaní SmartHome na Slovensku

„Rok 2017 nám priniesol viaceré výzvy i úspechy a som rád, že sme podchytili dva silné segmenty. Naša platforma Magio TV zaznamenala silný rast, počet zákazníkov digitálnej TV stúpol medziročne celkovo o 10 percent. Tým druhým míľnikom v oblasti pevných služieb je štart novej rodiny produktov: Magenta SmartHome. Chceme ním dokázať zákazníkom, že naše vynikajúce siete môžu využiť aj na ďalší účel a objaviť nové možnosti moderných technológií. Vo februári sme službu úspešne odštartovali a v auguste posilnili celé portfólio o ďalšie zariadenia. V mobilnej oblasti naše siete opäť excelovali v nezávislom teste P3 Communications a získali sme ako jediný operátor na Slovensku v rade už piaty certifikát Best in Test. Naše dcérske spoločnosti zaznamenali taktiež dobré výsledky. Celá Skupina pridala na efektivite, o čom svedčí najmä zvýšená profitabilita – náš prevádzkový zisk EBITDA stúpol o viac ako 4 percentá,“ uviedol Milan Vašina, generálny riaditeľ Slovak Telekom a T-Mobile Czech Republic.

Výsledky segmentov, inovácie a zákaznícka starostlivosť

Inovácie a spoločné riešenia

Jednou z najdôležitejších inovácií posledných rokov bolo uvedenie novej rodiny produktov Magenta SmartHome. Telekom využil príležitosť a výborné pevné siete pre poskytovanie nových služieb, ktoré umožnia priniesť do domácnosti väčšiu bezpečnosť, sledovanie spotreby či lepšie užívanie si voľného času s novými zariadeniami. Vo februári mala služba výborný štart, v auguste bola jej ponuka rozšírená o šesť noviniek (napr. záplavový senzor, radiátorová hlavica, externá kamera, inteligentný vypínač) a zákazníci si môžu pripojiť už 32 zariadení do SmartHome riešenia.

Najlepšia konektivita a zariadenia

V roku 2017 pokračoval Telekom v expanzii 4G siete najmä na vidieku a mnohé stanice boli inštalované aj v blízkosti ciest, železníc či turistických miest. LTE sieť dosiahla pokrytie 89 percent populácie koncom roka 2017. Telekom navyše posilňoval LTE kapacitu a uvádzal nadstavby 4G sietí:

  • LTE-A do 300 Mbps v Poprade, Zvolene, Nových Zámkoch a Piešťanoch
  • LTE-A do 225 Mbps v Pezinku a ďalších častiach Košíc

Špičková kvalita mobilných sietí Telekomu bola opäť potvrdená ďalším víťazstvom v nezávislom meraní P3 Communications. Slovak Telekom je prvý slovenský operátor, ktorý získal certifikát Best in Test päť ráz za sebou za posledné tri roky, vyhral obe kategórie (hlas i dáta) a upevnil si pozíciu technologického lídra. Zameranie na zákaznícku skúsenosť pri sieťach Telekomu nie je podporené iba výborným pokrytím, ale aj celkovou kvalitou, rýchlosťou či kapacitou vo všetkých regiónoch. Telekom vlani výrazne investoval aj do pevných sietí a rozšíril pokrytie širokopásmového internetu optikou i VDSL o desiatky tisíc domácností.

Zákaznícka starostlivosť

V poslednom štvrťroku predstavil Telekom nové riešenie pre zákazníkov pevných a mobilných služieb, ktoré umožní nahradiť pevné služby mobilnými v prípade TV alebo internetu a používať ich zadarmo. Toto riešenie sa dá využiť pri výpadkoch či prírodných živloch a zákazníci môžu využiť mobilnú TV a internet dva dni. Telekom používa na substitúciu služieb najmä 3G i 4G sieť. V oblasti zákazníckej starostlivosti Telekom opäť pridal aj novinky do mobilnej aplikácie, najmä pre zákazníkov predplatených služieb.

TOP TV platforma na trhu

Rok 2017 bol veľmi úspešný z hľadiska získavania nových zákazníkov z trhu najmä vďaka zmenám v DVB-T a odchode TV Markíza z tejto technológie. Telekom využil príležitosť a dosiahol skvelé výsledky s dvojciferným rastom. Skupina sa tiež sústredila na poskytovanie najlepšieho TV obsahu. Telekom ponúkol viac ako 15 nových kanálov vrátane exkluzívneho štartu Epic Drama a zahrnul aj 20 HD staníc. Telekom ďalej vylepšoval aj mobilnú TV Magio GO.  Zmien sa dočkalo webové rozhranie i mobilná aplikácia, ktorá napríklad umožňuje jednoduché ovládanie gestami. Zlepšila sa aj kvalita, do Magio GO pribudli prvé kanály v HD.

Prevádzkové ukazovatele

Oblasť pevnej siete

Počet zákazníkov digitálnej TV stúpol medziročne na 592 tisíc. Rozšírenie o 54 tisíc za celý rok je veľmi silné a predstavuje 20% nárast v čistom prírastku nových zákazníkov oproti roku predtým. Prvý štvrťrok priniesol mimoriadne výsledky a úspešný bol aj vianočný kvartál. Počet širokopásmových prístupov stúpol medziročne na 668 tisíc. Čistý prírastok za rok 2017 dosiahol 30 tisíc nových prístupov. Už piaty štvrťrok po sebe stúpa Slovak Telekomu aj celková báza zákazníkov pevných služieb.

V tisícoch (vrátane DIGI)20172016Medziročný nárast/pokles
Pevné prístupy8588501,0%
Širokopásmové prístupy6686384,7%
Zákazníci digitálnej TV5925389,9%

Oblasť mobilnej siete

K 31.12.2017 využívalo služby mobilnej siete Telekom 2 243 tisíc zákazníkov. Celý rok priniesol čistý prírastok 18 tisíc zákazníkov a ukazuje lepší vývoj ako rok 2016. Segment zmluvných zákazníkov zaznamenal vynikajúce výsledky, najmä v druhej polovici roka: tretí kvartál rástol o 18 tisíc a štvrtý kvartál o 17 tisíc zákazníkov. Opäť sa potvrdili výborné predaje smartfónov a paušálov Happy. Ďalším pozitívnym ukazovateľom je stabilný priemerný výnos na zákazníka (ARPU) – 12,4 eur (vs. 12,2 eur v roku 2016).

 v tisícoch20172016Medziročný nárast/pokles
Celkový počet2 243*2 2250,8%
– z toho počet zmluvných zákazníkov1 445**1 478-2,3%
– z toho počet zákazníkov predplatenej karty Easy548**49710,4%
– z toho počet SIM kariet pre SkyToll2502500%
 
ARPU v EUR12,412,21,7%