Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Vyhlasovateľ prestížnej ankety Najzamestnávateľ spoločnosť Profesia už po 12-krát ocenila tie najlepšie firmy. Vyberá firmy, ktoré dokážu ľudí na Slovensku osloviť svojim prístupom k zamestnancom a zároveň prostredím, ktoré pre svojich ľudí vytvárajú.

Hlasy zamestnancov a externej verejnosti vrátane odbornej  komisie zloženej z viacerých expertov vybrali spoločne spomedzi 27 nominovaných firiem v kategórií IT a telekomunikácie tie najlepšie za rok 2023. Hodnotiace kritéria vyniesli spoločnosti Slovak Telekom prvú priečku.

Zisk tohto prestížneho ocenenia je pre nás veľkou výzvou do budúcna a zároveň záväzkom byť aj naďalej  výnimočným zamestnávateľom. Veríme, že dôležitosť počúvania a vzájomného rešpektu nám umožní aj naďalej vytvárať také prostredie, v ktorom sa každý člen tímu bude cítiť ocenený, podporovaný a rešpektovaný,“ uviedla Jitka Adámková, HR riaditeľka a členka predstavenstva Slovak Telekom a T-Mobile Czech Republic, ktorá si na včerajšom gala večeri prebrala ocenenie z rúk organizátorov podujatia Najzamestnávateľ.

Slovak Telekom ako historicky najstarší telekomunikačný operátor na Slovensku zamestnáva v súčasnosti viac ako 2 500 ľudí, pre ktorých sa snaží vytvárať tie najlepšie podmienky na prácu. Na pracovný trh prináša stovky pozícii vo všetkých formách od dlhodobých a krátkodobých pracovných pomerov až po trainee programy určené pre študentov. „V roku 2023 sme sa intenzívnejšie začali venovať téme inklúzie s názvom „V Téčku môžeme byť sami sebou“. Rozbehli sme iniciatívu na podporu žien, ktoré ašpirujú alebo sú na manažérskych pozíciách, ďalej sa zameriavame na aktivity a projekty smerom ku kolegyniam matkám a kolegom otcom, tak aby mohli skĺbiť svoj pracovný čas a rodinu bez akýchkoľvek obmedzení. Sme medzinárodná firma, v ktorej pracuje viac ako 25 rozdielnych národností a kultúr, čo sa prejavuje v ich výnimočnej individualite. Z tohto dôvodu je pre nás veľmi dôležité, aby sa každý zamestnanec mohol cítiť sám sebou a dostal priestor na sebarealizáciu,“ zhodnotila Jitka Adamková, HR riaditeľka pre Slovensko a Česko.

Súčasťou minuloročných noviniek bolo aj spustenie intenzívnej employer brandigovej kampane „Kto povedal, že…“ prostredníctvom, ktorej búra mýty o tom, že Telekom je „len“ telco operátor.  Telekom ponúka nespočetné množstvo pracovných pozícii od HR, marketingu cez customer exprience, business až po rôzne technické, technologické či IT pozície. Ponuka voľných pracovných pozícii je k dispozícii na kariérnej stránke https://www.t-kariera.sk/volne-pozicie,  kde uchádzači nájdu vždy tie najaktuálnejšie pozície nie len v Slovak Telekom, ale aj T-Mobile Czech Republic.

Značka Slovak Telekom rozumie ľudským potrebám, preto zaviedla ultraflexibilnú pracovnú dobu.

Po pilotnom testovaní, do ktorého sa zapojili stovky zamestnancov Slovak Telekom a T-Mobile Czech Republic, umožnili interné procesy zaviesť do praxe nový model ultraflexibilnej pracovnej doby na pracovných pozíciách, kde to charakter práce umožňuje. Zamestnanci zavedením nového časového pracovného fondu, získali väčšiu flexibilitu a možnosť manažovania svojho času počas pracovnej doby, ktorý dovtedy bol len ťažko realizovateľný. „Tento model dáva našim kolegom a kolegyniam možnosť riadiť si svoj pracovný čas a úlohy s ohľadom na svoj osobný work-life balance, čo sa ukázalo ako veľmi prospešné,“ uviedla Jitka Adámková.

Podpora mladých talentov začína už na stredných školách

Telekom sa snaží svoje aktivity smerovať aj k študentom stredných a vysokých škôl, pre ktorých môže byť práca v telco segmente zaujímavá. Uzavretím viacerých strategických partnerstiev s vysokými školami, coworkingovými združeniami a študentskými organizáciami prispieva k podpore a edukácii mladej generácie nielen v oblasti telco segmentu, ale poukazuje na rôznorodosť pracovných pozícií.

Veríme, že tieto aktivity nás posunú ďalej, rovnako ako naša employer branding kampaň „Kto povedal, že…“, v ktorej sa snažíme poukázať, že nie sme len štandardný telco operátor, ale vieme zaujať aj mladých študentov rôznymi inými aktivitami a budúcimi pracovnými pozíciami, ktoré nemusia byť len technického zamerania,“ uviedol Lukáš Ondřej, Head of People Experience and Talent Management.

 Benefity najzamestnávateľa

Okrem štandardných benefitov, ktorými sú zľavy na vlastné produkty, si zamestnanci môžu vybrať z desiatky ďalších doplnkových výhod určených k rozvoju, vzdelávaniu, podpore fyzického a mentálneho zdravia či vyššej pohode v zamestnaní. K dispozícii sú rôzne rozvojové či talentové programy, možnosť využiť služby koučingu alebo mentoringu k dosiahnutiu vlastných cieľov. Spomedzi ostatných benefitov nechýba ročný bonus, príspevok na dôchodkové sporenie, využitie Cafetérie, možnosť stať sa akcionárom skupiny Deutsche Telekom či nadštandardná zdravotná starostlivosť. Zamestnanci majú na výber, prípadne môžu využiť cez dve desiatky benefitov určených pre ich vlastné potreby. „Pravidelne modifikujeme a dopĺňame naše portfólio benefitov, tak aby sa naši stáli zamestnanci ako aj noví, budúci kolegovia cítili v našej spoločnosti spokojní,“ uzavrela Jitka Adamková.

Značky: