Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Slovanet v rámci zvyšovania pokrytia svojimi telekomunikačnými službami pre domácnosti plánuje rozšíriť svoju sieť o väčšinu územia mesta Senec.

S cieľom vyhnúť sa rozkopávkam a obmedzovaniu občanov Slovanet  inicioval  jednania s miestnym operátorom e-Net, ktorý má v Senci vybudovanú vlastnú infraštruktúru s voľnými tzv. rúrkovými sieťami, pokrývajúcu viac ako 80 % domácností mesta.

Do týchto – už existujúcich – voľných rúr by boli vložené optické vlákna spoločnosti Slovanet. Vďaka tomu by mohol v Senci v krátkej dobe Slovanet začať poskytovať svoje služby internetu, televízie a telefonovania prostredníctvom optickej siete, podobne ako tomu už je napríklad v Bratislave, Banskej Štiavnici, Brezne, Prešove, Poprade a ďalších mestách. O podrobnostiach rozširovania siete budú obe spoločnosti informovať.

Značky: