Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • Slovenský poskytovateľ fulfillmentu Swiss Point Data  sa stal štvrtou spoločnosťou v logistickej skupine euShipments.com, čím posilnil svoju pozíciu v strednej Európe.
  • Slovenské e-commerce spoločnosti môžu odteraz využívať bezproblémové cezhraničné prepojenie.
  • Investícia je súčasťou stratégie urýchlenia rastu spoločnosti euShipments.com, ktorú podporuje súkromný kapitálový fond BlackPeak Capital.

Spoločnosť Swiss Point Data  bola založená v roku 2002  a v súčasnosti je jedným z popredných poskytovateľov služieb fulfillmentu na Slovensku. Spoločnosť so sídlom v Bratislave je známa svojou spoľahlivosťou a trvalými partnerstvami s rôznorodou škálou podnikov. Spoločnosť Swiss Point Data  si získala uznanie ako spoľahlivý logistický partner v rámci on-line obchodu na Slovensku a v okolitom regióne, ktorý bezproblémovo rieši logistické požiadavky rozvíjajúcich sa startupov a napĺňa rozmanité potreby etablovaných medzinárodných hráčov.

Pôsobenie v rámci logistickej skupiny euShipments.com umožní spoločnosti Swiss Point Data  ďalej využívať jej strategickú polohu a široké odborné znalosti v odvetví. Spoločnosť Swiss Point Data  využije portfólio spolupracujúcej siete viac ako 50 popredných kuriérskych spoločností v celej Európe a viac ako 600 spôsobov doručovania. Rozšírením škály ponúkaných služieb spoločnosť Swiss Point Data  podporí medzinárodný obchodný rast svojich klientov, čo je v súlade so stratégiou rozvoja skupiny euShipments.com. Táto spolupráca zdôrazňuje záväzok skupiny poskytovať špičkové riešenia v oblasti fulfillmentu a logistických riešení a zároveň rozširovať podnikanie v rámci celej EÚ.

E-commerce podniky so sídlom na Slovensku alebo podniky, ktoré majú Slovensko ako súčasť svojho logistického reťazca, môžu teraz využívať výhody plynulého cezhraničného prepojenia. Zavedená sieť euShipments.com poskytuje priame dodávky z adries internetových obchodov do všetkých destinácií v celej EÚ. Centrum fulfillmentu spoločnosti Swiss Point Data  v Senci ponúka štandardný odborný e-fulfillment spolu s vnútroštátnymi a cezhraničnými doručovacími riešeniami. Prevádzka sa tiež zdvojnásobí ako miesto investície pre vopred pripravené objemy zásielok. Tieto logistické možnosti sa rozširujú na všetkých 13 strategicky umiestnených fulfillment centrách, ktoré sú súčasťou siete, vrátane miest ako Ruse (Bulharsko), Záhreb (Chorvátsko), Oradea (Rumunsko) a ďalších. Vďaka tejto integrovanej službe môžu teraz online obchodníci využívať doručenie na druhý deň na Slovensko, do Maďarska, Rumunska, Bulharska, Chorvátska, Slovinska, do 2-3 dní pre dodávky do Grécka (pevninská časť), Českej republiky, Poľska, Rakúska, Nemecka, Talianska a do 3-5 dní pre zvyšok EÚ. Portfólio služieb sa ďalej rozširuje o poskytovanie riešení na mieru podporujúcich obchodný model dropshippingu. Komplexná ponuka služieb a dodatočná flexibilita umožní spoločnosti Swiss Point Data  posilniť postavenie slovenských podnikov v oblasti on-line obchodu a riešiť celé spektrum ich logistických a obchodných potrieb s cieľom udržať si konkurencieschopnosť.

„Toto strategické partnerstvo so spoločnosťou euShipments.com predstavuje dôležitý míľnik vo vývoji našej spoločnosti. Spoločnosť Swiss Point Data  rozšíri svoju geografickú pôsobnosť a bude môcť našim klientom ponúknuť rozmanitejšie logistické riešenia. Prináša nám to významné možnosti rastu a inovácií, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou našej stratégie posilnenej medzinárodnej prítomnosti.“ – komentuje Ondřej Holík, generálny riaditeľ spoločnosti Swiss Point Data .

„Popri silnom organickom raste v posledných rokoch sme v roku 2023 zaznamenali aj rozsiahly anorganický rozvoj v rámci našej stratégie fúzií a akvizícií. V súčasnosti máme prevádzkové jednotky v piatich európskych krajinách. Výsledkom synergie medzi všetkými spoločnosťami v skupine bude efektívnejšie riadenie celej logistickej siete euShipments.com. Ešte viac tak zlepšíme kvalitu našich služieb, tranzitné časy a budeme môcť ponúknuť množstvo nových služieb, aby boli naši klienti ešte konkurencieschopnejší v oblasti predaja a dodávok na medzinárodných trhoch.“ – zdieľa Svetlozar Dimitrov, generálny riaditeľ spoločnosti euShipments.com a vedúci logistickej skupiny.

„Teší nás úspešné dokončenie tejto transakcie pre euShipments.com. Slovensko má pre skupinu strategický význam vzhľadom na blízkosť kľúčových stredoeurópskych trhov, ako sú Česká republika, Poľsko a Rakúsko. Sme presvedčení, že s Ondrejom a jeho tímom našla spoločnosť euShipments.com najvhodnejšieho partnera na realizáciu spoločnej stratégie posilnenia prítomnosti na trhu v strednej a východnej Európe a poskytovania vysokokvalitných, komplexných a flexibilných logistických riešení najrýchlejšie rastúcim online obchodníkom v Európe i mimo nej,“ uviedol Angel Stefanov, partner spoločnosti BlackPeak Capital.

Spoločnosť Swiss Point Data  si zachová súčasnú podnikovú štruktúru s generálnym riaditeľom Ondřejom Holíkom. V nedávno vymenovanom predstavenstve slovenskej spoločnosti bude pôsobiť aj Matúš Gerek, skúsený člen tímu a akcionár spoločnosti, spolu s Vichrenom Bissetom, CCO spoločnosti euShipments.com. Poradcami pri transakcii v mene spoločnosti euShipments boli Mazars Slovakia, ktorá vykonala finančnú a daňovú hĺbkovú analýzu, a Schoenherr Slovakia, ktorá zabezpečila právnu hĺbkovú analýzu (due diligence) a transakčnú dokumentáciu. Spoločnosť Swiss Point Data  zastupovala advokátska kancelária Majerník & Miháliková.

Značky: