Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nové riešenie od slovenskej spoločnosti Aliter Technologies vytvára lepšie technické podmienky pre zrýchlenie velenia vojenským taktickým jednotkám.

Pri protiteroristických či iných bojových operáciách je zdieľanie jednotnej informácie o situácii v teréne kľúčové. Vidieť v reálnom čase to, čo vidia členovia bojového tímu, prináša taktickým veliteľom strategickú výhodu.

COMTANET® B2R (Broadband Radio Router) je širokopásmový rádiový smerovač, ktorý je súčasťou produktovej rady COMTANET®. Táto rádiová technológia je určená nielen pre jednotky špeciálneho určenia, ale aj pre iné druhy vojenských jednotiek. Je vhodný aj pre nevojenské zložky ako sú polícia, záchranné zbory a pod. Technológia je vhodná všade tam, kde je potrebné prenášať veľké objemy dát za pohybu a pri stále sa meniacej pozícii objektov, napr. vozidiel,  medzi ktorými sú tieto dáta prenášané.

Zariadenie poskytuje veľkú výhodu nielen bojovej jednotke priamo v akcii, ale aj jej veliteľovi. S pomocou taktických kamier umiestnených na výstroji vojakov, je reálny obraz z bojiska premietaný k ďalšej jednotke, prípadne do miesta velenia, ktoré môže byť vzdialené od miesta reálneho bojiska aj niekoľko stoviek kilometrov. Prostredníctvom tohto zariadenia získava veliteľ reálny obraz o dianí na bojisku a časový priestor na čo najkomplexnejšie vyhodnotenie situácie. Celá komunikácia, ako aj prenos obrazu, sú zabezpečené cez zariadenie B2R.

Použitie B2R sa plánuje najmä v rýchlo nasaditeľných a vysoko mobilných taktických jednotkách. Poskytuje zabezpečenú dátovú komunikáciu, čiže chráni obsah pred  odpočúvaním zo strany protivníkov.

Technológia B2R bude nosnou témou firemného showroomu Aliter Technologies na medzinárodnom veľtrhu obrannej techniky IDEB 2016 v Bratislave v dňoch 10.-12.5. 2016 . Takisto ju spoločnosť predstaví na obrannom a bezpečnostnom veľtrhu kanadského priemyslu CANSEC 2016 v Ottawe v dňoch 25.-26.5. 2016.

Značky: