Slovenské banky sú dostatočne pripravené na smernicu PSD2. Tá začala platiť na Slovensku a vo väčšine európskych krajín v sobotu 13. januára. PSD2 otvára bankový trh fintech spoločnostiam a ďalším tretím stranám.

V uplynulých mesiacoch analytici a médiá často označovali smernicu PSD2 („PSD2“) ako prelomovú udalosť, ktorá prinesie rozsiahle a nezvratné zmeny na trh s finančnými službami. Spoločnosť Deloitte preto vykonala prieskum postoja európskych bánk k PSD2 medzi 90 bankami Európskej únie. Tento prieskum sa zameriaval na to, ako sa bankový sektor strednej a východnej Európy pripravuje v realite na novú éru „otvoreného bankovníctva“. Prieskum pripravenosti klientov bánk krajín strednej a východnej Európy na PSD2 medzi klientmi bánk analyzoval ich preferencie v oblasti digitálneho bankovníctva a pripravenosť prijať inovatívne služby, ktoré smernica PSD2 umožňuje.

Vyzývatelia alebo minimalisti
Ako vyplýva z prieskumu, banky v regióne strednej a východnej Európy sú vo svojej PSD2 stratégii spravidla menej ambiciózne ako banky v západnej Európe. V regióne strednej a východnej Európy sa vytvorili dve výrazne odlišné skupiny bánk:

  • „Vyzývatelia“ – reprezentovaní veľkými univerzálnymi bankami – sú ako hráči najviac otvorení príležitostiam, ktoré PSD2 ponúka. Výrazná väčšina presadzuje kooperatívne stratégie zahŕňajúce spoluprácu s ďalšími subjektmi.
  • „Minimalisti“ – typicky stredne veľké a menšie banky – často zaujímajú skôr defenzívny postoj zameraný najmä na zabezpečenie regulačnej compliance, alebo si svoju konkrétnu stratégiu doteraz nestanovili.

Významné percento západoeurópskych bánk uplatňuje ofenzívnu stratégiu s cieľom využiť PSD2 na získanie väčšieho podielu na trhu. „Pre banky by mala smernica PSD2 predstavovať jasnú výzvu, aby sa proaktívne zamerali na svoju digitálnu transformáciu. Vďaka doteraz uzavretému a vysoko regulovanému bankovému ekosystému stáli finančné služby zatiaľ mimo hlavný prúd inovatívnych digitálnych služieb ponúkaných rýchlo rastúcim e-commerce a fintech sektorom,“ vysvetľuje Peter Longauer, partner spoločnosti Deloitte a bankový špecialista.

Budúcnosť PSD2 je v retaile, platobných službách a úveroch
Očakáva sa, že PSD2 bude mať najväčší vplyv na retailové bankovníctvo, platobné služby a spotrebiteľské úvery. Mnoho bánk zvažuje spoluprácu s fintech spoločnosťami. Banky v regióne strednej a východnej Európy tiež deklarovali zvýšený záujem o partnerstvo s fintech hráčmi či inými tretími stranami. Podobne, ako západoeurópske banky, očakávajú, že PSD2 bude mať najväčší vplyv na retailový a SME segment. Za kľúčové príležitosti považujú oblasť platobných služieb a spotrebiteľské úvery.

Amazon ani Google zatiaľ hrozbami nie sú
Kým banky v strednej a východnej Európe majú väčšie obavy z nástupu fintech spoločností, západoeurópske banky sa domnievajú, že sú to práve veľké zavedené bankové subjekty, ktoré majú najvýhodnejšiu pozíciu, aby profitovali z výhod ponúkaných PSD2. Riziko ale vidia aj vo svojej novej digitálnej konkurencii. Prieskum však ukázal, že veľké technologické spoločnosti, ako je Google či Amazon, aj napriek ich preukázateľnej schopnosti zavádzať inovatívne platobné riešenia, nie sú príliš vnímané ako konkurencia.

Slovensko má rozvinutý digitálny trh
Hoci zastúpenie digitálnych a mobilných kanálov rýchlo rastie, väčšina klientov bánk v strednej a východnej Európe stále využíva tradičné kanály. V regióne sa sformovali dve veľmi odlišné skupiny: kým v Rumunsku a Bulharsku je podiel digitálnych bankových kanálov v priemere stále pod hranicou 20 %, rozvinutejšie digitálne trhy v Poľsku, Maďarsku, Českej republike a na Slovensku už dosahujú podiel až 70 %.

Viac ako 11 miliónov klientov v strednej a východnej Európe naďalej využíva služby pobočiek či internetového bankovníctva napriek vysokej penetrácii internetu a smart telefónov v mnohých krajinách. Ide o používateľov, ktorí by uprednostnili vykonávať všetky bankové činnosti online alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie, sú však nútení využiť pobočku alebo internetové bankovníctvo, pretože mnohé transakcie zatiaľ neboli bankami digitalizované, alebo nie sú v aplikácii mobilného bankovníctva podporované.

To predstavuje jasnú príležitosť pre schopných PSD2 vyzývateľov na nadviazanie priameho zákazníckeho vzťahu. Celkom 42 % klientov bánk v regióne strednej a východnej Európy preferujúcich multikanálovú alebo digitálnu komunikáciu uviedlo ako jeden z piatich hlavných dôvodov pre prechod k inému poskytovateľovi finančných služieb pokročilejšiu ponuku digitálnych služieb.

Spotrebitelia majú o PSD2 málo informácií
Napriek tomu, že až 35 % bankových klientov v stredo- a východoeurópskych krajinách uviedlo, že by im nevadilo zdieľať informácie o svojich účtoch s inou bankou výmenou za ponuku inovatívnych online služieb, priemerné povedomie spotrebiteľov o otvorenom bankovníctve a jeho výhodách je vo všetkých krajinách regiónu pomerne nízke. Ochota zdieľať dáta s nebankovými subjektami potom ďalej klesá, najnižšia bola pri technologických firmách. Klienti by boli ochotní zdieľať dáta o účte výmenou za prísľub personalizovanej ponuky (napr. úveru), aby to pozitívne ovplyvnilo cenu produktu alebo služby (napr. kreditné skóre).

Dopady sú očakávané za jeden až tri roky
Smernica PSD2 má jednoznačne prevratný potenciál. Jej prijatie na trhu, vrátane Slovenska, bude ale predstavovať dlhodobý proces. „Neočakáva sa, že by smernica PSD2 znamenala okamžitý „veľký tresk“ v sektore finančných služieb. Jej trhový dopad bude skôr postupný, ale nezvratný. Agilní hráči s ambíciou profitovať z možností ponúkaných PSD2 budú musieť investovať do budovania dôvery a všeobecného povedomia klientov o výhodách nových služieb, aby mohli ponúkané trhové príležitosti využiť,“ vysvetľuje Petr Brich, riaditeľ PSD2 programu spoločnosti Deloitte Central Europe. Väčšina bánk v regióne strednej a východnej Európy, ako aj v západnej Európe očakáva, že najväčší vplyv PSD2 pocítime za jeden až tri roky od dátumu jej účinnosti. Niektoré západoeurópske banky sú optimistickejšie a očakávajú, že vplyvy budú viditeľné už počas prvého roka, a to vďaka rozvinutejšiemu fintech sektoru v regióne.

Značky: