Slovenské elektrododávky Voltia uspeli v 2,5-ročnom testovacom projekte londýnskej radnice. Najmä v spotrebe energie na km, dojazde a produktivite

1

Úrad starostu Londýna testoval v dva a polročnej pilotnej prevádzke (7/2017-12/2019) nové elektrické dodávkové vozidlá, ktoré sa majú pridať k existujúcej flotile elektrických vozidiel (EV), s cieľom prispieť k zníženiu znečistenia ovzdušia.

Emisný výkon skúšobných dodávok bol testovaný voči porovnateľným dieselovým dodávkam. Výsledky tohto pilotného projektu potvrdili, že pokiaľ ide o prevádzkový výkon, náklady, emisie vozidiel a vplyv na rozvodnú sieť, nákladné EV ponúkajú prevádzkovo konkurencieschopnú a ekologickejšiu alternatívu k dieselovým dodávkam. Konkrétne dodávky Voltia spotrebovali podstatne menej energie na kilometer ako dieselové a malé EV. V porovnaní s malými EV mali tiež priaznivé hodnotenie z hľadiska najazdenej vzdialenosti a produktivity.

Úžitkové nákladné vozidlá predstavujú 30% celkovej dopravy v centre Londýna a najazdia približne 281 000 ciest za deň. Aby sa ich dopad na znečisťovanie ovzdušia minimalizoval, dohodol sa úrad Starostu Londýna s britskou spoločnosťou Gnewt, partnerom firmy Voltia, na 2,5-ročnom testovaní výkonu elektrických dodávok v centre Londýna. Testované boli najmodernejšie vozidlá – Nissan Voltia eNV200 (prvá generácia s batériou 24kWh; ďalej len „Voltia“), Nissan Vic-Young modifikované eNV200 (ďalej len „Vic-Young“) a BD Auto eDucato – proti porovnateľným dodávkovým vozidlám s dieselovým motorom, a to na environmentálne emisie, dojazd, spotrebovanú energiu a ďalšie ukazovatele. V uvedenom projekte bolo testovaných 26 skúšobných vozidiel.

Londýnsky test preukázal, že pokiaľ ide o prevádzkový výkon, náklady, emisie vozidiel a vplyv na rozvodnú sieť, nákladné EV ponúkajú prevádzkovo konkurencieschopnú a ekologickejšiu alternatívu k dieselovým dodávkam.

Kľúčové zistenia:

  1. Celkové náklady na elektrickú energiu na nabíjanie skúšobných dodávok boli o 75% nižšie ako náklady na palivo na prevádzku ich dieselových ekvivalentov (náklady 2019).
  2. Socio-environmentálne prínosy spojené s elektromobilmi pri náhrade dieselových ekvivalentov (vrátane znižovania emisií skleníkových plynov), sa rovnajú odhadovanému benefitu vo výške 1,8-2,6 pencí na najazdený kilometer v rámci Veľkého Londýna.
  3. Testovaná Voltia spotrebovala päťkrát menej energie na km ako jej dieselové ekvivalenty. V porovnaní s malými EV mala priaznivé hodnotenie z hľadiska najazdenej vzdialenosti a produktivity, vďaka novšej a efektívnejšej pohonnej jednotke.
  4. Testované EV najazdili týždenne v priemere o 20% viac ako malé skúšobné EV. Zo všetkých skúšobných EV najazdila Voltia najväčšiu vzdialenosť.
  5. Testované EV s väčším objemom užitočného zaťaženia doručili v priemere o 30% viac balíkov týždenne v porovnaní s menšími vozidlami – čím sa znížil počet ciest a zároveň preťaženie. Voltia vykázala 34% nárast v doručení balíkov za týždeň v porovnaní so základnými vozidlami.
  6. V priemere, jeden deň dodávok poslednej míľe spotreboval približne 30% nabitia batérie.
  7. Prevádzka e-dodávky Voltia bola o pribl. 20% lacnejšia ako jej dieselových ekvivalentov.
  8. Vodiči hodnotili celkovú spokojnosť s dodávkami Voltia na úrovni 4,2 z 5,0 (výkon, kapacita nákladu, hluk, nakladanie/vykladanie ako 4,5; bezpečnosť 4,3; spoľahlivosť vozidla, pohodlie, údržba, tankovanie/nabíjanie, parkovanie ako 4,0).
  9. Výsledky štúdie dokazujú, že v Londýne môže 281 000 denných ciest dieselových vozidiel nahradiť 112 000 elektronických dodávok.

Poznámka: Údaje z troch skúšobných modelov elektrických ľahkých nákladných vozidiel (LGV) boli zhromaždené počas dvojročného obdobia a analyzované na základe údajov zostavených zo základnej skúšky porovnateľných prevádzkovaných dieselových vozidiel.

Správa dospela k záveru, že Voltia je tichý, pohodlný a nízkoemisný nákladný automobil so stredne veľkým nákladovým priestorom a vynikajúcim počtom najazdených kilometrov. Dodávka má spotrebu energie 92 MJ/100 km a je ideálna pre mestské prostredie, ktoré vyžaduje menšie vzdialenosti pri doručovaní a disponuje užšími parkovacími miestami.

Keď sa začal skúšobný projekt starostu Londýna v roku 2017, testovala sa prvá generácia Voltia Vans s batériou 24 kWh. Odvtedy vozidlo prešlo 3 rokmi neustáleho zlepšovania a získalo novú 40 kWh batériu.  Táto dodávka s dojazdom do 200 km je na trhu k dispozícii za 38 500 EUR.

O autorovi

Máme radi najnovšie technológie a žijeme s nimi. Prinášame informácie o najnovších produktoch a technológiách priamo k vám, objektívne a ľudsky, pretože robíme to, čo nás baví. Sme energický tím plný odhodlania a veríme, že je s nami aj sranda. :)

Jeden komentár

Pridaj komentár