Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Slovensko sa v digitalizácii aj po roku stále radí medzi slabšie krajiny EÚ. Európska komisia pravidelne monitoruje digitálny pokrok členských štátov prostredníctvom Indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI).

Aktuálne hodnotenie* ukázalo, že Slovensko výrazne zaostáva v digitalizácii malých a stredných podnikov. Slabinou je analýza veľkých dát, nízka miera využívania umelej inteligencie, slabé elektronické zdieľanie informácií v podnikoch a vo vyžívaní elektronických faktúr na automatizované spracovanie sa naša krajina dokonca zaradila medzi štyri krajiny s najnižším hodnotením. Robí tak len 17 % podnikov, pričom priemer v rámci EÚ je 32 %. Upozorňuje na to spoločnosť Enehano s tým, že nízka úroveň digitalizácie nie je len problémom financií, ale podpisuje sa pod to aj nízka miera informovanosti a osvety manažérov, ktorí o digitalizovaní vo firmách rozhodujú.

Slovenské podniky musia pridať vo viacerých kľúčových oblastiach

Využívanie cloudu, umelej inteligencie, analýza veľkých dát, elektronické zdieľanie informácií či elektronizácia faktúr. To sú kľúčové oblasti, v ktorých by mali slovenské malé a stredné podniky pridať, aby jednak dokázali držať krok so zahraničnou konkurenciou, ale aj preto, aby naša krajina napomáhala plniť ciele EÚ v oblasti digitálnej transformácie. Aktuálny report Európskej komisie o Indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) uvádza, že veľké dáta analyzuje u nás len 6 % podnikov, pričom priemer EÚ je 14 %. Percento podnikov využívajúcich technológie umelej inteligencie bolo na úrovni 5 % oproti  európskemu priemeru 8 %. Cloud využíva len 31 % slovenských spoločností, čo je takisto pod priemerom Únie, ktorý je 34 %. Aj elektronické zdieľanie informácií v podnikoch je v porovnaní s ostatnými členskými štátmi nízke. Iba 31 % firiem uviedlo, že na zdieľanie informácií používa softvérový balík na plánovanie podnikových zdrojov medzi rôznymi funkčnými oblasťami. To je výrazne pod priemerom EÚ, ktorý je 38 %. Najvýraznejšie však slovenské malé a stredné podniky zaostávajú vo využívaní elektronických faktúr na automatizované spracovanie. Robí tak len 17 % podnikov, pričom priemer v rámci EÚ je 32 %. V tejto oblasti dokonca patríme medzi štyri krajiny s najnižším hodnotením tohto ukazovateľa. Podľa spoločnosti Enehano správa DESI oprávnene konštatuje, že Slovensko by malo zintenzívniť svoje úsilie v oblasti digitalizácie podnikov. „Napriek tomu, že slovenské firmy postupne zavádzajú do svojich procesov digitálne riešenia, progres v tejto oblasti stále nie je dostatočný na to, aby sa naša krajina vyrovnala zahraničnej konkurencii. V praxi sa stretávame bohužiaľ až príliš často s tým, že spoločnosti zanedbávajú dôležitosť samotnej prípravy na digitálnu transformáciu. Digitalizácia pozostáva zo série samostatných projektov, z ktorých každý má svoj cieľ, harmonogram, náklady a predovšetkým business case. Dôležitá je dobrá analýza a plán realizácie, ktorý bude firma schopná postupne napĺňať. Na digitálnu transformáciu však musia byť pripravení aj jej zamestnanci,“ konštatuje Eduard Gers, odborník na digitalizáciu zo spoločnosti Enehano.

Podniky v zahraničí školia svojich pracovníkov viac

Školenia v oblasti informačných a komunikačných technológií poskytuje svojím zamestnancom na Slovensku len 15 % podnikov. Aj tejto oblasti tak naša krajina ťahá za kratší koniec, nakoľko priemer v rámci Únie je 22 %.  Aby Slovensko dosiahlo ďalší pokrok v digitalizácii podnikov, malo by aj podľa odporúčaní Európskej komisie uľahčiť prístup k odbornej príprave, výmene informácií a poznatkov a ďalším podporným opatreniam, a to aj prostredníctvom európskych centier digitálnych inovácií. „Na digitálnu transformáciu podniku musia byť  zamestnanci pripravení. Nezriedka bývajú ,brzdou´ progresu v tejto oblasti aj manažéri, ktorí o digitalizovaní vo firmách rozhodujú a v takomto prípade môže ich nastavenie zmeniť najmä informovanosť a osveta. Z prieskumov najväčších audítorských spoločností vyplynulo, že až 51 % percent vedúcich IT pracovníkov naprieč Európou, Stredným východom a Afrikou tvrdí, že ich organizácia – a tým pádom ani oni sami – nevie, čo je k digitálnej transformácii potrebné, a veľa zamestnancov preto čelí výzve udržať krok s technologickým napredovaním,” vysvetľuje Eduard Gers zo spoločnosti Enehano.

Dobrou správou však je, že Slovensko dosahuje mierne lepšie výsledky aspoň v oblasti základných digitálnych zručností. Tie má až 55 % našincov, pričom priemer EÚ je 54 %. Pokiaľ ide o jednotlivcov, ktorí majú aspoň základné zručnosti v oblasti tvorby digitálneho obsahu, je ich na Slovensku 72 %, čo je výrazne nad priemerom EÚ, ktorý je 66 %. Našinci sú zdatní aj vo využívaní internetu a s 82 % používateľov e-Governmentu medzi užívateľmi internetu sa Slovensko nachádza nad 74-percentným priemerom EÚ.

* https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-slovakia

Značky: