Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Trend Micro, celosvetový líder v oblasti bezpečnostných riešení, sa prostredníctvom svojho produktu Trend Micro Deep Security podieľa na ochrane virtuálneho prostredia štátnej organizácie Slovenský pozemkový fond (SPF).

Impulz pre riešenie ochrany virtuálnych serverov a virtuálnej desktopovej infraštruktúry (VDI) prišiel paralelne s prechodom na virtuálne IT prostredie. Keďže predtým v SPF existovalo len fyzické IT prostredie, Fond sa touto myšlienkou v minulosti vôbec nezaoberal. Jedinou dovtedajšou ochranou pred bezpečnostnými hrozbami boli štandardné bezpečnostné riešenia na fyzických počítačoch. Bezpečný prechod a fungovanie vo virtuálnom IT prostredí si však vyžaduje aj zmenu prístupu v oblasti bezpečnosti a potrebu oprieť sa o spoľahlivý nástroj.

SPF si vyberal z viacerých bezpečnostných riešení od renomovaných svetových firiem. Cieľom bolo vyriešiť ochranu virtuálnych serverov a virtuálnych desktopov. Finálny výber ukázal na riešenie Trend Micro Deep Security a špecificky na moduly Anti-Malware, Web Reputation a Intrusion Prevention. „Primárnym dôvodom prechodu na toto riešenie bola ochrana virtuálnych serverov a virtuálnych desktopov,“ vysvetľuje Roderik Plevka, vedúci oddelenia IS a VT v Slovenskom pozemkovom fonde. „Ochrana pred škodlivými kódmi je dnes už samozrejmosťou, tak, ako sa považuje za samozrejmé zamykať vchodové dvere, zatvárať okná, atď.,“ dodáva.

Podľa vyjadrenia šéfa IT treba za rozhodnutím Fondu hľadať predovšetkým najlepšie referencie a pokročilosť riešenia. „Spoločnosť Trend Micro presvedčila komplexným a najvyspelejším riešením, ktoré pokrývalo naše potreby ochrany pred škodlivými kódmi,“ zdôvodňuje výber Roderik Plevka. „Trend Micro Deep Security je technologicky najvyspelejšie riešenie na komplexnú ochranu pred škodlivým kódom pre virtuálnu infraštruktúru Slovenského pozemkového fondu,“ konštatuje Roderik Plevka. „To je zároveň jeho najväčší prínos a benefit,“ dodáva.

Nasadenie Trend Micro Deep Security sa Slovenskému pozemkovému fondu vypláca. „Najviac hrozieb vo všeobecnosti zachytávajú zariadenia na povrchu IT infraštruktúry, čiže firewally novej generácie s funkcionalitou IDS/IPS. Napriek tomu sa nám oplatilo investovať aj do ochrany VDI a virtuálnych serverov. Hoci má Slovenský pozemkový fond implementovanú viacvrstvovú ochranu pred škodlivým kódom ešte nad úrovňou, ktorú chráni TMDS, TMDS zaznamenáva výskyt škodlivého kódu takmer denne,“ objasňuje účinnosť Trend Micro Deep Security Roderik Plevka. Dôkazom dobrých skúseností s ochranou od Trend Micro sú aj ďalšie plány postupne nasadzovať riešenie na všetky virtuálne zariadenia, vrátane virtuálnych desktopov a serverov. V blízkej budúcnosti by tak Fond mohol mať pokryté všetky pobočky bezpečnou virtuálnou infraštruktúrou.