Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Pracovný trh na Slovensku v tomto roku láme rekordy – dosiahli sme historicky najvyšší počet pracovných miest a miera nezamestnanosti prvýkrát klesla pod priemer eurozóny. Trendy na pracovnom trhu výrazne ovplyvňuje demografický vývoj, v najbližších rokoch na Slovensku ubudne veľká časť pracovnej sily.

V polovici roku 2016 stúpol počet pracujúcich Slovákov na 2 490,8 tisíc, čo je o 86 tisíc viac ako v rovnakom štvrťroku 2008, ktorý bol doteraz najúspešnejším rokom pre náš pracovný trh vôbec. Miera nezamestnanosti klesla pod 10%, po prvýkrát pod priemer eurozóny. Na historické minimum 8,7 % z konca roku 2008 ale zatiaľ v tomto roku zrejme nedosiahne, aj preto, lebo miera ekonomickej aktivity Slovákov stúpla. Hoci ubudol počet ľudí v pracovnom veku, záujem pracovať u tých, čo zostali, rástol. Počet ekonomicky aktívnych obyvateľov tak celkovo stúpol,“ vysvetľuje Andrej Arady, analytik VÚ B banky.

Pracujúce obyvateľstvo starne

Demografický profil obyvateľstva na Slovensku prechádza výraznými zmenami. Pred desiatimi rokmi bol typický účastník pracovného trhu vo veku 26-30 rokov, ale silnú skupinu tvorili aj 50-tnici. Aktuálne sa najpočetnejšia skupina obyvateľstva blíži k veku 40 rokov, z 50-tnikov sú 60-tnici a pomaly odchádzajú z pracovného trhu. V horizonte desiatich rokov pribudne zhruba 130 tisíc dôchodcov (64+), mladých absolventov (26-30) naopak ubudne približne 120 tisíc. Doteraz bol tento trend miernejší, úbytok ľudí v „pracovnom“ veku nahrádzal väčší záujem o prácu. „Dosiahli sme však vrchol kopca, ekonomicky aktívnych ľudí bude ubúdať, pokles miery nezamestnanosti sa tak urýchli aj bez vzniku nových pracovných miest. Samotný demografický vývoj ukrojí z miery nezamestnanosti v roku 2017  2 – 3 desatiny percentuálneho bodu, v roku 2018 o ďalšie 3-4 desatiny, v 2019 asi 5 desatín, v najbližšej dekáde kumulatívne hovoríme o niekoľkých percentuálnych bodoch,“ hovorí A. Arady.

Kto zaplní medzery…

Počet nezamestnaných na Slovensku, 265 tisíc, je síce stále vysoký, na pracovnom trhu je však nesúlad medzi ponukou a dopytom. Viac ako 50 % našich nezamestnaných má iba základné alebo učňovské vzdelanie bez maturity. Pracovný trh ale ukazuje, že len jedno z troch až štyroch miest je vhodné pre takéhoto kandidáta. Navyše mnoho ľudí bolo príliš dlho mimo práce a strácajú kvalifikáciu. Viac ako polovica nezamestnaných (58 %) je mimo dlhšie ako rok, štvrtina zo všetkých nezamestnaných dokonca nemala prácu viac ako 4 roky. Hoci sa niektorým predsa len darí vrátiť do práce aj po dlhom období, viaceré podniky hlásia problémy s náborom nových pracovníkov už dnes. „Ekonomike dochádza kvalifikovaná pracovná sila a rastie ponuka voľných pracovných miest,“ zdôrazňuje Arady.

…keď mnoho ľudí ešte aj odchádza do zahraničia?

Desaťtisíce Slovákov pracujú v zahraničí, ich návrat by mohol zvýšiť ponuku kvalifikovanej pracovnej sily. Trend je však dnes úplne opačný, migrácia za prácou do zahraničia rastie. Približne 165 tisíc Slovákov dochádza za prácou do zahraničia, najmä do Rakúska, ČR a Nemecka. Popularita českých pracovných pozícií v ostatných 5 rokoch klesá na úkor Rakúska a Nemecka. „Počet ľudí pracujúcich v zahraničí rastie v medziročnej dynamike rýchlejšie, ako počet domácich pracovných miest. Podiel Slovákov dochádzajúcich za prácou do zahraničia na celkovom počte pracujúcich stúpol zo 4,9% zo začiatku roka 2012 aktuálne na 6,6%,“ dodáva Andrej Arady.

Značky: