Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Společnost Citrix Systems, Inc. zveřejnila finanční výsledky za druhé čtvrtletí fiskálního roku 2015 končícího 30. června a důležité provozní projekty.

Finanční výsledky

V druhém čtvrtletí fiskálního roku 2015 společnost Citrix dosáhla výnosů ve výši 797 milionů dolarů, což ve srovnání s výnosy 782 milionů dolarů v druhém čtvrtletí fiskálního roku 2014 představuje dvouprocentní nárůst výnosů.

Výsledky podle metodiky GAAP

Čistý zisk za druhé čtvrtletí fiskálního roku 2015 činí 103 milionů dolarů, tj. 0,64 dolaru zředěného zisku na akcii, v porovnání s čistým ziskem 53 milionů dolarů, tj. 0,31 dolaru zředěného zisku na akcii, za druhé čtvrtletí fiskálního roku 2014. Čistý zisk podle metodiky GAAP zahrnuje čisté daňové výhody ve výši 21 milionů dolarů za druhé čtvrtletí fiskálního roku 2015, tj. 0,13 dolaru zředěného zisku na akcii, a přibližně 9 milionů dolarů za druhé čtvrtletí fiskálního roku 2014, tj. 0,05 dolaru zředěného zisku na akcii, které se primárně vztahují k uzávěrce auditů finančního úřadu za příslušné daňové roky. Výsledky podle metodiky GAAP za druhé čtvrtletí fiskálního roku 2015 dále zahrnují výdaje na restrukturalizaci ve výši 15 milionů dolarů spojené s náklady na odstupné a ukončení provozu podniků v souvislosti s restrukturalizačním programem pro rok 2015. Výsledky podle metodiky GAAP za druhé čtvrtletí fiskálního roku 2014 zahrnují náklady ve výši 30 milionů dolarů spojené se znehodnocením nehmotných aktiv, které jsou zahrnuty v odpisu závislých produktů, a výdaje na restrukturalizaci ve výši cca 5 milionů dolarů spojené s náklady na odstupné v souvislosti s restrukturalizačním programem za rok 2014.

Výsledky neodpovídající metodice GAAP

Čistý zisk za druhé čtvrtletí fiskálního roku 2015 neodpovídající metodice GAAP činí 163 milionů dolarů, tj. 1,00 dolaru zředěného zisku na akcii, v porovnání s čistým ziskem 142 milionů dolarů za druhé čtvrtletí fiskálního roku 2014, tj. 0,83 dolaru zředěného zisku na akcii. Čistý zisk neodpovídající metodice GAAP zahrnuje čisté daňové výhody ve výši 21 milionů dolarů za druhé čtvrtletí fiskálního roku 2015, tj. 0,13 dolaru zředěného zisku na akcii, a přibližně 9 milionů dolarů za druhé čtvrtletí fiskálního roku 2014, tj. 0,05 dolaru zředěného zisku na akcii, které se primárně vztahují k uzávěrce auditů finančního úřadu za příslušné daňové roky. Čistý zředěný zisk na akcii neodpovídající metodice GAAP nezahrnuje efekty spojené s amortizací pořízených nehmotných statků, náklady spojené s burzou cenných papírů a amortizací dluhových cenných papírů, náklady na program restrukturalizace a daňové vlivy související s těmito položkami.

Za účelem lepší provozní kontroly byl vytvořen provozní výbor

Společnost Citrix dnes také oznámila, že její představenstvo vytvořilo provozní výbor. Výbor povede současný člen představenstva Robert Calderoni, který bude úzce spolupracovat s panem Templetonem a managementem společnosti na komplexní kontrole provozu společnosti a kapitálové struktury, která bude vycházet z dříve oznámených projektů zaměřených na zvýšení provozní marže zjednodušením a zefektivněním provozu a vylepšením nabídky produktů. Společnost Citrix plánuje zveřejnit zjištění výboru po dokončení počáteční kontroly, a poté bude informovat o aktuální situaci.

V rámci tohoto projektu byl pan Calderoni s okamžitou platností jmenován výkonným předsedou představenstva, Thomas Bogan byl jmenován do funkce vedoucího nezávislého člena představenstva.

Bylo zahájeno zkoumání strategických alternativ řady produktů GoTo

Společnost Citrix ve spolupráci se svými nezávislými poradci rovněž zahájila posuzování strategických alternativ firemní řady produktů GoTo. Posouzení strategických alternativ v tomto segmentu může, mimo jiné, vést k možnému prodeji nebo odštěpení některých útvarů.

Finančními poradci společnosti Citrix jsou firmy Qatalyst Partners a Goldman, Sachs & Co., právním poradcem je firma Goodwin Procter LLP.

Společnost již dříve v tomto roce oznámila, že využila služeb finančního poradce k strategickému poradenství týkajícímu se možného prodeje své firmy ByteMobile. Citrix v současnosti aktivně jedná se třetími stranami o možném prodeji této firmy.

Přehled finančních výsledků za druhé čtvrtletí

Porovnáním výsledků za druhé čtvrtletí fiskálního roku 2015 s údaji za druhé čtvrtletí fiskálního roku 2014 bylo zjištěno:

 • Příjmy z produktů a licencí klesly o 12 procent.
 • Příjmy ze softwaru a služeb vzrostly o 11 procent.
 • Příjmy z aktualizací licencí a údržby vzrostly o 9 procent.
 • Příjmy z poskytování profesionálních služeb, které tvoří konzultace, produktová školení a certifikace, klesly o 12 procent.
 • Kromě softwaru jako služby vzrostly čisté příjmy v regionu Americas o 1 procento, v regionu EMEA zůstávají beze změn a v pacifickém regionu klesly o 8 procent.
 • Odložené příjmy k 30. červnu 2015 činily celkem 1,5 miliardy dolarů, v porovnání s 1,4 miliardy dolarů k 30. červnu 2014 se jedná o nárůst o 8 procent.
 • Provozní marže podle metodiky GAAP vzrostla ze 7 na 15 procent; provozní marže neodpovídající metodice GAAP vzrostla ze 22 na 25 procent.
 • Cash flow z provozní činnosti za druhé čtvrtletí fiskálního roku 2015 činil 201 milionů dolarů, v porovnání s 204 miliony dolarů za druhé čtvrtletí fiskálního roku 2014.

V průběhu druhého čtvrtletí fiskálního roku 2015:

 • Hrubá marže podle metodiky GAAP činila 83 procent, hrubá marže neodpovídající metodice GAAP činila 86 procent, což nezahrnuje znehodnocování získaných produktů ve vztahu k nehmotným aktivům a náklady spojené burzou cenných papírů.
 • Provozní marže podle metodiky GAAP činila 15 procent, provozní marže neodpovídající metodice GAAP činila 25 procent, což nezahrnuje znehodnocování pořízených nehmotných aktiv, náklady spojené s burzou cenných papírů a náklady spojené s restrukturalizačním programem.
 • Společnost zpětně odkoupila 0,7 milionu akcií za průměrnou cenu 66,33 dolaru.

 

Finanční výhled na třetí čtvrtletí roku 2015

Vedení společnosti Citrix očekává, že ve třetím čtvrtletí fiskálního roku 2015, který končí 30. Září 2015, dosáhne výsledků:

 • Očekává se čistý zisk v rozmezí  od 780 do 790 milionů dolarů.
 • Zředěný zisk na akcii podle metodiky GAAP se očekává v rozmezí od 0,46 do 0,49 dolaru. Zředěný zisk na akcii neodpovídající metodice GAAP se očekává v rozmezí od 0,83 do 0,85 dolaru, přičemž nezahrnuje 0,23 dolaru představujícího dopady spojené s výdaji na burze cenných papírů, 0,20 dolaru na znehodnocení pořízených nehmotných statků, 0,02 dolaru na restrukturalizační náklady, 0,05 dolaru na amortizaci dluhových cenných papírů a 0,11 až 0,16 dolaru na daňové následky související s těmito položkami.

Finanční výhled na fiskální rok 2015

Vedení společnosti Citrix očekává, že ve fiskálním roce končícím 31. prosince 2015 dosáhne následujících výsledků:

 • Očekává se čistý zisk v rozmezí od 3,22 do 3,25 miliardy dolarů.
 • Zředěný zisk na akcii podle metodiky GAAP se očekává v rozmezí od 2,11 do 2,20 dolaru. Zředěný zisk na akcii neodpovídající metodice GAAP se očekává v rozmezí od 3,65 do 3,75 dolaru, přičemž nezahrnuje 0,87 dolaru představujícího dopady spojené s výdaji na burze cenných papírů, 0,74 dolaru na znehodnocení pořízených nehmotných statků, 0,33 dolaru na restrukturalizační náklady, 0,20 dolaru na amortizaci dluhových cenných papírů, 0,01 dolaru jako benefity z dřívějších patentových soudních řízení a 0,49 až 0,68 dolaru na daňové následky související s těmito položkami.

Výše uvedená prohlášení vycházejí ze současných cílů. Tato prohlášení se týkají budoucího vývoje, skutečné výsledky se mohou významně lišit.

Úplné anglické znění tiskové zprávy o finančních výsledcích a další oznámení učiněná 28. července naleznete zde:

http://www.citrix.com/news/financial-releases/july-2015/citrix-reports-first-quarter-financial-results.html

http://www.citrix.com/news/announcements/jul-2015/cooperation-agreement.htm

http://www.citrix.com/news/announcements/jul-2015/succession-plan.html

Značky: