Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Společnost MERZ na svých webových stránkách uveřejnila unikátní interaktivní demonstraci aplikace MTrack, která je součástí výrobního informačního systému MES MERZ. Zákazníci si tak mohou sami na ukázkovém výrobním zařízení názorně vyzkoušet měření jeho celkové efektivity a vliv jednotlivých složek (včetně změn – prostoje, produkce vadných výrobků) na výslednou hodnotu ukazatele OEE.

Merz_Demo_nowatMTrack je aplikace určená ke sledování výrobního procesu na operátorském terminálu přímo na pracovišti, stroji nebo výrobní lince. K vyhodnocení efektivity využití výrobního zařízení se využívá ukazatel OEE, který se skládá ze tří složek – dostupnosti (teoretický, plánovaný i skutečný čas výroby), výkonu (očekávaný, skutečný) a kvality (celkový počet vyrobených kusů, počet dobrých kusů). Tento ukazatel tedy říká nejen to, jak dobře je v konkrétním podniku strojní zařízení využíváno z hlediska provozních a ztrátových časů, ale také jak dosahovat potřebného kapacitního výkonu, a to i z hlediska kvality výroby.

Po spuštění dema uvidíte vlevo výrobní zařízení, které začalo vyrábět a vpravo pak aplikaci MTrack, která měří všechny tři zmíněné složky ukazatele OEE a počítá výslednou efektivitu využití zařízení (stroje/linky). V případě, že výrobní zařízení zastavíte, můžete sledovat změnu dostupnosti zařízení, což se ve výsledku promítá do ukazatele OEE. V záložce prostoje pak můžete sledovat jednotlivé naměřené prostoje, které můžete dodatečně dvojklikem otypovat (zadat důvod prostoje výběrem z číselníku). V momentě, kdy zaškrtnete políčko chybovost, začne stroj produkovat vadné kusy a vy tak můžete sledovat dopad tohoto kroku na složku kvality a výslednou hodnotu ukazatele OEE. V záložce vady pak vidíte čas vzniku vady a nahoře celkový počet vadných výrobků.

Okamžitá informace o celkové efektivitě zařízení tedy ukazuje, jaký je skutečný výrobní takt, jaké jsou prostoje a jejich příčiny (jednoduchým způsobem nutí operátora k jejich klasifikaci) a jaká je zmetkovitost a její příčiny. Tyto informace představují klíčové podklady pro přijímání opatření vedoucí ke snižování výrobních nákladů zvyšováním celkové efektivity strojního zařízení.

Veškeré informace o aplikaci MTrack naleznete na www.merz.cz/mes/mtrack-oee.

Značky: