Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Schneider Electric, líder v oblasti digitálnej transformácie riadenia a automatizácie energetiky, prináša analýzu Ako moderný DCIM rieši výzvy v oblasti riadenia v distribuovaných, hybridných IT prostrediach a podporný monitorovací nástroj.

Analýza sa zameriava na softvér správy infraštruktúry dátových centier (DCIM) a podrobne sa venuje rýchlo sa meniacej úlohe manažérov informačných technológií (CIO). Materiál upozorňuje, že pre úspech CIO je rozhodujúce vybudovať odolnú, bezpečnú a udržateľnú IT infraštruktúru. V prostredí vysoko distribuovaného hybridného IT sa tento cieľ dosahuje ťažšie.

„Situácia núti IT manažérov hybridizovať architektúru dátových centier a umiestňovať kapacity do kolokačných zariadení, často vo veľkom rozsahu,“ hovorí autor analýzy Patrick Donovan, analytik Schneider Electric. „Úlohou CIO bolo vždy riadiť a udržiavať odolnú a bezpečnú prevádzku, ale zameriavali sa ťažiskovo na vlastné dátové centrá. Dnes majú k dispozícii oveľa viac distribuovaných kapacít, pri ktorých potrebujú zabezpečiť rovnakú odolnosť a bezpečnosť, rovnako ako dáta o udržateľnosti prevádzky. Znamená to skutočnú zmenu v ich zodpovednostiach.“

V 16-stranovom dokumente autor, Patrick Donovan opisuje vývoj podnikovej IT infraštruktúry a skúma z toho vyplývajúce výzvy v oblasti riadenia. Vysvetľuje, ako sa vyvinul moderný DCIM softvér, ktorý je optimalizovaný na distribuované prostredie.

Schneider Electric predstavil tiež nový nástroj v podobe kalkulačky hodnoty monitorovania DCIM pre distribuované IT, ktorý používateľom umožní analyzovať viaceré scenáre a návratnosť investícií do monitorovacieho softvéru. Zohľadňuje faktory, ako sú prestoje, personálne zabezpečenie, bezpečnostné a environmentálne incidenty a peňažné toky.

„Verím, že sme vytvorili užitočnú pomôcku, ktorá zákazníkom dokáže kvantifikovať potenciálnu hodnotu DCIM v ich prevádzke. Nástroj je užívateľsky prívetivý a ľahko prispôsobiteľný konkrétnemu prostrediu a špecifikám zákazníka,“ hovorí autorka Wendy Torellová, senior analytička Schneider Electric.“

Značky: