Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Xiaomi Corporation, ktorá sa zaoberá vývojom spotrebnej elektroniky a inteligentnou výrobou, ktorej jadrom sú smartfóny a inteligentný hardvér prepojený platformou internetu vecí (IoT), vydala svoju zakladajúcu správu o duševnom vlastníctve (ďalej len „IP“).

Táto správa demonštruje úspechy spoločnosti Xiaomi v oblasti duševného vlastníctva a jej technologické inovačné schopnosti. V súčasnosti spoločnosť Xiaomi vstúpila do 12 technologických oblastí výskumu a vývoja vrátane technológie mobilnej komunikácie 5G, veľkých dát  (Big Data), cloud computingu a umelej inteligencie, čím sa dotýka až 98 technologických segmentov. Technologické inovácie sú hnacou silou globalizácie spoločnosti Xiaomi, pričom práva duševné vlastníctva poskytujú podporu a ochranu pre ďalšie inovácie efektívnym spôsobom.

Spoločnosť Xiaomi nadobudla významné úspechy v oblasti duševného vlastníctva v uvedených oblastiach. K 30. septembru 2021 sa skupina umiestnila na 13. mieste na svete v počte samostatne deklarovaných patentových skupín z oblasti 5G. K 30. septembru 2022 získala spoločnosť Xiaomi celosvetovo viac ako 29 000 patentov, ktoré pokrývajú viac ako 60 krajín a regiónov.

Wang Xiang, partner a prezident spoločnosti Xiaomi Corporation, po prvýkrát predstavil hodnotovú úroveň v oblasti duševného vlastníctva. Uviedol, že spoločnosť Xiaomi je odhodlaná poskytovať používateľom najlepšie technologické inovácie vo svojej triede, rešpektovať práva duševného vlastníctva a ponúkať diverzifikované riešenia sporov týkajúcich sa duševného vlastníctva. Spoločnosť sa snaží dosiahnuť obojstranne výhodné, dlhodobé a udržateľné partnerstvo v oblasti duševného vlastníctva a v konečnom dôsledku podporovať technologickú inklúziu v prospech širšej komunity.

Správa poukazuje na rozmanité a zložité prostredie v oblasti duševného vlastníctva, ktorému čelia čínske podniky s globálnymi ambíciami. Aktívnym reagovaním na súdne spory, signalizovaním otvorenosti k spolupráci a snahou o obojstranne výhodnú stratégiu sa spoločnosti Xiaomi podarilo rozšíriť svoje globálne pôsobenie. V priebehu rokov spoločnosť Xiaomi vo veľkej miere využívala duševné vlastníctvo na podporu obchodného a technologického rozvoja.

XiaomiZdroj: Xiaomi
Xiaomi

Duševné vlastníctvo spoločnosti Xiaomi je hnacím motorom inovácií v podnikaní

Po 12 rokoch vývoja a poháňaná svojou hlavnou stratégiou „Smartphone × AIoT“ spoločnosť Xiaomi rozšírila svoju pôsobnosť na viac ako 100 trhoch po celom svete. Podnikanie spoločnosti zahŕňa smartfóny, inteligentné televízory, inteligentné veľké domáce spotrebiče, nositeľné zariadenia a internetové služby. Jej výskumné a vývojové úsilie sa prejavilo v oblastiach vrátane operačného systému smartfónov, zobrazovania, nabíjania, operačného systému inteligentných televízorov, umelej inteligencie atď.

Na príklade systému MIUI možno uviesť, že silná patentová ochrana podporuje nepretržitú inováciu systému MIUI. K 30. septembru 2022 má spoločnosť Xiaomi celosvetovo viac ako 7 700 patentov týkajúcich sa operačného systém MIUI a softvérových funkcií. Skupina má tiež viac ako 700 patentov v oblasti technológie nabíjania smartfónov, okrem iného vrátane architektúry základných obvodov, riadenia bezpečnosti a optimalizácie prenosu energie.

Patentová ochrana podporuje inovácie aj pre technológii zobrazovania smartfónov Xiaomi. K 30. septembru 2022 má spoločnosť Xiaomi celosvetovo viac ako 1 000 patentov na zobrazovacie technológie. Okrem pozdvihnutia používateľského zážitku sa spoločnosť usilovala aj o rozšírenie svojho patentového portfólia 5G. Do konca septembra 2021 sa spoločnosť Xiaomi umiestnila na 13. mieste v patentových skupinách týkajúcich sa 5G, ktoré si sama prihlásila. Ku koncu septembra 2022 spoločnosť Xiaomi viedla a podieľala sa na formulácii viac ako 260 národných, priemyselných a skupinových noriem a jej technické schopnosti boli uznané priemyslom.

Systém duševného vlastníctva spoločnosti Xiaomi viedol k rozvoju širokej škály scenárov použitia v jej ekosystéme inteligentného života. Po rokoch vývoja skupina vlastnila viac ako 1 200 patentov súvisiacich s umelou inteligenciou na celom svete. Technológia redukcie hluku pri volaní s umelou inteligenciou spoločnosti Xiaomi bola použitá vo viac ako 60 produktoch, čo podporuje obchodný rast spoločnosti.

Spoločnosť Xiaomi sa zaviazala k „technológii pre dobro“. Podporovaná technologickými schopnosťami skupiny Xiaomi postupne vyvinula funkcie prístupnosti vo svojom operačnom systéme MIUI. Napríklad haptická technológia Xiaomi, technológia rozpoznávania okolitého zvuku a technológia prevodu textu na reč sú určené pre používateľov so zrakovým, sluchovým, resp. rečovým postihnutím, čo umožňuje viacerým znevýhodneným používateľom využívať pohodlie technológií.

Duševné vlastníctvo posilňuje globálne ambície spoločnosti Xiaomi

V roku 2013 bol systém duševného vlastníctva spoločnosti Xiaomi v plienkach a zameriaval sa na ochranu vlastnej vyvinutej technológie a patentovanie hardvéru a operačného systému MIUI. Skupina sa zameriavala na pevninskú Čínu, ale zároveň sa vydala na zámorské trhy, napríklad do Európy. Keďže podnikanie skupiny v oblasti smartfónov zaznamenalo rýchly rozvoj, dostalo sa do povedomia patentových zástupcov na celom svete.

V rokoch 2014 až 2019 spoločnosť Xiaomi zrýchlila svoj rozvoj na zámorských trhoch. Spoločnosť Xiaomi si za východiskový bod zvolila trhy Indie a juhovýchodnej Ázie a postupne vstúpila na európske a latinskoamerické trhy. Práva duševného vlastníctva spoločnosti Xiaomi v tomto období rýchlo rástli, pričom bolo podaných viac ako 2 000 globálnych patentových prihlášok. Od roku 2015 a neskôr bol priemerný ročný počet globálnych patentových prihlášok približne 6 000.

Počas tohto obdobia spoločnosť Xiaomi čelila zložitým sporom v oblasti duševného vlastníctva. Len päť mesiacov po vstupe spoločnosti Xiaomi na indický trh so smartfónmi v júli 2014 sa skupina stretla s patentovým sporom s globálnym poskytovateľom informačných a komunikačných technológií Ericsson. Po päťročnom právnom spore spoločnosti Xiaomi a Ericsson napokon v septembri 2019 spor priateľsky urovnali.

Pokiaľ ide o obvinenia nepraktizujúceho subjektu (NPE), spoločnosť BlueSpike, nepraktizujúci subjekt, obvinila v roku 2013 spoločnosť Xiaomi z porušovania jej patentových práv na viaceré modely smartfónov. Súdny spor sa skončil stiahnutím žaloby spoločnosťou BlueSpike, čo odráža spôsob, akým práva duševného vlastníctva spoločnosti Xiaomi chránia jej úsilie o rozvoj podnikania. Spoločnosť Xiaomi tiež zabezpečila súdne rozhodnutia proti spoločnostiam Sisvel, IPCom a ďalším, čím prispela k zavedeniu zásady FRAND („Fair, Reasonable and Non-Discriminatory“) v globálnej oblasti duševného vlastníctva.

Prostredníctvom rôznych prostriedkov, ako sú akvizície, krížové licencie a prevod patentov, spoločnosť Xiaomi dosiahla významné patentové úspechy. V roku 2016 spoločnosti Xiaomi a Microsoft rozšírili svoje globálne partnerstvo. Spoločnosť Xiaomi dosiahla od roku 2020 mimoriadny pokrok v oblasti globalizácie duševného vlastníctva a nahromadila významné úspechy v oblasti duševného vlastníctva. Ku koncu septembra 2022 získala spoločnosť Xiaomi viac ako 29 000 patentov na celom svete, ktoré pokrývajú viac ako 60 krajín a regiónov.

Značky: