Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Xiaomi, jedna z popredných svetových spoločností v oblasti spotrebnej elektroniky a inteligentnej výroby, oznámila, že v spolupráci s externou organizáciou pre analýzu a certifikáciu uhlíkových údajov vykonala analýzu uhlíkovej stopy LCA svojho najnovšieho vlajkového smartfónu, ktorá umožnila vytvoriť komplexný postup a metodický model na hodnotenie uhlíkovej stopy u smartfónov.

Tento prístup LCA zahŕňa merania celkových emisií skleníkových plynov od ťažby surovín až po výrobu, distribúciu, používanie a prípadnú likvidáciu výrobku. V prípade uhlíkovej stopy smartfónu Xiaomi 13 Pro merania spoločnosti Xiaomi zahŕňajú hodnotenie emisií uhlíka zo surovín, výroby, následnej distribúcie a skladovania a likvidácie na konci životnosti a boli vyhodnotené ako 62,8 kg CO2e. Toto meranie je v súlade s normou PAS2050, aby sa zabezpečila presnosť a dôveryhodnosť údajov.

„Zaviazali sme sa, že tieto cenné informácie budú slúžiť ako podklad pre naše rozhodovanie a budú prioritou udržateľnosti vo všetkom, čo robíme,“ uviedol hovorca spoločnosti Xiaomi, „táto iniciatíva nám umožnila dosiahnuť významný pokrok v znižovaní uhlíkovej stopy a zabezpečiť, aby naše výrobky mali pozitívny vplyv na životné prostredie. Sme hrdí na to, že môžeme pokračovať na ceste k udržateľnejšej budúcnosti.“

Spoločnosť Xiaomi ako účastník iniciatívy UNGC (United Nations Global Compact), ktorá podporuje ciele trvalo udržateľného rozvoja stanovené Organizáciou Spojených národov, kladie veľký dôraz na integráciu cieľov udržateľnosti, ktoré sú v súlade s jej podnikaním a odvetvím.

V súčasnosti spoločnosť Xiaomi ponúka viac ako 40 energeticky úsporných produktov a využíva dizajn One Paper Box na zníženie obalov až o 40 %. Zavedením tohto systému riadenia uhlíkovej stopy LCA robí spoločnosť Xiaomi rozhodujúci krok k dosiahnutiu svojho cieľa udržateľnosti a zdôrazňuje svoj záväzok vyvíjať ekologické výrobky, ktoré sú prospešné pre spotrebiteľov aj pre planétu.

Každý ekologický krok má význam

 Spoločnosť Xiaomi ako globálny občan, ktorý podporuje Ciele udržateľného rozvoja (SDGs) prijaté Organizáciou Spojených národov, chápe a presadzuje svoj cieľ podporovať všeobecné chápanie udržateľného životného štýlu a podieľať sa na úsilí, aby viac ľudí na celom svete malo príslušné informácie a povedomie o udržateľnom rozvoji a životnom štýle v súlade s prírodou.

V súčasnosti sa spoločnosť Xiaomi okrem svojho záväzku zlepšovať kvalitu údajov o uhlíkovej stope výrobkov a rozširovať meranie uhlíkovej stopy výrobkov na širšie modely výrobkov zaviazala prispievať k zvyšovaniu povedomia verejnosti o udržateľnom živote spolu s časopisom National Geographic Magazine China.

„Naše postavenie mladej globálnej korporácie v nás vzbudilo presvedčenie, že pozoruhodná transformácia vzniká budovaním povedomia a uskutočňovaním postupných krokov k zmene.“

Zakladateľ, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Xiaomi Group sa vyjadril: „Prostredníctvom tejto spolupráce sa snažíme podporovať environmentálne povedomie, povzbudzovať jednotlivcov, aby sa pri nákupe produktov rozhodovali pre udržateľný rozvoj, volili energeticky úsporné alternatívy, vyberali si ekologickejšiu dopravu a pri modernizácii svojich produktov využívali možnosti recyklácie.“

Prostredníctvom spoločného úsilia táto iniciatíva čerpá z poznatkov a usmernení vedcov a bádateľov National Geographic a poskytuje vzdelávacie nástroje, ktoré motivujú jednotlivcov a komunity, aby pochopili vplyv svojich rozhodnutí týkajúcich sa životného štýlu na planétu a objavili spôsoby, ako viesť udržateľnejší a udržateľne inteligentný život.

Značky: