Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosti Samsung Electronics Co. Ltd. a Deutsche Telekom úspešne predviedli na veľtrhu Mobile World Congress (MWC) 2017 garantovanú latenciu v sieťach 5G (GLA) v rámci kompletného sieťového prenosu.

GLA je jednou z hlavných čŕt, ktorými sa technológie mobilných sietí 5G odlišujú od predchádzajúcich sietí 4G. Latencia je pre nadchádzajúcu éru sietí piatej generácie vnímaná ako kriticky dôležitá, pretože siete 5G podporujú riadenú latenciu, ktorú dokážu stabilne udržiavať na nízkych hodnotách podľa požiadaviek daných konkrétnym typom použitia siete.

Počas názornej ukážky prebiehajúcej vo výstavnom stánku spoločnosti Deutsche Telekom boli prostredníctvom rádiového komunikačného systému 5G spoločnosti Samsung podporujúceho technológiu GLA prepojené dve robotické paže. Potom, čo bola u oboch paží aktivovaná technológia GLA zaisťujúca nízku a riadenú latenciu, podarilo sa vďaka synchronizovaným pohybom oboch paží bez problémov v stanovenom čase prepraviť škatuľu z bodu A do bodu B. Keď bola GLA aktivovaná iba pri jednej z paží, mali rôzne hodnoty latencie pripojenia každej z paží za následok, že sa pohybovali rôznou rýchlosťou a škatuľu pustili. Technológia GLA bude mať osobitný význam predovšetkým pre použitie v priemysle, kde je kriticky dôležité zabezpečiť presnú synchronizáciu jednotlivých strojov.

„Siete 5G neponúknu iba extrémne vysoké prenosové rýchlosti. Vďaka nízkej latencii, ktorá sa bude blížiť hodnotám, kedy hovoríme o „priebehu v reálnom čase“, budú môcť vzniknúť úplne nové obchodné modely a služby,“ uviedol Youngky Kim, prezident a riaditeľ divízie Networks Business v spoločnosti Samsung Electronics. „Ukážka technológie 5G GLA predvedená spoločne s Deutsche Telekom preukázala, že presné a stabilné riadenie latencie je reálne uskutočniteľné. Myslíme si, že je to kľúčový prvok, ktorý operátorom umožní vytvárať nové obchodné modely, vrátane tých pre priemyselné využitie.“

„Schopnosť riadiť latenciu v celej sieti spájajúcej koncové zariadenia zaručuje užívateľom v ére technológií piatej generácie bezprecedentnú úroveň kvality služieb, ktoré by s predchádzajúcimi technológiami nebolo možné inak dosiahnuť,“ vyhlásil Bruno Jacobfeuerborn, technický riaditeľ spoločnosti Deutsche Telekom. „Táto akcia je významná, pretože vďaka tejto inovácii nadobúda využitie technológií 5G na priemyselné účely oveľa konkrétnejšie obrysy. Prostredníctvom nášho pokračujúceho partnerstva sa budeme aj naďalej aktívne zasadzovať o to, aby sa siete 5G stali skutočnosťou.“

Na latenciu medzi koncovými zariadeniami má vplyv každý krok a prvok siete 5G, čo znamená, že rádiový prístup by nemal byť výnimkou. Najmä pri využití technológie GLA založenej na štandarde ultraspoľahlivej komunikácie s nízkou latenciou (URLLC) stanovenom združením 3GPP musí mať každý prvok siete pod kontrolou svoj príspevok k celkovej latencii. Garantovaná latencia je aspektom kvality služieb (QoS) ustanoveným technológiou GLA spoločnosti Samsung, ktorá je súčasťou jej rádiového systému 5G. Táto technológia umožňuje efektívne využitie obmedzeného spektra rádiových frekvencií a zaručuje efektívnu organizáciu a využitie času. Preto je ideálnou voľbou pre rôzne sektory, vrátane tých, ktoré vyžadujú komunikáciu v reálnom čase, ako sú priemyselné služby a autonómne vozidlá.