Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Ocenenie výnimočných vedcov ESET Science Award, ktoré udeľuje Nadácia ESET predstavilo finalistov všetkých tohtoročných kategórií. Vo výbere sú mená, ktoré Slovensko výrazne reprezentujú vo svetovom výskumnom priestore, inovujú vysokoškolský vzdelávací proces alebo predstavujú mladé vedecké talenty. Kým o laureátovi v kategórii Výnimočný vysokoškolský pedagóg rozhodnú zástupcovia slovenských univerzít, rozhodnutie o laureátoch vedeckých kategórií je v rukách medzinárodnej poroty na čele s nositeľom Nobelovej ceny za chémiu Danom Shechtmanom.

Ocenenie ESET Science Award vzniklo z iniciatívy Nadácie ESET na sklonku minulého roka s cieľom vyzdvihnúť osobnosti slovenskej vedy, ktorých prínos je významný v medzinárodnom priestore alebo dosahujú prelomové objavy. Richard Marko, generálny riaditeľ spoločnosti ESET vtedy pripomenul, že „výnimoční vedci si zaslúžia pozornosť, úctu a uznanie, aby sa stali inšpiráciou pre celú spoločnosť a najmä pre mladých ľudí, keď sa rozhodujú o svojej budúcnosti.

Po niekoľkomesačnom procese zberu dát a hodnotenia predstavila Nadácia ESET finalistov všetkých kategórií ESET Science Award. V hlavnej kategórii Výnimočná osobnosť slovenskej vedy sa do finálovej päťky dostali dvaja zástupcovia SAV a po jednom vedcovi z Univerzity Komenského, Technickej univerzity v Košiciach a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. V ďalšej kategórii Výnimočný mladý vedec do 35 rokov sú dvaja zástupcovia Univerzity Komenského a po jednom sú zastúpení mladí vedci zo Slovenskej technickej Univerzity v Bratislave, SAV a Technickej univerzity v Košiciach. V kategórii Výnimočný vysokoškolský pedagóg sa do finálového výberu dostali dvaja zástupcovia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave aj Technickej univerzity v Košiciach a jeden pedagóg Univerzity Komenského v Bratislave.

„Všetci nominovaní sú v pravom slova zmysle výrazné osobnosti. Pri hodnotení prihlásených sme sa opreli o merateľné scientometrické údaje, ale zohľadňovali sme aj zapojenie do medzinárodných vedeckých projektov, kreativitu, komunikáciu, princípy vedeckej etiky, potenciálny dopad vedeckej práce, aj ohlas blízkych spolupracovníkov či študentov. Medzi finalistami sú aktívni vedci a pedagógovia, pre ktorých prípadný titul laureáta bude určite znamenať výrazný impulz do ďalšej práce pre vedu, výskum a vzdelávanie na Slovensku. Rada by som sa poďakovala všetkým hodnotiteľom, významným odborníkom, ktorí sa podieľali na tom, že môžeme verejnosti predstaviť inšpiratívne osobnosti vedy, výskumu a vysokoškolského vzdelávania. Myslím, že obstojí tvrdenie, že v slovenskej vede, výskume a vysokom školstve sa napriek ťažkým podmienkam dejú zaujímavé veci,“ hovorí projektová manažérka ocenenia Paulína Böhmerová.

Laureátov kategórií Výnimočná osobnosť slovenskej vedy a Výnimočný mladý vedec do 35 rokov určí medzinárodná komisia na čele s nositeľom Nobelovej ceny za chémiu Danom Shechtmanom. Spolu s ním pricestujú do Bratislavy ďalší členovia poroty: matematik László Lovász, fyzička Ursula Keller, biológ Carl-Philipp Heisenberg a technológ Chris Csíkszentmihályi.

O laureátovi kategórie Výnimočný vysokoškolský pedagóg rozhodnú zástupcovia významných slovenských univerzít. Všetkých laureátov predstaví Nadácia ESET verejnosti počas slávnostného galavečera v piatok 18. októbra 2019.

Finalisti v kategórii Výnimočná osobnosť slovenskej vedy (v abecednom poradí)

 • Marián Brestič, pôsobí na Katedre fyziológie rastlín Fakulty Agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a zaoberá sa vplyvom klimatických zmien na poľnohospodárske rastliny.
 • Igor Lacík, pôsobí na Ústave polymérov Slovenskej akadémie vied. Zaoberá sa výskumom biomateriálov pre oblasť liečby cukrovky.
 • Zdenko Machala, pôsobí na Katedre astronómie, fyziky Zeme a meteorológie Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Zaoberá sa výskumom studenej plazmy.
 • Igor Podlubný, pôsobí na Ústave riadenia a informatizácie výrobných procesov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach a patrí medzi svetovú špičku v aplikovanej matematike a teórii riadenia procesov.
 • Ján Tkáč, pôsobí na Chemickom ústave Slovenskej akadémie vied. Venuje sa výskumu včasnej diagnostike rakoviny prostaty.

Finalisti v kategórii Výnimočný mladý vedec do 35 rokov (v abecednom poradí)

 • Zuzana Barbieriková, pôsobí na Ústave fyzikálnej chémie a chemickej fyzikyFakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej Univerzity v Bratislave.
 • Tomáš Bertók, pôsobí na Chemickom ústave Slovenskej akadémie vied, na Oddelení glykobiotechnológií.
 • Peter Drotár, pôsobí na Katedre počítačov a informatiky Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach.
 • Matúš Hyžný, pôsobí na Katedre geológie a paleontológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
 • Ľubomíra Tóthová, pôsobí na Ústave molekulárnej biomedicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Finalisti v kategórii Výnimočný vysokoškolský pedagóg (v abecednom poradí)

 • Otokar Grošek, pôsobí na Ústave informatiky a matematiky Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
 • Tomáš Havlík, pôsobí na Ústave recyklačných technológií Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach.
 • Peter Peciar, pôsobí na Ústave procesného inžinierstva Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
 • Martin Straka, pôsobí na Ústave logistiky a dopravy Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach.
 • Tomáš Vinař, pôsobí na Katedre aplikovanej informatiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky, Univerzity Komenského v Bratislave.

Viac informácií nájdete na www.esetscienceaward.sk

Značky: