Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Medzinárodný akceleračný program z oblasti zdravotníctva HealthCare Lab, predstaví víťazné digitálne startupy druhého ročníka, ktoré majú potenciál zlepšiť kvalitu zdravotnej starostlivosti aj životy pacientov.

Deväť unikátnych projektov rozvíjalo počas troch mesiacov svoje inovatívne nápady s podporou medzinárodných mentorov, biznis koučov, ale aj investorov. Tri víťazné startupy si počas finálového Demo day, ktorý sa bude konať 6. apríla 2022, odnesú okrem cenných skúseností a dôležitých kontaktov aj finančnú odmenu vo výške 10-tisíc EUR. Rozhodujúce kritériá odbornej poroty budú: škálovateľnosť biznisu, dopad na pacientov a zdravotníctvo a kvalita finálnej prezentácie.

Budúcnosť zdravotníctva je v inováciách

Cieľom programu HealthCare Lab je podporiť rozvoj inovatívnych riešení v zdravotníctve so zameraním na startupy. Akcelerátor, ktorý vznikol pôvodne na Slovensku pre slovenské a české startupy, rozšíril pole svojej pôsobnosti. Dnes sú jeho súčasťou startupy, odborníci a partneri zo 16 krajín strednej, východnej a južnej Európy. HealthCare Lab podporuje globálna biotechnologická spoločnosť Roche a najväčšia európska sieť inovátorov v oblasti zdravotníctva EIT Health. Jedným z cieľov organizátorov je nielen podporiť zapojené startupy, ale aj poukázať na veľký potenciál digitálnych inovácií v zdravotníctve.

“Plne si uvedomujeme, že na dosiahnutie trvalo udržateľných inovácií sú nevyhnutné partnerstvá a považujeme to za našu zodpovednosť voči pacientom. Kombináciou aktívneho inovačného ekosystému, vedy, dát a digitálnych technológií môžeme naplno využiť potenciál v poskytovaní kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti pre pacientov rýchlejšie a presnejšie. V Roche sme hrdí na hodnotnú medzinárodnú spoluprácu v rámci startupovej komunity s obrovskou podporou projektov, ako je Healthcare Lab,” hovorí Daren Wilson, generálny manažér spoločnosti Roche Slovensko.

Dôležité sú dáta aj včasná diagnostika

Hlavným cieľom organizátorov aj samotných startupov je prispieť k zdravšej Európe a zlepšiť kvalitu života pacienta aj na individuálnej úrovni. Program HealthCare Lab preto v druhom ročníku definoval pre prihlásené startupy tri kľúčové oblasti. Prvou je manažment dát v zdravotníctve, s cieľom zefektívnenia zberu dát a údajov. Druhou výzvou je hľadanie digitálnych riešení pre skríning a včasnú diagnostiku a treťou oblasťou je digitálna liečba a manažment ochorení. Z vyše dvoch stoviek prihlášok vybrali organizátori deväť startupov, ktoré absolvovali trojmesačný akceleračný program. Jeho súčasťou boli workshopy, networking, ale aj individuálny mentoring s podporou viac ako tridsiatich koučov, investorov a výskumníkov.

“EIT Health už dlhodobo podporuje a formuje inovatívne nápady, ktoré môžu výrazne prispieť k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti v Európe. Počas svojho doterajšieho pôsobenia, EIT Health podporilo už takmer 1200 startupov, ktoré dokázali zhromaždiť viac ako 247 miliónov eur z externých investícií. Spoločne sme so skupinou vyše 150 partnerov pomohli týmto startupom vstúpiť na trh tak, aby mohli zlepšovať životy pacientov. HealthCare Lab je ďalším príkladom, ktorý demonštruje  skvelý inovačný potenciál v regióne strednej, východnej a južnej Európy,”hovorí Tamas Bekasi, RIS Business Creation Manager, EIT Health InnoStars.

Škálovateľnosť biznisu či dopad na pacientov

Druhý ročník programu HealthCare Lab vyvrcholí online podujatím Demo day, ktoré sa uskutoční 6. apríla 2022 o 17.00 hod. Demo day je priestorom pre stretnutie kľúčových hráčov z oblasti inovácií a zdravotníctva, inšpiratívnych rečníkov a predovšetkým startupov, ktoré majú potenciál pozitívne ovplyvniť vývoj zdravotnej starostlivosti aj v našom regióne. Jedným z významných hostí podujatia bude Padraic Ward, riaditeľ farmaceutickej divízie spoločnosti Roche. Hovoriť bude o dôležitosti  inovácií v zdravotníctve, čo znamená ich prenášanie do praxe pre zdravotnícky systém a jeho partnerov. Zároveň predstaví kľúčové trendy v oblasti personalizovanej zdravotnej starostlivosti a poukáže na hodnotu spolupráce medzi veľkými firmami a startupmi.

Program HealthCare Lab zastrešuje spoločnosť Civitta – poradenské centrum zamerané na inovácie a startupy s centrálou v Estónsku, ktorá je partnerom spoločnosti Roche od začiatku tejto iniciatívy. “Veríme, že práve startupy dokážu hrať kľúčovú úlohu pri prinášaní nových myšlienok, nových prístupov a nových riešení, ktoré výrazne zlepšujú životy pacientov. HealthCare Lab Demo Day je skvelá príležitosť pre každého, kto chce bližšie vidieť ako bude vyzerať budúcnosť zdravotníctva a spoznať prelomové digitálne inovácie pochádzajúce práve z nášho regiónu,” hovorí Peter Kolesár, partner v spoločnosti Civitta Slovakia.

Počas podujatia Demo day bude mať každý z finálových startupov tri minúty na predstavenie svojho inovatívneho projektu. Odborná porota bude mať následne ďalšie tri minúty na položenie doplňujúcich otázok. Okrem troch víťazov, ktorých vyberú odborníci bude môcť hlasovať za svojho favorita aj online publikum. Víťaz Ceny verejného hlasovania získa balík služieb, ktorý bude zahŕňať balík právnych a poradenských služieb od sponzorov programu. Pre sledovanie Demo day online je potrebné sa vopred zaregistrovať tu. Viac informácií o programe HealthCare Lab nájdete na www.healthcarelab.eu.

Ktoré startupy absolvovali akceleračný program?

Oncochain (Rumunsko)

Oncochain buduje výskumnú platformu, ktorá umožňuje spoločný zber údajov z reálneho sveta a poskytovania starostlivosti založenej na hodnote v onkológii.

Upmedic (Poľsko)

Upmedic ponúka inteligentného tvorcu štruktúrovanej zdravotnej dokumentácie, ktorý uspokojuje stále rastúci dopyt po lekárskej diagnostike tým, že pomáha lekárom pracovať inteligentnejšie a efektívnejšie.

Kelvin Health (Bulharsko)

Kelvin Health používa mobilnú termografiu umelej inteligencie na neinvazívny skríning, monitorovanie a včasnú diagnostiku na záchranu končatín a životov pacientov s cukrovkou.

ELM Genomics (Turecko)

ELM Genomics je zdravotnícka analytická spoločnosť, ktorá vyvíjajúca produkty genomiky na včasné skríningy a diagnostiku zriedkavých chorôb u novorodencov, aby sa predišlo nezvratným duševným a fyzickým poškodeniam, pričom poskytuje odporúčania týkajúce sa životného štýlu založené na DNA s celoživotnou hodnotou.

Vagustim Bioelectronics (Turecko)

Vagustim je digitálna terapia pre pacientov trpiacich tráviacimi chorobami pomocou prispôsobenej neinvazívnej technológie stimulácie ušného nervu vagus.

BrachyDOSE (Litva)

BrachyDOSE je riešenie, ktorého cieľom je zabrániť až 100% chybám pri rádioterapii, pri väčšine bežných prípadov rakoviny.

Calmsie (Poľsko)

Calmsie pomáha deťom trpiacim depresiou a úzkosťou tým, že poskytuje digitálny terapeutický program, ktorý zlepšuje terapeutický proces, tým, že je interaktívnejší, pútavejší a efektívnejší.

Synovius (Rumunsko)

Synovius je ultraprenosné motorizované zariadenie na rekonvalescenciu kĺbov, schopné pohybovať končatinami pacientov, ktoré môžu využívať ľudia s paraplégiou priamo na invalidnom vozíku.

PONS (Turensko, USA)

PONS, je mobilná ultrazvuková technológia s integrovanou umelou inteligenciou, ktorú môžu používať spotrebitelia alebo lekárne a na diaľku poskytuje lekárovi informácie o rizikách pacienta.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.