Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Chceš skvelú prácu v stabilnom sektore? Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) ťa opäť volá študovať dopravu.

O možnostiach štúdia a neskoršieho uplatnenia v doprave sa dozvieš na tradičnom podujatí pod záštitou ministra dopravy Slovenskej republiky „Študuj dopravu“, ktoré sa tentokrát uskutoční v Trnave dňa 12. 10. 2023. Žiaci a zástupcovia dopravných škôl a podnikov sa zídu v priestoroch Strednej priemyselnej školy dopravnej na Študentskej 23. Podujatie potrvá od 9:00 do 12:30.

Cieľom akcie Kam po skončení základnej školy – ŠTUDUJ DOPRAVU je zvýšiť záujem žiakov o štúdium na stredných odborných školách a vysokých školách. Na podujatí budú zástupcovia Ministerstva dopravy SR, Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave, ďalších rezortných stredných odborných škôl, univerzít, rezortných zamestnávateľov vrátane železničných spoločností ako je aj národný dopravca a vybraných regionálnych partnerov.

Návštevníkom podujatia budú predstavené odbory vzdelávania z oblasti dopravy, ktoré je možné študovať na rezortných stredných odborných školách, prípadne vysokých školách. Žiakom základných škôl a mládeži odborníci poskytnú kariérové poradenstvo s odporúčaním ich ďalšieho študijného smerovania a výberu povolania.

Súčasťou bohatého sprievodného programu budú ukážky výkonu povolaní najmä v cestnej doprave, riadenie rušňa prostredníctvom vlakového trenažéra, diagnostika vozidiel, dopravná výchova s informáciami o bezpečnosti cestnej premávky a cyklistickej dopravy, dopravné simulátory vrátane simulátora nárazu vozidla, nácvik poskytovania prvej pomoci, dopravné kvízy a súťaže.

Vstup na podujatie je, samozrejme, bezplatný.

ZSSK predstaví informácie o spoločnosti, o svojej spolupráci so školami vrátane praxe, o svojom štipendijnom programe, exkurziách či povolaniach v železničnej doprave. Prezentácia ZSSK bude zahŕňať aj aktivity vo virtuálnej realite, videoprojekciu, tlač vzorových cestovných lístkov a v neposlednom rade aj rôzne kreatívne aktivity pre deti.

Byť železničiarom nie je len práca, ale aj poslanie. Práca pre národného dopravcu znamená okrem iného aj stabilný a pravidelný príjem vždy načas, čo je v dnešnej dobe veľkým plusom.

ZSSK navyše kontinuálne zvyšuje platy svojim pracovníkom. Priemerná mzda zamestnancov národného dopravcu by v roku 2023 mala dosiahnuť výšku približne 1 575 eur*. Už v minulom roku sa im zvýšili mzdy na základe výsledku kolektívneho vyjednávania s našimi odborovými centrálami, pričom tento trend pokračuje aj v tomto roku. Hlavne platy rušňovodičov sa od 1. 1. 2022 zvýšili až o 180 eur. Viac o tom v tlačovej správe ZSSK má novú kolektívnu zmluvu pre roky 2022 – 2023, rušňovodiči si za tieto dva roky zarobia o 260 eur mesačne (180 + 80) viac | ZSSK. Zároveň s účinnosťou od 1. 5. 2023 došlo k ďalšiemu zvýšeniu o 150 eur mesačne, a to pre všetkých zamestnancov ZSSK. Priemerný plat rušňovodiča bol v roku 2022 viac ako 1 800 eur. Tento rok by podľa odhadov mal priemerný plat rušňovodičov stúpnuť až na cca 1 997 eur*.

*ide iba o odhad vychádzajúci z plánu mzdových nákladov a skutočnosti v roku 2022 (skutočnosť v roku 2023 môže byť iná)

Priemerná mzda zamestnancov ZSSK za roky 2016 – 2023*:

 2016201720182019202020212022PLÁN 2023*
Priemerná mzda celej ZSSK990,51 038,221 117,641 232,741 281,631 353,011 516,411 575,21
Priemerná mzda rušňovodičov ZSSK1 176,981 214,71 350,21 500,11 546,01 640,061 882,021 997,76
Priemerná mzda Slovensko9129541 0131 0921 1331 2111 3041 373**

*odhad vychádzajúci z plánu mzdových nákladov a skutočnosti v roku 2022 (skutočnosť v roku 2023 môže byť iná)

**údaj za prvý a druhý kvartál 2023 zo Štatistického Úradu SR

Čo sa týka aktuálnych benefitov upozorňujeme na cestovné výhody po Slovensku, ale aj v zahraničí pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov. Za symbolický ročný poplatok môžu neobmedzene cestovať vlakmi ZSSK a partnerských dopravcov (aktuálne České dráhy) a zároveň za oveľa nižšie sumy majú po roku pracovného pomeru nárok aj na určitý počet ciest vlakom v zahraničí. Nových uchádzačov môže zaujať aj skrátená pracovná doba, Multisport karta či príspevok zamestnávateľa do 3. dôchodkového piliera.

Viac benefitov zamestnancov ZSSK:

 • náborový príspevok,
 • príspevok na ubytovanie,
 • príspevok pri narodení dieťaťa,
 • príspevok na stravu a pitný režim,
 • podpora vzdelávania,
 • cestovné benefity,
 • odmena pri výročiach a jubileách,
 • profesijný rast a kvalifikácia,
 • práca v tímoch,
 • pracovné voľno nad rámec zákona,
 • vstupenky a príspevky na zájazdy, kultúrne či rekreačné akcie,
 • príspevok pre pravidelných darcov krvi,
 • bezplatná úschovňa bicyklov, motocyklov a parkovanie,
 • finančné ohodnotenie za nadčasy nad rámec zákona,
 • príplatok na stravu a pitný režim,
 • finančná výpomoc pri dlhodobej práceneschopnosti,
 • mimoriadna sociálna výpomoc,
 • príspevok pri závažnom a smrteľnom pracovnom úraze,
 • vyrovnávací príplatok pri strate zdravotnej alebo zmyslovej spôsobilosti,
 • náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti nad rámec zákona.

Všetky ponuky práce na celom Slovensku v ZSSK máme zverejnené na webe Kariéra | ZSSK.

Značky: