Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť STILL, nemecký špecialista na intralogistiku, sa opäť umiestnila na platinovom stupienku v poprednom svetovom rebríčku udržateľnosti EcoVadis. Získala 81 bodov zo 100 možných. STILL sa tak naďalej radí medzi jedno percento najlepších zo všetkých hodnotených spoločností. Značka tak znovu preukázala schopnosť zosúladiť obchodné procesy s princípmi udržateľnosti.

Oblasť CSR (Corporate Social Responsibility) je už desaťročia pevne ukotvená v DNA spoločnosti STILL, čo opätovne dokazuje najnovší rebríček udržateľnosti EcoVadis. STILL získal už opakovane najvyššie hodnotenie „platinum“ a dokázal ešte vylepšiť už aj tak veľmi dobrý výsledok z vlaňajška – patrí medzi 1% najlepšie hodnotených spoločností. „Týmto vynikajúcim výsledkom vyčnievame z európskeho priemeru vo všetkých kategóriách udržateľnosti. Ukazuje nám to, že naša stratégia udržateľnosti prináša ovocie, a že sa z roka na rok zlepšujeme v našom úsilí o to, aby bola intralogistika efektívna a spĺňala potrebné parametre aj v budúcnosti. STILL pracuje na dosiahnutí tohto cieľa viacerými menšími, ale efektívnymi krokmi,“ hovorí Florian Heydenreich, výkonný viceprezident predaja a služieb STILL EMEA.

STILL optimalizuje tiež oblasť etiky a udržateľného obstarávania

EcoVadis hodnotí spoločnosti v oblasti udržateľnosti v štyroch kategóriách: pracovné a ľudské práva, etika, obstarávanie a životné prostredie. STILL dosahuje nadpriemerné skóre vo všetkých štyroch oblastiach udržateľnosti. EcoVadis mu udelil najlepšie známky v kategóriách „Environmentálny manažment“ a „Pracovné a ľudské práva“, pričom získal takmer dvakrát toľko bodov, ako je priemer všetkých hodnotených spoločností. V oblasti etiky a obstarávania si STILL v porovnaní s predchádzajúcim rokom dokonca výrazne polepšil. „Pretrvávajúce pozitívne hodnotenie vo všetkých oblastiach je neklamným znakom toho, že naše komplexné systémy riadenia sú rovnako úspešné ako naše početné kampane v oblasti ochrany životného prostredia, recyklácie, likvidácie odpadu a manipulácie a znižovania nebezpečných látok,“ hovorí Florian Heydenreich. STILL pravidelne zverejňuje prehľad aktuálnych projektov udržateľnosti na https://www.still.de/en-DE/company/sustainability.html.

Nový strom za každý výsledok v súťaži

V tomto roku po prvýkrát organizátor súťaže EcoVadis v spolupráci s „One Tree Planted“ zasadí strom za každé ohodnotenie v súťaži. Cieľom je podporiť biodiverzitu a znížiť globálne koncentrácie uhlíka. STILL podporuje toto úsilie a tiež zasadí strom za každú certifikáciu EcoVadis, ktorú získa.

Na Slovensku STILL už tretím rokom úspešne vysádza stromy v rámci projektu s názvom Sadíme stromy pre milióny nás. Na projekt prispievajú aj zákazníci kúpou vysokozdvižných vozíkov značky STILL. Každý zákazník, ktorý si kúpi nový vozík, v prípade záujmu dostane certifikát, že prispel k zvýšeniu výsadby stromov v krajine. „Vysadili sme už tisícky mladých stromčekov v lesoch pohoria Tribeč v Nitrianskom kraji. Konkrétne to boli krytokorenné sadenice lesných drevín duba,“ hovorí Dominika Bobeková, marketingová manažérka STILL Slovensko. Práve lesy majú nenahraditeľnú a kľúčovú úlohu pri zastabilizovaní zhoršujúcej sa klimatickej situácie. Ich ochrana, obnova a celkovo zodpovedné obhospodarovanie môže prispieť k zníženiu oxidu uhličitého v atmosfére až o 10 %.

Značky: