Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Zasadnutie Správnej rady Európskeho kompetenčného centra pre kybernetickú bezpečnosť a siete národných koordinačných centier kyberbezpečnosti hodnotí spoluprácu štátov a aktuálne výzvy.

Slovensko na stretnutí zastupuje Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti, ktoré má štatút národného koordinačného centra.

Témami aténskeho stretnutia sú certifikácia kyberbezpečnostných profesionálov aj produktov, legislatívne aktivity EÚ súvisiace s kyberbezpečnosťou, prezentácia výsledkov rôznych výskumov a správa o aktuálnom stave kybernetických hrozieb. Členovia Správnej rady budú zároveň vyberať prvého výkonného riaditeľa Európskeho kompetenčného centra.

Jednou z hlavných tém stretnutia sú otázky spojené s kyberbezpečnostným vzdelávaním, výmena skúseností a aktuálne výzvy. Zástupcovia Agentúry Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť ENISA pracujú na novej verzii európskeho rámca zručností.

Zástupca Slovenska Ivan Makatura druhý zľavaZdroj: ECCC
Zástupca Slovenska Ivan Makatura druhý zľava

„V kyberbezpečnosti je Slovensko najmenej o krok vpredu. Boli sme medzi prvými členskými štátmi, ktoré zriadili národné kompetenčné centrum. A vďaka tomu dnes patríme k európskej špičke,“ hovorí Ivan Makatura generálny riaditeľ Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti.

Kompetenčné centrum za uplynulé obdobie organizovalo viacero webinárov a prednášok na tému ako správne napísať kyberbezpečnostný projekt a získať európske financovanie. Konzultácie v tejto oblasti využilo viacej ako šesťdesiat subjektov z rôznych segmentov. Dve stovky účastníkov ocenili možnosť vzdelávania a konzultácií na regionálnych seminároch pre súčasných a potenciálnych manažérov  kybernetickej bezpečnosti. Autorský tím Kompetenčného centra spracoval a lokalizoval takmer dvadsať brožúr, letákov a manuálov pre odborníkov aj pre širokú verejnosť.

Agentúra ENISA ocenila prácu slovenského národného koordinačného centra tým, že medzinárodný workshop ku kyberbezpečnostnému vzdelávaniu zvolala na 17. októbra práve do Bratislavy. Slovensko je totiž prvým členským štátom EÚ, ktorý implementoval európsky rámec kyberbezpečnostných zručností prostredníctvom národnej legislatívy. 

***

Európske kompetenčné centrum pre kybernetickú bezpečnosť (ECCC) bolo zriadené s cieľom zvýšiť európske kapacity, inovácie a konkurencieschopnosť Európskej únie v tejto oblasti. Na tento účel spravuje finančné prostriedky a spolupracuje so sieťou národných koordinačných centier (NCC) a kyberbezpečnostnou komunitou EÚ. Povinnosť zriadiť národné koordinačné centrum v štátoch EÚ platí od roku 2021. Zoznam národných koordinačných centier Viac informácií www.kyberkomunita.sk

Značky: