Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Slovenskí zamestnávatelia hlásia aj napriek rastu ponúk nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Vedenia Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Poprade a Strednej odbornej školy polytechnickej vo Svite sa preto rozhodli posunúť výchovu a technické vzdelanie novej generácie mechanikov elektrotechnikov, CNC programátorov (programátorov obrábacích a zváracích strojov a zariadení) a technikov pre chemický a farmaceutický priemysel na vyššiu úroveň.

Študenti týchto odborov sa v systéme duálneho vzdelávania stali súčasťou procesov u výrobcu technológií na ohrev vody, vykurovanie, vetranie a chladenie STIEBEL ELTRON Slovakia.

V aktuálnom školskom roku 2023/2024 praxuje v popradskej fabrike dovedna šesť študentov, pričom spoločnosť plánuje ich počet navýšiť na desať. Mechanik elektrotechnik, CNC programátor (programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení) aj technik pre chemický a farmaceutický priemysel sú štvorročné študijné odbory, kde absolventi získajú k maturitnému vysvedčeniu aj výučný list. Dualistov postupne zaraďujú na úsek údržby, prípadne kvality – do chemického laboratória, pričom časť vyučovania strávia priamo na pracovisku zamestnávateľa. Následne majú v prípade záujmu veľkú šancu získať pracovné miesto ihneď po ukončení štúdia.  

„Certifikovaní zamestnanci vzdelávajú svojich nasledovníkov nielen v škole, ale priamo vo fabrike, a žiaci vďaka nim získavajú neoceniteľné vedomosti a zručnosti, uvedomujúc si jedinečnosť svojich odborov,“ hovorí riaditeľ Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Matejovciach Ján Furcoň.

Nádejní mechanici elektrotechnici si pod dohľadom šiestich certifikovaných inštruktorov postupne osvojujú odborné vedomosti a návyky v oblasti ručného a strojového obrábania materiálov či slaboprúdovej a silnoprúdovej elektrotechniky, respektíve sa učia zapájať svetelné, zásuvkové obvody a stýkačové jednotky. Okrem toho si skúšajú napríklad diagnostiku a opravu porúch elektrických obvodov. Budúci CNC programátori (programátori obrábacích a zváracích strojov a zariadení) získavajú praktické zručnosti potrebné pre ovládanie, nastavovanie a obsluhovanie kovoobrábacích strojov a zváracích robotov či pri meraní a kontrole súčiastok alebo čítaní výkresov a zostáv. Postupne sa venujú základom ručného spracovania, vŕtaniu, brúseniu, sústruženiu, frézovaniu či zváraniu. Striedanie výučby odborného výcviku a teoretického vyučovania je v periodických cykloch.

Človek si však náročné technologické postupy neosvojí zo dňa na deň. Niekdajší absolvent duálneho vzdelávania Ján, dnes majster na dielni Nástrojáreň, preto túto jedinečnú príležitosť zaúčania sa u popradského lídra vyzdvihuje – a mladých sa snaží podporovať: „Sám som prešiel systémom duálneho vzdelávania a myslím si, že takto by malo štúdium na podobných odboroch fungovať. Vidím, že najlepšie to ide, keď študentov zamestnáme zmysluplnou aktivitou. Treba sa im najmä venovať, vložiť do nich dôveru a potom im nechať priestor aj na samostatnosť.“

Šancu učiť sa od najlepších si nevedia vynachváliť ani samotní študenti. „Najviac oceňujem tento kolektív a to, ako nás prijali, akceptujú. Vážim si, že keďže toho zatiaľ nevieme veľa, majú od nás primerané očakávania a venujú sa nám,“ vraví Patrik, študent druhého ročníka odboru mechanik elektrotechnik, zaradený na dielni Elektroúdržby. Jeho spolužiak Michal oceňuje najmä praktickú stránku duálu: „Prvý deň bol pre mňa veľmi stresujúci, nevedel som, čo čakať, no neskôr to zo mňa opadlo. Zatiaľ viac rozoberáme, ako skladáme. Oproti škole som sa tu naučil viac, lebo som mal možnosť si to reálne ,ochytať´.“ Rovnako to vnímajú aj ich „kolegyne“ zo Svitu, ktoré sa priúčajú tajom chemického a farmaceutického priemyslu. „Pochopila som, že chemická laborantka nemusí len sedieť v laboratóriu, ale pohybuje sa aj vo výrobe. Spoznávame prácu širšie, získavame skúsenosti, prax nám dopĺňa pohľad, ktorý sme získali v škole,“ teší sa Sofia, ku ktorej sa pridáva aj jej kamarátka Olexandra: „Je zaujímavé vidieť, ako funguje firma, komplexne spoznať výrobný proces.“

Žiaci trávia polovicu času v škole na teoretickom vyučovaní, pričom vo výrobnom podniku pôsobia každý druhý týždeň. Závod im počas ich praxe zabezpečuje pracovné oblečenie, ochranné pracovné pomôcky aj stravu a pre najschopnejších je pripravené aj lákavé štipendium. Mladí technici majú navyše nárok na odmenu za produktívnu prácu, ktorú počas praxe vykonajú. Polovicu času sa pod vedením inštruktora pripravujú na danú činnosť a druhú polovicu času ju aj aktívne vykonávajú.

„Uvedomujeme si, že je podstatné prepojiť teóriu s praxou, a tiež hlbšie poznať súvislosti a dosahy rozhodnutí. Je preto pre nás veľmi dôležité vychovať ďalšiu generáciu kvalifikovaných pracovníkov, ktorých nie je nikdy dosť. Duálne vzdelávanie nám dáva možnosť pripraviť odborníkov už na strednej škole, vtiahnuť ich do procesu a poskytnúť im reálnu skúsenosť,“ vysvetľuje Milan Strela, riaditeľ výroby v spoločnosti STIEBEL ELTRON Slovakia.

Značky: