Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Zaujímaš sa o prácu v stabilnom a perspektívnom sektore? Tak neváhaj a Študuj dopravu. O možnostiach stredoškolského aj vysokoškolského štúdia v oblasti dopravy sa dozvieš viac na podujatí Kam po skončení základnej školy – ŠTUDUJ DOPRAVU, ktoré bude dňa 7. 9. 2023 vo Vrútkach na parkovisku pri železničnej stanici od 9:00 do 13:00.

Akcia sa uskutoční pod záštitou ministra dopravy SR, mesta Vrútky, Strednej odbornej školy dopravnej Martin-Priekopa, ďalších rezortných stredných odborných škôl, Žilinskej univerzity v Žiline, rezortných zamestnávateľov vrátane železničných spoločností a vybraných regionálnych partnerov. Chýbať však nebudú ani zástupcovia Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) ako spoluorganizátori programu. Na vzdelaní mladých dopravcov nám totiž záleží.

Návštevníkom podujatia budú predstavené odbory vzdelávania z oblasti dopravy, ktoré je možné študovať na rezortných stredných odborných školách, prípadne vysokých školách. Žiakom základných škôl a mládeži odborníci poskytnú kariérové poradenstvo s odporúčaním ich ďalšieho študijného smerovania a výberu povolania.

Súčasťou bohatého sprievodného programu budú ukážky výkonu povolaní najmä v železničnej a cestnej doprave, prehliadka priestorov autobusu, kamióna, rušňa, diagnostika vozidiel, dopravná výchova s informáciami o bezpečnosti cestnej premávky a cyklistickej dopravy, dopravné simulátory vrátane simulátora nárazu vozidla, nácvik poskytovania prvej pomoci, dopravné kvízy a súťaže. Vstup na podujatie je bezplatný.

Zamestnanci ZSSK prípadným záujemcom poskytnú všetky potrebné informácie o duálnom vzdelávaní, ktoré spoločnosť ponúka. Na šiestich školách prebieha duálne vzdelávanie v študijnom odbore mechanik-elektrotechnik (silnoprúdová technika), pričom v SOŠD v Martine je aj novootvorený odbor rušňovodič:

 • Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybničná 59, Bratislava,
 • Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza,
 • Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, 942 01 Šurany,
 • Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, Martin-Priekopa (+ nový odbor rušňovodič),
 • Stredná odborná škola elektrotechnická, Hlavná 1400/11, Poprad-Matejovce,
 • Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice.

Hlavným zámerom duálneho vzdelávania ZSSK je rozvíjať žiakov systematickým spôsobom, tak aby boli hneď po ukončení štúdia pripravení pre praktický život a tiež plnohodnotní zamestnanci pre potreby spoločnosti.

Absolventi duálneho vzdelávania sa v ZSSK môžu uplatniť na pozíciách rušňovodič, elektromechanik, mechanik elektronických zariadení a mechanik.

V školskom roku 2022/2023 odbor mechanik-elektrotechnik úspešne absolvovalo deväť dualistov. Na údržbu a pozíciu elektromechanik nastúpili traja absolventi z daného odboru a piati sa rozhodli nastúpiť na pozíciu rušňovodič, čomu sa tiež veľmi tešíme.

Viac informácií o duálnom vzdelávaní nájdete na našom webe à www.zssk.sk/studenti/dualny-system-zssk/.

ZSSK ako zamestnávateľ sa o svojich zamestnancov stará aj tým, že im kontinuálne zvyšuje platy. Priemerná mzda zamestnancov národného dopravcu by v roku 2023 mala dosiahnuť výšku približne 1 575 eur*. Už v minulom roku sa im zvýšili mzdy na základe výsledku kolektívneho vyjednávania s našimi odborovými centrálami, pričom tento trend pokračuje aj v tomto roku. Hlavne platy rušňovodičov sa od 1. 1. 2022 zvýšili až o 180 eur. Viac o tom sme písali v tlačovej správe à www.zssk.sk/aktuality/zssk-ma-novu-kolektivnu-zmluvu-pre-roky-2022-2023-rusnovodici-si-za-tieto-dva-roky-zarobia-o-260-eur-mesacne-180-80-viac/. Zároveň s účinnosťou od 1. 5. 2023 došlo k ďalšiemu zvýšeniu o 150 eur mesačne, a to pre všetkých zamestnancov ZSSK. Priemerný plat rušňovodiča bol v roku 2022 viac ako 1 800 eur. Tento rok by podľa odhadov mal priemerný plat rušňovodičov stúpnuť až na cca 1 997 eur*.

*ide iba o odhad vychádzajúci z plánu mzdových nákladov a skutočnosti v roku 2022 (skutočnosť v roku 2023 môže byť iná)

Priemerná mzda zamestnancov ZSSK za roky 2016 – 2023*:

 2016201720182019202020212022PLÁN 2023*
Priemerná mzda celej ZSSK990,51 038,221 117,641 232,741 281,631 353,011 516,411 575,21
Priemerná mzda rušňovodičov ZSSK1 176,981 214,71 350,21 500,11 546,01 640,061 882,021 997,76
Priemerná mzda Slovensko9129541 0131 0921 1331 2111 3041 373**

*odhad vychádzajúci z plánu mzdových nákladov a skutočnosti v roku 2022 (skutočnosť v roku 2023 môže byť iná)

**údaj za prvý a druhý kvartál 2023 zo Štatistického Úradu SR

Čo sa týka aktuálnych benefitov, radi by sme upriamili pozornosť na cestovné výhody po Slovensku, ale aj v zahraničí pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov. Za symbolický ročný poplatok môžu neobmedzene cestovať vlakmi ZSSK a partnerských dopravcov (aktuálne České dráhy) a zároveň za oveľa nižšie sumy majú po roku pracovného pomeru nárok aj na určitý počet ciest vlakom v zahraničí. Nových uchádzačov môže zaujať aj skrátená pracovná doba, Multisport karta či príspevok zamestnávateľa do 3. dôchodkového piliera.

Viac benefitov zamestnancov ZSSK:

 • náborový príspevok,
 • príspevok na ubytovanie,
 • príspevok pri narodení dieťaťa,
 • príspevok na stravu a pitný režim,
 • podpora vzdelávania,
 • cestovné benefity,
 • odmena pri výročiach a jubileách,
 • profesijný rast a kvalifikácia,
 • práca v tímoch,
 • pracovné voľno nad rámec zákona,
 • vstupenky a príspevky na zájazdy, kultúrne či rekreačné akcie,
 • príspevok pre pravidelných darcov krvi,
 • bezplatná úschovňa bicyklov, motocyklov a parkovanie,
 • finančné ohodnotenie za nadčasy nad rámec zákona,
 • príplatok na stravu a pitný režim,
 • finančná výpomoc pri dlhodobej práceneschopnosti,
 • mimoriadna sociálna výpomoc,
 • príspevok pri závažnom a smrteľnom pracovnom úraze,
 • vyrovnávací príplatok pri strate zdravotnej alebo zmyslovej spôsobilosti,
 • náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti nad rámec zákona.

Tou najväčšou výhodou je však to, že si každú prácu vážime. Byť železničiarom nie je len práca, ale aj poslanie. Práca pre národného dopravcu znamená okrem iného aj stabilný a pravidelný príjem vždy načas, čo je v dnešnej dobe veľkým plusom.

Všetky ponuky práce na celom Slovensku v ZSSK máme zverejnené na našom webe à www.zssk.sk/ponuka-prace/.

Bližšie informácie nájdete na www.studujdopravu.sk.

Značky: