Nezamestnaní absolventi vysokých a stredných škôl sa po úspešnom ukončení kurzu môžu hlásiť na vybrané pozície v IT sektore. Šanca na ich uplatnenie je viac ako 90 %. Je to naozaj dobrá príležitosť, ako si zarobiť.

Vyhrajte kurz zadarmo. Súťaž hľadajte na konci článku.
Získať praktické skúsenosti, a tak žiadanú relevantnú prax, je dnes pre mnohých absolventov vysokých a stredných škôl príliš náročné. Nemajú ich kde načerpať. Technologické firmy na druhej strane narážajú na nedostatok kvalifikovaných ľudí s IT zručnosťami. Podľa IT Asociácie Slovenska bude v roku 2020 na Slovensku chýbať 20 000 IT špecialistov. Práve tento rozpor dokáže vyriešiť dobre cielená rekvalifikácia. Pár rokov dozadu to pritom bolo nepredstaviteľné, no dnes je to už bežná realita aj u nás. V tomto smere sa snažia o zmenu myslenia a profesijného nasmerovania rôzne platformy. Jednou z nich je aj neziskovka IT v kurze, za ktorou stojí Tomáš Božik. Práve s ním sme sa rozprávali o tom, ako napraviť nesúlad medzi tým, čo produkuje školstvo a čo chcú firmy.

Tomáš Božik, šéf IT v kurze

Ak ste teda vyštudovali strednú či vysokú školu, ale s vašimi znalosťami sa uplatniť akosi nemôžete, presne toto ste hľadali. IT v kurze vám pomôže rekvalifikovať sa presne na špecializáciu, ktorú IT firmy hľadajú. Pritom na začiatku kurzu nemusíte mať extra znalosti z IT oboru. Kurz sa dá absolvovať aj popri práci, ale treba si vyhradiť dostatok času, približne 3 hodiny každý deň.

Najlepšie na tom je to, že si budete môcť rekvalifikačný kurz dovoliť aj vtedy, keď máte ako nezamestnaní akosi hlbšie do vrecka. IT v kurze má vymyslený spôsob financovania, ktorý sa vám bude páčiť. Neziskovka si totiž na tento účel založila vlastný fond.

Čo sa stalo s absolventami kurzu?

Týmto rekvalifikačným kurzom prešlo zatiaľ okolo 210 ľudí, typicky vo veku od 24 do 30 rokov, ale boli tu aj starší. Väčšina z nich mala vyštudované humanitné odbory, ale boli to aj technické smery iné ako informatika. Asi 10 % absolventov malo ukončenú strednú školu. Následne viac ako 90 % z nich našlo uplatnenie v takých špičkových IT firmách ako je Accenture, Pixel Federation, Pantheon Technologies alebo Sygic.

Okrem iného sa v tomto kurze naučíte pracovať v tíme, písať štruktúrované e-maily a prezentovať svoje schopnosti. „Uchádzač, ktorý má v životopise uvedené programátorské zručnosti, má raz takú šancu zaujať zamestnávateľa svojím životopisom, ako bežný uchádzač. Sledujeme, že z dlhodobého hľadiska sú zaujímavé práve technicky orientované pracovné pozície, kde nájdu absolventi perspektívu, trvalú a dobre platenú prácu,“ uviedla Ivana Molnárová z portálu Profesia.

Ako prebieha kurz?

Kurz trvá 3 mesiace, počas ktorých študenti získajú odborné IT vedomosti využiteľné napr. na pozíciách Tester softvérových aplikácií, Front-End Developer alebo Java Developer Junior. Zúčastniť sa budete môcť aj kurzov pre systémových administrátorov, dotnet vývojárov alebo bezpečnostných špecialistov.

Na kurz sa môže prihlásiť každý, kto chce naštartovať svoju kariéru v IT. Čaká vás aktívne online vzdelávanie formou webinárov s následným plnením úloh. Počas kurzu vhupnete priamo do simulovaného pracovného prostredia. Lektor pomôže s každým zadaním a úlohou. Počas webinárov spolu s lektorom preberáte učivo a následne musíte vypracovať zadanú úlohu. Webináre prebiehajú typicky v poobedňajších hodinách, trvajú asi 90 minút.

Kurz môžete robiť v podstate odkiaľkoľvek, väčšina kurzu sa realizuje online cez internet. Webinár prebieha podobne ako videorozhovor cez Skype. Rozdiel je v tom, že lektor je v spojení s viacerými študentmi, zdieľa svoju obrazovku, komunikuje s vami a názorne ukazuje, o čom hovorí. Kurz tak prebieha v dohodnutom čase za aktívnej účasti lektora a interaktívneho zapojenia študentov. Internetové vzdelávanie tu teda určite neznamená pasívne sledovanie nejakého vzdelávacieho videa. Základom tejto formy výučby sú práve kvalitní lektori. V jednej skupine je naraz 15 až 20 študentov. Súčasťou kurzu a veľkým benefitom pre študentov je aj nepovinná stáž v IT spoločnosti, čo predstavuje dobrú štartovaciu pozíciu pre nájdenie si zamestnania. Tá prebieha v Bratislave a v Košiciach.

Okrem IT zručností sa tu naučíte napr. ako napísať životopis alebo prihlášku do zamestnania tak, aby ste na sebe pozitívne upozornili. Tréningom tzv. mäkkých zručností si zlepšíte svoje komunikačné a prezentačné schopnosti. Počas školenia si napr. nacvičíte aj prípravu na pracovný pohovor. Pri týchto častiach výučby sa už predpokladá fyzická účasť na dohodnutom mieste, aby ste si vedeli predstaviť situáciu, keď budete na pohovore v osobnom kontakte s vaším budúcim zamestnávateľom. Výučbe mäkkých zručnosti sa z celého kurzu venujú dva dni a prebiehajú v Bratislave alebo v Košiciach. Podčiarknuté a sčítané, vaša šanca, že sa konečne uplatníte v najlepšie platenom obore nikdy nebola vyššia. Po úspešnom absolvovaní kurzu a stáže obdržíte Osvedčenie o absolvovaní.

Príprava na pracovný pohovor a vypracovanie dobrého štruktúrovaného životopisu vás dostane oveľa bližšie k tomu, aby ste získali zamestnanie

Financovanie

IT v kurze pomôže naštartovať kariéru v IT, rozvíjať talent a nájsť zamestnanie prostredníctvom neinvestičného fondu Young Talent Support. Zo školného, ktoré predstavuje sumu 1190 až 1490 eur podľa typu kurzu tak treba uhradiť na začiatku kurzu len 190 eur. Neinvestičný fond Young Talent Support následne poskytne finančnú výpomoc. Konkrétne, prevezme za vás záväzok uhradiť zvyšnú sumu školného. Túto finančnú výpomoc je možné vrátiť jedným z troch spôsobov:

  • formou pravidelných mesačných splátok, pričom minimálna výška splátky je 200 eur
  • o preplatenie školného možno požiadať príslušný úrad práce, pokiaľ ide o uchádzača evidovaného na úrade práce
  • odložením splátky
„Naozaj veríme tomu, že sa naši absolventi zamestnajú. Preto sme aj zaviedli odložené splátky“ – priznáva Tomáš Božík
Práve posledná možnosť je najzaujímavejšia. Keďže IT v Kurze je presvedčené o tom, že po absolvovaní kurzu sa bez problémov zamestnáte, finančnú výpomoc možno splácať až od prvej výplaty vo výške 35 % z jej výšky (minimálne však 190 eur mesačne). Pritom celú finančnú výpomoc je potrebné splatiť najneskôr do 18 mesiacov od začiatku štúdia. Na formu odložených splátok treba splniť viacero podmienok a každá žiadosť sa posudzuje individuálne.

Za štúdium je možné zaplatiť aj jednorazovou platbou v celej výške.

Vyhrajte 2× IT KURZ od IT v kurze

Chcete aj vy nájsť svoje uplatnenie v IT oblasti a absolvovať tento rekvalifikačný IT kurz, ktorý vám v tom pomôže? Teraz môžete vyhrať až dva kurzy úplne zadarmo. Je to jednoduché.

Napíšte nám, aké je vaše aktuálne povolanie, ktorá oblasť IT vás najviac zaujíma a prečo by ste práve vy chceli vyhrať tento kurz.

Svoje odpovede posielajte do 10. 1. 2018 na adresu sutaz@touchit.sk s predmetom správy IT KURZ. V novom roku vyžrebujeme dvoch výhercov, ktorí absolvujú rekvalifikačný kurz zadarmo.

Súťaž je ukončená, výhercami sa stali: Peter Fridrich, Nitra; Gabriela Borotová

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.