Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Porota hodnotila päť súťažných návrhov, ktoré ilustrujú široký výsek zo spektra možných aplikácií zobrazovacích panelov v architektúre.

Víťazom súťaže Zobrazovacie plochy v architektúre, ktorú organizovala spoločnosť Samsung Electronics Czech and Slovak v spolupráci s profesionálnym architektonickým portálom archinfo.sk, sa stalo architektonické štúdio Ľudmila & Erik Atelier. Odborná porota zložená z organizátorov súťaže ocenila pri jeho návrhu, že zobrazovacia plocha nie je iba nosičom vizuálnej informácie, ale stáva sa integrálnou súčasťou architektúry. Víťazné štúdio získalo okrem prvenstva aj zariadenie, ktoré mu pomôže pri navrhovaní ďalších diel. Cieľom súťaže bolo poukázať na možnosti, ktoré poskytujú súčasné zobrazovacie zariadenia Samsung, a zároveň dať talentovaným súťažiacim možnosť prezentovať vizionárske nápady v danej oblasti, ktoré ešte neexistujú.

„Predložené súťažné návrhy nás utvrdili v tom, že naše zobrazovacie technológie sú pre architektov inšpiratívne a vidia v nich potenciál na prirodzené začlenenie do modernej architektúry. Zároveň nám ukázali, že rozmýšľajú v úplne nových súvislostiach ako je bežná prax a zaužívané stereotypy a neboja sa najmodernejšie technológie použiť pri svojich návrhoch. V mene našej spoločnosti gratulujem víťazom a ostatným účastníkom želám, aby ich budúce návrhy boli v čo najväčšej miere pretavené do reálnej podoby,“ uviedol Peter Tvrdoň, riaditeľ divízie pre strategický rozvoj, Samsung Electronics Czech and Slovak.

Z architektonického uhla pohľadu boli predložené dve skupiny návrhov. Autori prvej skupiny rozprúdili diskusiu o tom, ako môžu zobrazovacie plochy zmeniť pohľad na architektúru. Autori druhej skupiny pracovali viac, alebo menej invenčne s integrovaním displejov do zaužívaných prvkov architektúry. Obidva prístupy sú legitímne a ponúkajú zaujímavé riešenia. Porota sa rozhodla, aj na základe rozprúdenej diskusie, uprednostniť návrh, ktorý patrí do prvej skupiny.

„Téma súťaže nás zaujala, chceli sme do nej prispieť konceptom, ktorý využíva predmetné technológie na inom typologickom druhu a v inom prostredí, ako je dnes bežné. Pri pohľade na rýchly vývoj technológií sme uvažovali o tom, ako by zobrazovacie zariadenia mohli zmeniť súčasné vnímanie architektúry a najmä bývania. Prišli sme s víziou „smart domov“, ktoré môžu neustále meniť svoj vzhľad a tak užívateľovi nezovšednieť, zároveň zobrazovať všetky informácie, ktoré vlastník potrebuje, s prihliadnutím na prostredie, v ktorom sa dom nachádza. Myslíme si, že nepotrvá dlho a takýto koncept bude bežnou alternatívou ku klasickým riešeniam,“ uviedli architekti Erik Blaho a Ľudmila Balážová.

Štúdio Ľudmila & Erik Atelier sa stalo nielen víťazom súťaže, ale zároveň novým majiteľom najnovšieho interaktívneho displeja Samsung Flip2 WMR 65 – s uhlopriečkou 65 palcov v hodnote 2 790 Eur s DPH, ktorý je ideálnym prezentačným a pracovným nástrojom nielen pre architektov. Porota sa však zhodla, že cenu si zaslúžia aj práce umiestnené na druhom (architektonický ateliér SIMPLE CODE / Laco Bartko, spolupráca: Adam Králik) a treťom mieste (Parametr studio). Druhé miesto si preto odnáša smartfón Samsung Galaxy S20 Ultra 5G a tretie miesto powerbanku s kapacitou 20 000 mAh a slúchadlá Samsung Galaxy Buds Live.

„Hodnota víťazného návrhu spočíva v tom, že zobrazovacia plocha nie je iba nosičom vizuálnej informácie, ale stáva sa integrálnou súčasťou architektúry. V predloženej podobe je akýmsi filtrom, závojom, ktorý je schopný rôznych medzipolôh. Od totálnej transparentnosti po totálnu uzavretosť. Ponúka obyvateľovi širokú škálu interakcií s vonkajším prostredím,“ zhodli sa členovia poroty Mgr. art. Matúš Bišťan a Ing. arch. Štefan Moravčík.

Do súťaže sa mohli prihlásiť okrem architektov, dizajnérov, návrhárov, študentov architektúry a dizajnu aj všetci fanúšikovia modernej architektúry. Návrhy sa mohli týkať verejných priestranstiev, budov, interiérov firiem, nákupných centier, hotelov alebo retailových prevádzok, ale aj akýchkoľvek iných typologických druhov, vrátane ideových konceptov. Samsung od návrhov očakával, že čo najlepšie a najkreatívnejšie využijú potenciál zobrazovacích zariadení, ktoré má vo svojom portfóliu, ale aj vizionárske zobrazovacie zariadenia, ktoré ešte neexistujú, a vytvoria nový pohľad pre architektúru budúcnosti. Do súťaže sa zapojili architektonické štúdiá z Čiech a Slovenska a jedna študentka architektúry.

Všetky súťažné práce nájdete na stránke archinfo.sk.

Značky: