Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Sygic sa stala víťazom verejného hlasovania a získala ocenenie Global Champion, ktoré udeľuje platforma Emerging Europe. Nominantov vybrali členovia Rady platformy Emerging Europe, poprední mienkotvorcovia, vyšší obchodní riaditelia a najvyšší zástupcovia medzinárodných organizácií. Kľúčovým nominačným kritériom bol prínos firmy k ekologickej a inovatívnej novej Európe.

V roku 2020 sa navigácia Sygic stala prvou navigáciou na svete s režimom pre elektrické a nabíjateľné hybridné vozidlá (režim EV) a integrovaným systémom platieb za nabíjanie. Zavedením tejto funkcie, ktorá je pre všetkých používateľov bezplatná, chce spoločnosť Sygic vodičom elektrických vozidiel pomôcť vyriešiť problémy spojené s nabíjaním a dojazdom. Ako uviedol Emiliano Ramos z platformy Emerging Europe, dôvody na nomináciu spoločnosti Sygic boli jasné. „Nešlo len o globálny rast a optimalizáciu jazdy, ale aj o ponuku jedinečných priamočiarych riešení pre vodičov elektrických vozidiel a podporu ekologického cestovania. Zavedenie režimu pre elektrické vozidlá v rámci systému Sygic GPS Navigation v roku 2020 k tomu prispieva.“

Spoločnosť Sygic sa vždy vyznačovala inováciami. Na rozdiel od gigantov, ktorí začali bezplatne poskytovať predinštalované navigácie v smartfónoch a úplne tak zmenili pravidlá trhu, sa spoločnosť Sygic vždy spoliehala na svoju flexibilitu a neustále inovácie. Kľúčom k úspechu spoločnosti Sygic a jej vedúcemu postaveniu na trhu bola vždy pripravenosť a schopnosť vyvíjať nové funkcie a inovácie. Počas mnohých rokov sme ako prví predstavili desiatky nových funkcií a posunuli sme globálne navigácie na vyššiu úroveň,“hovorí Martin Strigač, generálny riaditeľ spoločnosti Sygic

Okrem toho, že spoločnosť Sygic uľahčuje používanie koncovým spotrebiteľom, sústreďuje svoje odborné skúsenosti na zlepšovanie bezpečnosti na cestách a znižovanie emisií CO2. Medzi jej najnovšie pokrokové riešenia patrí meranie štýlu jazdy s odporúčaniami, ktoré začali využívať poisťovne Triglav zo Slovinska, Línea Directa Aseguradora zo Španielska, či Onlia Canada. Táto platforma je k dispozícii poistencom a umožňuje im zdokonaľovať vodičské zručnosti. V súčasnosti ju každý mesiac využíva viac ako 300 000 aktívnych používateľov.

Spoločnosť Sygic je súčasťou skupiny Eurowag Group. Ide o poprednú paneurópsku integrovanú platformu platieb a mobility so zameraním na odvetvie obchodnej cestnej dopravy. Uľahčuje prácu miliónom vodičov z povolania a operátorov v celej Európe, a to vďaka jedinečnej kombinácii platobných riešení, praktických technológií, digitálneho systému založeného na údajoch a služieb zákazníkom na vysokej úrovni. Spojenie technologických inovácií spoločnosti Sygic a riešení spoločnosti Eurowag umožňuje skupine poskytovať všestranné služby zákazníkom. Môžu získať prístup k riešeniam platieb za energie a cestných poplatkov, ale tiež riešeniam mobility v rámci produktov na správu vozových parkov, inteligentnej navigácii, službám vrátenia dane a ďalším súvisiacim službám.

Značky: