V školstve budú nasadené rýchle kontroly teploty a ochrany dýchacích ciest. HealthZone CheckPoint meria teplotu v priebehu jednej sekundy bez potreby kontaktu a umožní rýchly vstup do školy.

Košice International School otvorí svoje brány začiatkom septembra 2020 a je vybavená modernými technológiami. Okrem vyučovania prostredníctvom medzinárodného programu International Baccalaureate, či využitia virtuálnej a rozšírenej reality (VR a AR) sa v triede nasadí aj automatická kontrola zdravotného stavu prostredníctvom Antik Health Zone Checkpointu. Inteligentný merač sám identifikuje prítomnosť žiaka pred zariadením, rýchlo odmeria teplotu, skontroluje prítomnosť rúška a hlasom v slovenčine povolí alebo zamietne prístup do priestorov. Zariadenie je ľahko prepojiteľné s turniketom, čo vytvára úplne bezobslužné riešenie.

Merač kombinuje infračervený snímač a digitálnu videokameru s analýzou tváre pre rozoznanie ochrany dýchacích ciest. Pokyny vydáva hlasom.

Merač kombinuje infračervený snímač a digitálnu videokameru s analýzou tváre pre rozoznanie ochrany dýchacích ciest. Pokyny vydáva hlasom.

„Všetci zriaďovatelia škôl sa pripravujú na nové povinnosti súvisiace s bezpečnosťou žiakov aj zamestnancov. Meranie teploty, ktoré zníži riziko prenosu bežných chorôb vrátane nového koronavírusu je jedným z užitočných opatrení vyžadovaným aj rodičmi,“ vysvetľuje Michael Cresswell, riaditeľ Košice International School. „Potrebujeme ale zároveň zabezpečiť rýchly prechod do triedy bez zdržiavania a zbytočného zhlukovania detí. Ako škola 21. storočia sa snažíme zavádzať také technológie, ktoré majú naozaj zmysel a pomáhajú. Od nového školského roka preto spustíme aj Antik HealthZone Checkpoint, ktorý nasadíme pri vstupe do nášho objektu na Poľnej ulici. Alarm následne vždy upozorní učiteľa v službe na situáciu, ktorú bude treba riešiť.“ Vďaka inovatívnemu spôsobu predaja v podobe služby za výhodný mesačný nájom bez viazanosti je vhodný práve pre školy, keďže ich investične nezaťažuje.

Antik HealthZone Checkpoint je kompaktné inteligentné zariadenie kombinujúce termálnu a obrazovú kameru so softvérom pre vyhodnotenie teploty a analýzu videa. Dodáva sa na stojane vhodnom pre umiestnenie do voľného priestoru. Vie rozoznať nielen teplotu nad 37,5 °C, ale aj prítomnosť ochrany horných dýchacích ciest u detí. S používateľom komunikuje hlasom v slovenčine. Takéto zariadenia sú aplikované na verejných miestach, firmách aj v školských budovách po celom svete. Na Slovensku už Antik získal objednávky na zariadenia napríklad od Mestského Úradu v Poprade, kde slúži na Kontaktnom centre a od Mestskej časti Bratislava-Rača na použitie na základných školách. Zariadenie Antik pripravuje aj pre vybrané slovenské hotely.

Viac informácií o tejto pokročilej technológií nájdete tu .

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.