Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Úspešné hackathony Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR sa presúvajú do regiónov.

IT profesionáli, ale aj študenti stredných a vysokých škôl, sa na ďalšom podujatí financovanom z Plánu obnovy a odolnosti SR pokúsia pomôcť mestu Prešov. To je zadávateľom výzvy piateho hackathonu, v rámci ktorého 20. až 21. októbra 2023 talentovaní hackeri naplno využijú “digitálne dvojča” tretieho najväčšieho mesta na Slovensku. Tento inovatívny model umožní hackerom modelovať rôzne situácie z energetiky, dopravy, životného prostredia, bezpečnosti alebo urbanistiky. Prešov očakáva, na podujatí vznikne koncept nových digitálnych služieb, ktoré by mesto posunuli v problematike otvorených dát a ich využiteľnosti pre plánovanie a rozhodovanie samosprávy aj verejnosti. Pre tri najlepšie hackerské tímy sú pripravené odmeny vo výške 6 000 eur. Hackathon organizuje MIRRI opäť v spolupráci s Campus Cowork.

Digitálne dvojčatá, teda presné digitálne kópie reálnych objektov, procesov či dokonca celých miest, sú dnes jedným z najhorúcejších trendov v rôznych odvetviach. Prostredníctvom najmodernejších technológií vrátane AI totiž dokážu vo virtuálnom svete simulovať skutočné udalosti a ich dopady – to všetko za zlomok času a nákladov. Mestá ako je Prešov môžu svoje digitálne kópie využiť na lepšie plánovanie svojej činnosti a konkrétnych plánov, so všetkými ich výhodami aj rizikami.

Na hackathone “Digitálne dvojča mesta Prešov” budú tímy, ktoré sa prihlásia prostredníctvom webovej stránky Hacknime.to, tvoriť koncept v niektorej z oblastí ovplyvňujúcich chod a riadenie mesta. Ten však musí vychádzať z reálneho prostredia Prešova a zohľadňovať súčasnú dostupnosť dát, ale aj aj ich budúce rozširovanie. Mesto totiž v budúcnosti plánuje ponúkať komplexnú dátovú a riadiacu platformu, do ktorej bude možné pristupovať cez API. Výsledné riešenia súťažiacich tímov by mali cez API dokázať zmeny v údajoch aj detegovať. 

“Mesto Prešov pri svojom fungovaní a rozhodovaní spracováva veľké množstvo dát a  v  budúcnosti ich bude ešte viac. Či už ide o merače energií alebo ovládanie verejného osvetlenia, všetky tieto veci začíname realizovať prostredníctvom smart technológií v rámci konceptov smart city. Práve digitálne dvojča je dôležitým nástrojom na to, aby nad nimi mali ucelenú kontrolu z jedného miesta a vedeli sme riadiť a simulovať procesy mesta založené na reálnych dátach, vyzbieraných z celého jeho územia,” povedal primátor Prešova František Oľha.

Samospráva predpokladá, že sa hackerom podarí vytvoriť detailný koncept alebo prototyp pre digitálne dvojča mesta Prešov, ktorý zlepší služby alebo zefektívni riadenie v jednej znasledujúcich oblastí:

  • systém pre ukladanie a zber dát z komunikačnej platformy a call centra,
  • urbanizácia a plánovanie na základe demografického vývoja v meste, vrátane zobrazenia vrstiev a regulačných listov územného plánu,
  • energetika a spotreba energií v budovách mesta alebo mestských organizácií,
  • riadenie statickej a dynamickej dopravy,
  • komplexné monitorovanie a vyhodnocovanie životného prostredia (napríklad teplota alebo kvalita vzduchu, hluk, množstvo slnečného svitu),
  • bezpečnosť a predikcia nebezpečných situácií a javov,
  • odpadové hospodárstvo (triedenie odpadu, veľkokapacitné kontajnery, koše na psie exkrementy a podobne)

“Výsledkom hackathonu by mali byť najmä technológie dátového skladu, teda budúca základná komunikačná a integračná platforma mesta, ktorá poslúži ako zárodok systému na komunikáciu s obyvateľmi, v rámci úradu, medzi mestskými firmami a aj medzi dodávateľmi IT riešení. Digitálne dáta o cestnej sieti, energiách, osvetlení, odpadovom hospodárstve, parkovaní či verejnej doprave už dnes mesto Prešov k dispozícii má. Do budúcna ich plánujeme ďalej zbierať a lepšie analyzovať pre ešte kvalitnejšie rozhodovanie,” dodáva primátor Oľha.

Zázemie hackerským tímom 20. až 21. októbra 2023 ponúkne prešovské Múzeum Solivar na Námestí osloboditeľov 4, pričom tie najsnaživejšie tímy budú môcť hackovať aj počas noci. MIRRI na základe skúseností z predchádzajúcich podujatí odporúča zostaviť 2- až 5-členné tímy zložené z účastníkov so schopnosťou programovať a tvoriť aplikácie, ale aj skúsenosťami z iných oblastí IT a biznisu. Hodnotená totiž bude funkčnosť a originalita, ale aj používateľská skúsenosť a samotná prezentácia navrhovaného riešenia.

Medzi tri víťazné tímy bude rozdelená finančná odmena vo výške 3 000, 2 000 a 1 000 eur.

Značky: