Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Tatra banka je pripravená pomôcť svojim klientom-podnikateľom zasiahnutým opatreniami proti šíreniu COVID-19. Mikropodnikateľom a živnostníkom vie už dnes poskytnúť financovanie so zárukou Európskeho Investičného Fondu. Tatra banka sa zároveň aktívne pripravuje na zavedenie ďalších garančných schém, aby mohla svojich klientov úspešne previesť aj týmto náročným obdobím.

Tatra banka si uvedomuje situáciu podnikateľov, a preto s plnou zodpovednosťou, v spolupráci so slovenskými aj zahraničnými inštitúciami, pripravuje úverové produkty, ktorých účelom bude minimalizácia dopadov COVID-19 na ich podnikanie.

Pre svojich klientov živnostníkov a mikropodnikateľov, u ktorých sa  aktuálna situácia odzrkadlila čiastočným poklesom tržieb, má Tatra banka ponuku na zvýhodnené financovanie už dnes. Úver do výšky 25 000 EUR so zárukou Európskeho Investičného Fondu je určený na udržanie zamestnanosti a podporu rozvoja spoločnosti. Splátkový úver na 5 rokov so sadzbou 3,9 % p.a. alebo kontokorentný úver so sadzbou 4,9 % p.a. zabezpečí realizáciu menšej investície alebo vykryje potrebu nedostatku krátkodobej likvidity podniku.

Tatra banka je tiež blízko k podpisu zmluvy v programe poskytovania preklenovacích úverov so zárukou Slovak Investment Holdingu, tzv.  Antikorona záruky. O prevádzkové financovanie v maximálnej výške takmer 1,2 milióna EUR, so splatnosťou maximálne tri roky, budú mať možnosť požiadať výlučne malí a strední podnikatelia, žiadatelia s počtom zamestnancov do 250 a tržbami menšími ako 50 miliónov EUR.

Tatra banka tiež aktívne participuje na príprave najväčšej ohlásenej aktivity na podporu financovania podnikateľských subjektov pod záštitou Ministerstva financií, ktorou bude  500 miliónová schéma garancií. Tieto bude banka poskytovať v spolupráci so Slovak Investment Holdingom a Eximbankou. Túto formu pomoci budú môcť žiadať podnikatelia, ktorí zaznamenali výrazný až úplný výpadok tržieb  v dôsledku opatrení súvisiacich so situáciou ohľadne COVID-19.  Pomoc bude možné čerpať bez ohľadu na veľkosť firmy, či počet zamestnancov žiadateľa. Súčasťou žiadosti o financovanie bude identifikácia dopadu COVID-19 na podnikanie žiadateľa podporená relevantnou dokumentáciou.

Značky: