Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Oliver Pichler sa od 2. decembra 2023 stal novým členom predstavenstva zodpovedným za finančný manažment, dane, controlling, treasury a riadenie dcérskych spoločnosti Tatra banka Group.

Na pozícii nahradil Johannesa Schustera, ktorý prešiel v júli 2023 na pozíciu Chief Financial Officer (CFO) do spoločnosti Raiffeisen Ware Austria patriacej do skupiny Raiffeisen Bank International. 

Oliver Pichler má viac ako 20-ročné bankové skúsenosti. Začínal ako vzťahový manažér v pobočke, neskôr zastával viaceré pozície v oblasti financií. Od roku 2014 pracoval v Raiffeisen Bank International Group s rôznymi zodpovednosťami, naposledy pôsobil ako riaditeľ finančného reportingu a riadenia skupiny. Zodpovedal za plánovanie, interný a externý reporting, finančné analýzy, kapitálové riadenie a manažment nákladov. Riadil viaceré skupinové projekty z oblasti controllingu a korporátneho financovania.

Počas svojej pracovnej kariéry získal medzinárodné skúsenosti v Londýne a Miláne.

Oliver Pichler

„Tatra banka vyniká ako veľmi úspešná banka. Jej zamestnanci neustále preukazujú oddanosť dokonalosti a inováciám, čo vedie k stabilným a zdravým finančným výsledkom. Cítim sa poctený byť súčasťou tejto výnimočnej inštitúcie,“ povedal nový člen predstavenstva. 

„Som rád, že predstavenstvo rozšírilo svoje rady o Olivera Pichlera, ktorý predstavuje skúseného bankára s dlhoročnou praxou a medzinárodnými skúsenosťami. Oblasť controllingu a finančných nákladov mu je profesijne veľmi blízka, preto sa teším na jeho vklad do Tatra banka Group. Zároveň ďakujem Johannesovi Schusterovi za jeho prínos k úspechom našej bankovej skupiny,“ uviedol pri tejto príležitosti Michal Liday, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Tatra banky.

Značky: