Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Grantový program E-Talent patrí medzi stabilné programy, ktoré Nadácia Tatra banky realizuje. Jeho cieľom je podporovať inovatívne projekty študentov a učiteľov informačných technológií a aplikovanej informatiky.
„Kvalita predložených projektov bola minulý rok opäť veľmi vysoká, čo vypovedá o kvalite štúdia a práci so študentmi. Cieľom nášho grantu je umožniť študentom IT aplikovať a rozvíjať svoje vedomosti vo výskumných projektoch,“ uviedla Zuzana Böhmerová, manažérka Nadácie Tatra banky a sponzoringu. Tatra banak podporí aktívne skupiny zložené zo študentov všetkých troch stupňov štúdia, učiteľov a výskumných pracovníkov, ktorí sa venujú výskumu v odbore aplikovanej a priemyselnej informatiky. Podporíme priame náklady výskumných tímov, ktorých členmi budú študenti, aby sa na vybraných fakultách technického zamerania mohli realizovať reálne výskumné práce aj s možnými praktickými výstupmi. Predkladané projekty musia nadväzovať na vzdelávací proces a zároveň musia sledovať obsahové kritériá programu:
· originalitu, inovatívnosť alebo invenčnosť predmetu výskumu,
· praktickú využiteľnosť výstupov výskumu,
· medzisektorový prístup k výskumu,
· využiteľnosť výsledkov výskumu na zlepšovanie vzdelávacieho procesu na vybraných fakultách technického zamerania.

Termín na prihlásenie projektov: 5. november 2015
Plánovaná výška grantu: 25 000 Eur
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 5 000 Eur
Projekty sa tento rok podávajú len elektronicky prostredníctvom online formulára na: www.nadaciatatrabanky.sk

Značky: