Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Tatra banka podporí v spolupráci s neziskovou organizáciou EDULAB a spoločnosťou Agemsoft  online vzdelávaciu súťaž Expedícia Fenomény sveta Peniaze. Práve v období, keď sa online vzdelávanie stalo nutnosťou, môžu v tomto unikátnom vzdelávacom projekte slovenské školy súťažiť celkovo až o 35 000 EUR. Súťaž je zameraná na oblasť rozvoja finančnej gramotnosti, v ktorej slovenskí žiaci už dlhodobo dosahujú neuspokojivé výsledky.

Aká je história peňazí? Aký je ich význam? Ako sa naučiť správne hospodáriť? A prečo vznikajú hospodárske krízy? Na tieto a mnohé ďalšie otázky budú hľadať žiaci odpovede počas 10 kôl online vedomostnej súťaže určenej pre druhý stupeň základných škôl a 5. až 8. ročník 8-ročných gymnázií.

V termíne od 21. mája do 25. júna 2020 budú žiaci sledovať vzdelávacie videá od BBC a zbierať body vo vedomostných kvízoch. Na konci súťaže sú pripravené individuálne vecné ceny pre žiakov, vzdelávacie materiály a finančné granty pre rozvoj inovatívnej výučby na školách. Celou súťažou bude žiakov sprevádzať populárny YouTuber Bača, ktorý je už druhým rokom ambasádorom zážitkového vyučovania s Fenoménmi sveta.

„V spolupráci so skúsenými pedagógmi sme pripravili jedinečnú online aktivitu, ktorá môže byť pre každú školu prostriedkom ako v aktuálnej situácii priniesť svojim žiakom atraktívny vzdelávací obsah. Navyše, vďaka Tatra banke, generálnemu partnerovi súťaže, budú môcť školy získať finančné granty v celkovej výške až 35 000 eur,“ vysvetľuje Alexandra Kamenická, marketingová riaditeľka spoločnosti AGEMSOFT, ktorá je realizátorom súťaže.

Do súťaže sa môžu zapojiť všetci žiaci úplne bezplatne. Jedinou podmienkou je mať vytvorený účet na vzdelávacom portáli www.fenomenysveta.sk. Škola, ktorej žiakom sa počas celého trvania súťaže podarí nazbierať najviac bodov získa hlavnú cenu: finančný grant vo výške 10 000 eur od Tatra banky. „Tatra banke záleží na finančnej gramotnosti detí a ako dlhoročný podporovateľ inovatívneho vzdelávania a projektu Fenomény sveta sa rozhodla finančne podporiť školy formou grantov, aby sa do online vzdelávania zapojilo čo najviac žiakov a škôl,“ dopĺňa Michal Liday, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Tatra banky.

Všetky informácie o súťaži, ktorá začala už 21. mája, sa nachádzajú na webovej stránke expedicia.fenomenysveta.sk.

Značky: