Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V rámci 5. ročníka grantového programu Nadácie Tatra banky Business Idea sme z 22 študentských projektov vybrali tri výnimočné nápady a ocenili ich finančným darom. Podpora pre jeden víťazný tím sa rozrástla aj o novinku – odborný mentoring.

Grantový program Business Idea má za cieľ podporiť vzdelávanie a integráciu budúcich absolventov vysokých škôl na trhu práce prostredníctvom podpory ich výnimočných nápadov. Tento rok sa podpora pre jedného z víťazov rozrástla aj o novinku – odborný mentoring.

“Na osobné stretnutie bolo pozvaných 6 študentských tímov – finalistov. Tí vo svojich prezentáciách predstavili svoje plány, vízie a nápady ako naštartovať svoj business plán. Hodnotiaca komisia mala priestor položiť doplňujúce otázky a ponúkla študentom ďalšie nápady na rozvoj ich podnikateľského plánu. Tento ročník vnímame ako veľmi úspešný a máme radosť, že sa úroveň študentských projektov neustále zvyšuje,” uviedla Zuzana Böhmerová, manažérka nadácie a a sponzoringu.

Špeciálnu cenu spoločnosti Tatra banka, a.s. získal Gergely Magyar s projektom Emomime – A.I. that attracts attention. Cena zabezpečí študentskému tímu bezplatný mentoring zameraný na ich potreby a preferencie. Mentoring v oblastiach marketing, financovanie, riadenie firmy a vedenie ľudí poskytnú skúsení lídri Tatra banky v rozsahu 10 hodín.

Hodnotiaca komisia odporučila podporiť tri projekty. Každý podporený tím získal dar vo výške 5 000 eur.

Víťazné projekty:

Dominik Ďurica, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

BIOVOXEL – 3D tlač v medicíne

Víziou projektu Biovoxel je poskytovať služby v oblasti 3d tlače pre štátne a súkromné zdravotnícke zariadenia. Cieľom je zabezpečiť výrobu a distribúciu modelov určených na predoperačné plánovanie primárne chirurgických zákrokov. Produkt – 3d model poskytuje lekárovi presnejšiu predstavu o operačnej situácii, vďaka čomu sa minimalizujú chyby pri diagnostike a plánovaní zákroku. Samotný zákrok sa vďaka 3d tlači dá realizovať rýchlejšie, presnejšie a s predvídateľným výsledkom.

Podnikateľským zámerom je poskytovanie balíku služieb zdravotníckym zariadeniam. Balík služieb obsahuje analýzu a spracovanie dát zo zobrazovacích zariadení (CT, MRI, USG a iné), konzultáciu s klientom, vyhotovenie a dodanie fyzického 3d vytlačeného modelu danej anatomickej štruktúry. Uvedený pracovný postup má tím študentov overený v rámci výskumu na lekárskej fakulte a spolupráce s klinickými pracoviskami.

Prínos projektu vidia v oblasti kardiochirurgie, ortopédie, maxilofaciálnej chirurgie a aj v iných odvetviach chirurgie, kde 3d model poskytuje operatérovi kvalitatívne lepšiu predstavu ako bežne dostupné zobrazovanie metódy. 3d vytlačený model slúži ako doplnok k už existujúcim zobrazovacím technológiám a zdravotníckemu zariadeniu nevzniká potreba kúpy novej infraštruktúry. Hlavné výhody produktu sú: skrátenie operačného výkonu, precíznejší zákrok a zvýšená bezpečnosť pre pacienta.

Gergely Magyar, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Košice

Emomime – A.I. that attracts attention

Emomime je interaktívna virtuálna postava s umelou inteligenciou vo výklade, ktorá nahradí statické figuríny. Z výkladu vytvorí priestor, ktorý interaguje s ľuďmi a dokáže reálne prilákať zákazníkov do obchodu. Emomime sa pohybuje na displeji za človekom, ktorý prechádza popri výklade, a snaží sa nadviazať komunikáciu. Emomime nielenže reaguje na okoloidúceho človeka, ale dokáže v reálnom čase vybrať ideálne správanie na základe rozpoznanej emócie, pohlavia, veku a farby oblečenia. Rozpoznáva základné pozdravy, napodobňuje gestá človeka, komunikuje cez textové bubliny, sympatickým spôsobom ponúka produkty potenciálnym zákazníkom. Ide o umelú inteligenciu pripojenú na cloud, odkiaľ čerpá nové zručnosti a ukladá svoje skúsenosti. Učí sa vybrať najvhodnejší spôsob interakcie na základe štatistík, sleduje, čím zákazníkov zaujal najviac, kedy sa pri ňom zdržiavajú najdlhšie a najmä, kedy ich presvedčil, aby vošli do obchodu. Cieľovou skupinou sú najmä kamenné obchody, ale aj usporiadatelia rôznych  akcií. Základný balík  obsahuje  softvér, rôzne moduly  správania  a modely (animované postavičky), ako aj personalizovaného avatara pre veľké B2B zákazky. Dôveryhodnosť projektu spočíva najmä v špičkovom tíme.

Ivan Lapin, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ústav telekomunikácií, Bratislava

WineSystems

WineSystems umožňuje automatizáciu výroby a prezentácie vín malých a stredných vinárov. Automatizácia výroby spočíva v udržiavaní stálej teploty vína v sudoch, ktorá má rozhodujúci vplyv na jeho kvalitu. Cieľom projektu WineSystems je dokončiť vývoj chladiacej jednotky WineControl, prostredníctvom ktorej si vinár môže nastaviť požadovanú teplotu. Týmto je odbremenený od zbytočnej manuálnej práce. Spolu so zariadením WineControl prinesie projekt službu WineCloud, ktorá vinárom umožní kontrolu teploty cez internet pomocou telefónu alebo počítača. Vinár bude mať k dispozícií kompletnú analýzu a podrobný životopis svojho vína. Prostredníctvom portálu WineGallery budú prezentované vína hodnotené spotrebiteľmi. Projekt je venovaný malým a stredným producentom vín, pre ktorých v súčasnosti neexistuje cenovo dostupné automatizované chladenie. Prototypy systému WineControl sú úspešne testované šiestimi malými vinármi, ktorí zároveň prejavili záujem o finalizáciu produktu.

Značky: