So službou One bankingTB máte prehľad o vašich účtoch rôznych bánk na jednom mieste. Od 24. 04. 2020 môžu klienti Tatra banky vo svojom internet bankingu kontrolovať zostatok a pohyby aj na účtoch vedených v Slovenskej sporiteľni, ČSOB a Raiffeisen banke. Tatra banka prináša pre klientov jedinečnú službu – One bankingTB.

Čo je One bankingTB?

One bankingTB je nová služba, prostredníctvom ktorej Tatra banka prijíma a zobrazuje informácie o účtoch klientov z iných bánk. Podmienkou pre zobrazenie týchto informácií je potvrdenie súhlasu a udelenie prístupu k účtu vedeného v inej banke. Prístup je časovo obmedzený na 90 dní a je potrebné ho obnovovať.

Túto novinku prináša Tatra banka vďaka Európskej smernici PSD2, ktorá priniesla bankám a platobným inštitúciám povinnosť sprístupniť vybrané služby tzv. tretím stranám prostredníctvom technologického rozhrania API (Application Programming Interface).

Ak má klient účty vedené vo viacerých bankách, so službou One bankingTB má prehľad o týchto účtoch na jednom mieste a nemusí sa už prihlasovať do elektronického bankovníctva jednotlivých bánk. Pomocou tejto služby zobrazíme klientom v Internet bankingu základné informácie o ich účtoch a zostatkoch v inej banke, vrátane prehľadu pohybov na jednotlivých účtoch.

Aká je budúcnosť služby?

Tatra banka pripravuje napojenie na ďalšie banky a do budúcna počíta aj s podporou českých bánk. Zároveň pripravuje rozšíriť službu o ďalšie funkcionality.

„Teší nás, že môžeme službu One banking priniesť našim klientom v tomto období, keď je dostupnosť digitálnych služieb ešte dôležitejšia. V budúcnosti plánujeme službu pridať aj do mobilnej aplikácie a rozšíriť ju o ďalšie funkcionality, ktoré dnes našim klientom ponúkame k účtom v Tatra banke. Rovnako v prípade, že to do budúcna umožní legislatíva, by sme radi zobrazovali aj ďalšie produkty iných bánk,“ informoval o plánoch Tatra banky Peter Matúš, člen predstavenstva Tatra banky.

Viac informácií o One bankingTB 

Značky: