Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Tatra banka v spolupráci s Raiffeisen Bank International spúšťa Elevator Lab Partnership Program. Je to jedinečná šanca pre fintechy získať financovanie, prístup k potrebným informáciám priamo od expertov z oblasti bankovníctva a reálnym dátam na testovanie ich služieb či produktov.

Elevator Lab je popredný Fintech Partnership Program založený Raiffeisen Bank International AG (RBI) a jej dcérskymi bankami, aby spoločne rozvíjali škálovateľné riešenia a umožňovali ich medzinárodný rast. Ide o štvormesačný program, v rámci ktorého hľadá zavedené fintechy s osvedčenými inovatívnymi produktmi a technológiami.

V roku 2020 pozostáva Elevator Lab Partnership Program z niekoľkých častí, z ktorých každá má inú časovú os a hľadá fintechy v rozličných oblastiach. Jednotlivé časti budú zastrešené dcérskymi bankami skupiny RBI, ako východiskový bod pre ďalšiu expanziu do regiónu strednej a východnej Európy.

Benefity pre účastníkov programu

Program ponúka prístup ku klientom zo 14 krajín strednej a východnej Európy, spoluprácu na pilotnom projekte s odborníkmi z rôznych oblastí bankovníctva v skupine RBI, prístup na RBI API Marketplace (s otvorenými API z viac ako 8 krajín) a financovanie z fondu Proof of Concept.

Banka ako platforma

Cieľom slovenského Elevator Lab Partnership Program je nájsť riešenie, ktoré pomôže banke s vybudovaním digitálnej platformy, ktorá úspešne prepojí klientov Tatra banky s riešeniami tretích strán a prinesie im nové funkcionality, produkty a služby s pridanou hodnotou a lepší klientsky zážitok. Riešením môžu byť:

  • B2C a B2B digitálne trhoviská pre poskytovanie bankových a nebankových služieb
  • Super aplikácie
  • Mini programy
  • Plug & Play core banking infraštruktúra pre jednoduchšiu integráciu tretích strán

 „Digitálne kanály banky sú optimálnym prostredím na integrovanie služieb, ktoré rozširujú dnešné chápanie bankovníctva, prípadne s bankovníctvom vôbec nemusia súvisieť. Vytvorenie platformy je prvým krokom k úspešnému naplneniu vízie digitálnych kanálov budúcnosti, kde klienti naplnia väčšinu svojich potrieb jednoducho a pohodlne,“ vysvetľuje Michal Satur, vedúci oddelenia Research & Development Tatra banky.

 

Značky: