Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Tatra banka obohatila zbierku ocenení o ďalšie tri významné tituly. Po ocenení inovatívnosti na celosvetovej úrovni je Tatra banka zároveň „najlepšia banka pre privátnu klientelu“, „najlepšia banka na financovanie realitných projektov“ a „najlepší poskytovateľ devízových služieb“ na Slovensku podľa renomovaných časopisov The Banker, CJI a Global Finance.

„The Best Private Bank in Slovakia“ od The Banker

Privátne bankovníctvo Tatra banky opätovne získalo prestížne ocenenie a v roku 2019 potvrdilo pozíciu lídra na slovenskom trhu v rámci privátneho bankovníctva.

Porota hodnotila viacero kľúčových faktorov v oblasti stratégie rastu, portfólio a risk manažmentu, rozloženia aktív, due diligence, rastovej a produktovej stratégie, klientsky servis, obchodný model banky, retenciu zamestnancov, ako aj etické faktory a inovácie banky.

Ocenenie odzrkadľuje spokojnosť klientov so službami a servisom, ktoré im Tatra banka ponúka, pretavenej aj do objemu spravovaných aktív. Zároveň je ukazovateľom nasadenia a profesionality ľudí, bez ktorých by sa tieto úspechy nedali dosiahnuť.

„Každé takéto ocenenie, ktoré ako banka či odbor dostaneme, neberieme automaticky, je to pre nás odrazom toho, že kráčame po správnej ceste, ktorá nám prináša nielen tieto úspechy vo forme ocenení a že svoju prácu robíme skutočne zodpovedne a dobre. V týchto hektických časoch je práve príležitosť získania ocenenia vhodná na poďakovanie sa a uznanie práce kolektívu, kolegom z iných útvary banky, ktoré nám pomáhajú prekonávať očakávania našich klientov,“ hovorí Marek Neckár, riaditeľ Odboru privátneho bankovníctva.

„The Best Bank“ vo financovaní realitných projektov od CIJ

Odborný magazín Construction & Investment Journal – CIJ už pätnásť rokov udeľuje ocenenia významným spoločnostiam, projektom a tímom, ktoré pôsobia na realitnom trhu, a ktoré svojou prácou a výsledkami vynikajú vo svojom odbore. Construction & Investment Journal je odborný magazín, ktorý sa venuje komentárom a analýzam z oblasti developmentu a realitného trhu v krajinách strednej a východnej Európy. Je zároveň organizátorom odborných konferencií o realitách a mnohých seminárov a podujatí venovaných realitnému trhu.

V kategórii „Best Bank“ aj tento rok zvíťazila Tatra banka a nadviazala tak na svoje predchádzajúce úspechy v tejto prestížnej ankete.

„Cenu sme získali už štvrtý krát za posledných šesť rokov a veľmi si ju vážime. Udržať sa na poprednej pozícii v tejto oblasti nie je jednoduché. Rád by som poďakoval všetkým kolegom, ktorí sa o úspech zaslúžili a verím, že pozíciu leadera na trhu sa nám podarí udržať aj v nasledujúcich rokoch“, uvádza Vladimír Lakatoš, vedúci Oddelenia financovania nehnuteľností.

„The World’s Best Foreign Exchange Providers 2020“ od Global Finance

Časopis Global Finance nedávno opätovne hodnotil najlepšie banky v oblasti zabezpečenia korporátneho kurzového rizika, online devízové platformy ako aj najlepších poskytovateľov analýz devízového trhu.

V jubilejnom vyhlasovaní „The World’s Best Foreign Exchange Providers 2020“ (Najlepší poskytovateľ devízových služieb na svete pre rok 2020) sa za Slovensko rovnako ako v minulom roku na prvom mieste umiestnila Tatra banka.

Vo víťaznej kategórií sa hodnotil aj objem transakcií, trhový podiel, rozsah globálneho pokrytia, služby zákazníkom, konkurencieschopná tvorba cien a inovatívne technológie. Časopis Global Finance pri vyhodnocovaní bral do úvahy aj informácie od analytikov z daného odvetvia, predstaviteľov spoločností a odborníkov na technológie.

„Vysoko si vážime toto ocenenie, ktoré sme získali už druhý krát po sebe a je bezpochyby dôkazom silnej pozície našej banky medzi slovenskými bankami na devízovom trhu, ako aj v dôvere klientov voči našej banke,“ povedal Peter Augustín, riaditeľ Odboru Capital Markets Tatra banky.

Značky: