Spoločnosť Epson sa podieľa ako partner na programe UN Smart Cities

Spoločnosť Global Technology Epson ako technologický partner spoločnosti Ålesund Futurelab v iniciatíve U4SSC (program implementácia United for Smart Sustainable Cities) podpísala zmluvu, ktorá je súčasťou programu OSN zameraného na využívanie technológií na dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDG) v mestách na celom svete.

Spoločnosť Ålesund FutureLab sídli v nórskom prístave súostrovia Ålesund a tvorí ju interdisciplinárna partnerská sieť zložená z akademickej obce, verejného sektora, priemyslu a obchodu. Bola vytvorená s cieľom urýchliť trvalo udržateľný rozvoj a spolupracovať na inteligentných a udržateľných projektoch vrátane rozvoja platformy digitálnej spolupráce na vytváranie inteligentnejších miest na celom svete.

Spoločnosť Epson už úzko spolupracuje s Offshore Simulátorovým Centrom (OSC) v areáli Ålesund, ktoré využíva technológiu Epson na podporu nórskeho námorného kompetenčného centra (NMK).

V NMK zohrávajú laserové projektory Epson kľúčovú úlohu pri vývoji inteligentnejších riešení vrátane vytvorenia virtuálnych konferenčných priestorov, rozvoja kontrolných miestností pre autonómne plavidlá na monitorovanie lodnej dopravy v reálnom čase a na formovanie budúcnosti svetového námorného priemyslu.

Odborné znalosti a vizualizačné technológie spoločnosti Epson, ktoré sa používajú v simulátore prepravy NMK, sa teraz používajú na iné núdzové plánovanie vrátane scenárov pre hasičské a záchranné služby, aby sa skrátila doba odozvy bez potreby novej výstavby ciest. Tento vizualizačný nástroj sa stal aj oficiálnym nástrojom OSN na simuláciu rozvoja miest vo všetkých mestách na svete.

Henning Ohlsson, riaditeľ pre udržateľnosť a CSR, Epson Europe, uviedol: „Je nám cťou, že sme boli pozvaní na účasť na tomto projekte transformujúcom spoločnosť. Program implementácie U4SSC pomôže mestám a spoločnostiam na celom svete premeniť ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN na výsledky.“  V roku 2020 bude program aktívne pracovať na vytvorení pevného rámca pre miestny rozvoj a pri používaní najlepších dostupných technológií poskytne inteligentnejšie riešenia pre mestá a komunity na celom svete. „Prostredníctvom partnerstva s programom U4SSC sa spoločnosť Epson zúčastní globálnej siete, v ktorej si mestá vymieňajú svoje znalosti, aby našli udržateľné a inteligentné riešenia. Spoločnosť Epson sa zaviazala plniť ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a táto iniciatíva sa týka SDG17 pri rozvíjaní účinných partnerstiev na dosiahnutie pozitívnych spoločenských zmien.“

Marielle Furnes Mannseth, generálna riaditeľka spoločnosti Ålesund FutureLab, dodala: „Spoločnosť Epson je dôležitou súčasťou programu a spoločnosť Ålesund FutureLab sa teší, že získala za partnera jedného z najväčších technologických výrobcov v oblasti IT. Toto partnerstvo tak získava novú perspektívu s väčším rozsahom a my sa tešíme na spoluprácu so spoločnosťou Epson pri vývoji nových technologických riešení pre inteligentné mestá OSN.“

Značky: