Na Technologické fórum spoločnosti Atos sme chodili niekoľko rokov naživo. Je to výborná príležitosť ako sa stretnúť so zaujímavými technológiami a tiež špecialistami.

Panelová diskusia pre každého

Tento rok však Technologické fórum prebieha v on-line podobe. Konkrétne ide o tri časti, ktoré sa uskutočňujú v troch rôznych dňoch a ide o panelovú diskusiu cez internet. Ak sa zúčastníte v tom čase, kedy sa daná časť koná, môžete položiť otázku pre panelistov. Záznam sa dá pozrieť kedykoľvek.

Efektívna organizácia

Prvá časť pod názvom Efektívna organizácia sa už uskutočnila 8.novembra. Jej účastníkmi boli Adela Bobovská z HPE, Patrik Plachý z Red Hat, Bystrik Polák zo spoločnosti Cisco a Petr Holan z Atosu. Moderátorom bol novinár Ľubomír Straka.

Hovorilo sa o moderných technológiách pri prevádzke organizácií a to pri zohľadnení vplyvu koronakrízy a pandémie C19. Podstatné je sprístupniť prácu pre zamestnancov odkiaľkoľvek, výrazne musí byť zlepšená sieťová infraštruktúra a prístup na internet. Výrazne rastie aj úloha cloudu a nových možností pri flexibilných úpravách prevádzky podniku za chodu. Diskutujúci sa zamerali na bezpečnosť ako je prediktívne rozpoznávanie kybernetických hrozieb. Ďalšou témou bola kontajnerizácia aplikácií a inteligentné autá i fabriky,

Diskutujúci v paneli sú partneri firmy Atos a výber tém je daný tým, čím žijeme – nastáva výrazná zmena pracovných návykov smerom k virtualizácii.

Záznam z celej panelovej diskusie nájdete nižšie.

Zašli sme aj do firmy Atos a pána Kovačiča sme sa pýtali ako hodnotia túto formu realizácie takejto diskusie. V skutočnosti je to náhrada Technologického fóra naživo, lebo niečo podobné nenahradí socializačný faktor. Pokiaľ bude o rok možnosť konania takejto akcie naživo, Atos ju takto zorganizuje. Najpravdepodobnejšia forma bude hybridná s výberom tém podľa aktuálnej situácie.

Čo bude nasledovať?

Ďalšie pokračovanie Technologického fóra bude online 25. novembra 2021 o 10 hodine a bude to na tému Neviditeľná infraštruktúra. Ďalším panelom bude na tému Nový normál práce.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.